Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

wordlist.tr.xhtml 9.8KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Çevirmenler için Bilgi - Kelime Listesi</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Çeviriler için Kelime Listesi</h1>
 8. <h2>Özel Terimler ve Çevirileri</h2>
 9. <p>
 10. Tutarlı bir dil birliği oluşturmak için aşağıdaki İngilizce terimler için
 11. sabit çeviri karşılıkları kullanmaya çalışıyoruz:
 12. </p>
 13. <!-- <p>
 14. (The column for the translated term is empty in this page for obvious
 15. reasons, please refer to a translation of this page to see the word lists
 16. for the respective language.)
 17. </p> -->
 18. <table class="wordlist">
 19. <tr>
 20. <th>İngilizce</th>
 21. <th>Türkçe</th>
 22. <th>Notlar</th>
 23. </tr>
 24. <tr>
 25. <td>associate organisation</td>
 26. <td>ortak kuruluş</td>
 27. <td>Ayrıntılar için <a href="/associates/associates.html">ortak kuruluşlar sayfasını</a> inceleyin.</td>
 28. </tr>
 29. <tr>
 30. <td>chapter</td>
 31. <td>şube</td>
 32. <td>(FSFE'nin tüzel bir kişisi anlamında)</td>
 33. </tr>
 34. <tr>
 35. <td>compulsory licensing</td>
 36. <td>zorunlu lisanslama</td>
 37. <td>&#160;</td>
 38. </tr>
 39. <tr>
 40. <td>contributor</td>
 41. <td>bağışçı</td>
 42. <td>(sponsorluk düzeyi)</td>
 43. </tr>
 44. <tr>
 45. <td>coordinator</td>
 46. <td>koordinatör</td>
 47. <td>(FSFE'nin bir ülke takımı veya projesinin koordinatörü)</td>
 48. </tr>
 49. <tr>
 50. <td>copyright</td>
 51. <td>telif hakkı</td>
 52. <td>&#160;</td>
 53. </tr>
 54. <tr>
 55. <td>deputy coordinator</td>
 56. <td>yardımcı koordinatör</td>
 57. <td>(FSFE'nin bir ülke takımı ve projesinde ikinci koordinatör)</td>
 58. </tr>
 59. <tr>
 60. <td>Digital Restrictions Management (DRM)</td>
 61. <td>Dijital Kısıtlamalar Yönetimi (DKY)</td>
 62. <td>&#160;</td>
 63. </tr>
 64. <tr>
 65. <td>Directorate-General (DG)</td>
 66. <td>Genel Müdürlük</td>
 67. <td>(Avrupa Birliği'ndeki <a
 68. href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General">yönetim dairesi</a>)</td>
 69. </tr>
 70. <tr>
 71. <td>editor (your editor)</td>
 72. <td>editör (editörünüz)</td>
 73. <td>Haber bültenindeki editör/yazar kendisine atıfta bulunduğunda</td>
 74. </tr>
 75. <tr>
 76. <td>Edu-Team // Education Team</td>
 77. <td>Edu-Team // Eğitim Takımı</td>
 78. <td>Eğitimde Özgür Yazılım</td>
 79. </tr>
 80. <tr>
 81. <td>Executive Director</td>
 82. <td>Yönetici Müdür</td>
 83. <td>Ayrıntılar için <a href="/about/legal/constitution.html">kuruluş</a> sayfasını ziyaret edin.</td>
 84. </tr>
 85. <tr>
 86. <td>European Commission</td>
 87. <td>Avrupa Komisyonu</td>
 88. <td>&#160;</td>
 89. </tr>
 90. <tr>
 91. <td>European Council</td>
 92. <td>Avrupa Konseyi</td>
 93. <td>&#160;</td>
 94. </tr>
 95. <tr>
 96. <td>European Court</td>
 97. <td>Avrupa Mahkemesi</td>
