Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

109 lines
5.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>2</version>
<head>
<title>Informatie voor webmasters</title>
</head>
<body class="article" microformats="h-entry">
<p id="category"><a href="/contribute/">Draag bij</a></p>
<h1 class="p-name">Webmasteren</h1>
<div class="e-content">
<p id="introduction" class="p-summary">
Het <em>Web team</em> beheert en ontwikkelt FSFE's websites:
van <a href="/">fsfe.org</a> tot project- en campagnesites.
Webmasters zijn vrijwilligers die het gezicht van de organisatie naar de wereld toe
en de technische oplossingen van onze webinspanningen verbeteren.
</p>
<h2>Ons en de website leren kennen</h2>
<p>
Als u een idee wilt krijgen over het werk aan de FSFE-website
dan is een praatje met ons maken de beste manier daarvoor. Sommige webmasters
zijn regelmatig te vinden op #fsfe op Libera Chat, waar we u graag ontmoeten
en uw vragen beantwoorden! Om te kijken wie er aan het website en met FSFE als geheel werkt bezoekt u <a href="/about/team.html">
FSFE's teampagina</a> en de specifieke <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Web">Web team pagina</a>.
</p>
<h2>Introductie</h2>
<p>
De technologieën en programma's die gebruikt worden om een FSFE-webpagina te
beheren zouden al bekend moeten zijn bij veel ontwikkelaars en auteurs en zouden
interessant kunnen zijn voor hen die ze nog niet hebben ontdekt.
</p>
<p>
Vertalers en gelegenheidsvrijwilligers zullen waarschijnlijk alleen in contact komen met:
</p>
<ul>
<li>
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/XHTML">XHTML</a>: van waaruit de webpagina's worden
gegenereerd
</li>
<li>
<a href="http://git-scm.com/">Git</a>: voor versiecontrole van webpaginabronnen
</li>
</ul>
<p>
Vrijwilligers die interesse hebben om meer te weten over het beheer zouden ook kennis moeten hebben
van:
</p>
<ul>
<li>
<a href="https://www.gnu.org/software/bash/">Bash</a>: voor het beheer en scripts die pagina's creëren
</li>
<li>
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a>: de webserver
</li>
</ul>
<h2 id="Understanding">Begrijpen hoe de webpagina's worden opgebouwd</h2>
<p>
De webpagina's van <var>fsfe.org</var> worden beheerd als een verzameling XML-bestanden.
De webserver genereert de HTML-pagina's automatisch iedere tien minuten uit deze XML-bestanden.
Daarom vinden alle bewerkingen van de pagina's plaats in de XML-bestanden en wordt de HTML nooit
direct bewerkt.
</p>
<p>
Iedere pagina op fsfe.org heeft als naam
<var><em>paginanaam</em>.<em>taal</em>.html</var>
(<em>taal</em> is de tweeletterige <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes">ISO-639
code</a> van de taal, zoals "en" voor Engels of "de" voor Duits).
De bronbestanden hebben als naam
<var><em>paginanaam</em>.<em>taal</em>.xhtml</var>.
</p>
<p>
Sommige pagina's hebben een dynamisch deel: buiten de vaste teksten uit
het XHTML-bestand bevatten zij informatie uit een of verschillende XML-bestanden.
Als zo'n pagina wordt opgebouwd neemt het systeem het vertaalde XML-bestand als het
beschikbaar is en valt het terug op de Engelse versie van die XML-bestanden die nog
niet zijn vertaald. Op deze manier kunnen zulke pagina's zijn opgebouwd uit delen waarvan
de tekst is vertaald en andere delen die nog steeds in het Engels zijn. Voorbeelden van
zulke pagina's zijn de <a href="/">startpagina</a>, de
<a href="/news/">nieuwspagina</a> en de <a href="/events/">evenementenpagina</a>.
</p>
<h2 id="Getting">Als redacteur werken met de website</h2>
<p>Bezoek alstublieft onze <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Editing">website bewerken wiki pagina</a> voor meer informatie over:
</p>
<ul>
<li>hoe de broncode van de website te kopiëren naar uw computer</li>
<li>hoe bestanden te bewerken en naar te website te schuiven</li>
<li>hoe te coördineren met andere website-redacteuren</li>
<li>verantwoord omgaan met schrijftoegang</li>
<li>geavanceerde webmastertechnieken</li>
<li>juiste licenties van broncode en media</li>
</ul>
</div>
<!--/e-content-->
</body>
<sidebar promo="about-fsfe">
<div id="related-content">
<h3>Stap voor stap uitleg:</h3>
<ul>
<li>
<a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/">Technische documentatie van de FSFE-website</a>
</li>
<li>
<a href="/contribute/web/features.html">Een sjabloonartikel om te gebruiken met het nieuwe webdesign</a>
</li>
</ul>
</div>
</sidebar>
<translator>André Ockers</translator>
</html>