 98. <td>&#160;</td>
 99. </tr>
 100. <tr>
 101. <td>European Patent Office</td>
 102. <td>Avrupa Patent Ofisi</td>
 103. <td>&#160;</td>
 104. </tr>
 105. <tr>
 106. <td>executive committee</td>
 107. <td>yürütme kurulu</td>
 108. <td>Ayrıntılar için, <a href="/about/legal/template-constitution.html">şubeler için kuruluş taslağı</a> sayfasını ziyaret edin.</td>
 109. </tr>
 110. <tr>
 111. <td>extended executive committee</td>
 112. <td>genişletilmiş yürütme kurulu</td>
 113. <td>Ayrıntılar için, <a href="/about/legal/template-constitution.html">şubeler için kuruluş taslağı</a> sayfasını ziyaret edin.</td>
 114. </tr>
 115. <tr>
 116. <td>fee</td>
 117. <td>ücret</td>
 118. <td>Daha çok standart veya patentlerle bağlantılı kullanılıyor. Kelime bazı dillerde bağlama bağlı olarak farklı şekillerde çevirilebiliyor (örn. <a href="wordlist.fr.html">Fransızca</a>).</td>
 119. </tr>
 120. <tr>
 121. <td>Fellow</td>
 122. <td>Üye</td>
 123. <td>&#160;</td>
 124. </tr>
 125. <tr>
 126. <td>Fellowship</td>
 127. <td>Üyelik</td>
 128. <td>&#160;</td>
 129. </tr>
 130. <tr>
 131. <td>Free Software</td>
 132. <td>Özgür Yazılım</td>
 133. <td>&#160;</td>
 134. </tr>
 135. <tr>
 136. <td>Free Software community</td>
 137. <td>Özgür Yazılım topluluğu</td>
 138. <td>&#160;</td>
 139. </tr>
 140. <tr>
 141. <td>Freedom Party</td>
 142. <td>Özgürlük Partisi</td>
 143. <td>Özgür Yazılım tutkunlarını bir araya getiren parti (toplantı).</td>
 144. </tr>
 145. <tr>
 146. <td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
 147. <td>FSFE / FSF Avrupa / Avrupa Özgür Yazılım Vakfı</td>
 148. <td>"FSF Avrupa" artık kullanılmıyor. Bağlama göre "FSFE" veya "Avrupa Özgür Yazılım Vakfı"nı kullanıyoruz</td>
 149. </tr>
 150. <tr>
 151. <td>General Assembly (GA)</td>
 152. <td>Genel Kurul (GK)</td>
 153. <td>FSFE'deki en yüksek organ.</td>
 154. </tr>
 155. <tr>
 156. <td>GNU Project</td>
 157. <td>GNU Projesi</td>
 158. <td>&#160;</td>
 159. </tr>
 160. <tr>
 161. <td>hub</td>
 162. <td>merkez</td>
 163. <td>(şubelerin aksine, FSFE'nin merkezi tüzel kişiliği anlamında)</td>
 164. </tr>
 165. <tr>
 166. <td>"intellectual property"</td>
 167. <td>"fikri mülkiyet"</td>
 168. <td>her zaman tırnak işaretleri kullanın!</td>
 169. </tr>
 170. <tr>
 171. <td>Legal Affairs Committee / committee on legal affairs</td>
 172. <td>Hukuki İşler Komitesi</td>
 173. <td>&#160;</td>
 174. </tr>
 175. <tr>
 176. <td>mailing list</td>
 177. <td>posta listesi</td>
 178. <td>&#160;</td>
 179. </tr>
 180. <tr>
 181. <td>non-profit</td>
 182. <td>kâr amacı gütmeyen</td>
 183. <td>&#160;</td>
 184. </tr>
 185. <!-- <tr>-->
 186. <!-- <td>patron</td>-->
 187. <!-- <td>&#160;</td>-->
 188. <!-- <td>(sponsoring level)</td>-->
 189. <!-- </tr>-->
 190. <tr>
 191. <td>PDF reader</td>
 192. <td>PDF okuyucu</td>
 193. <td>PDF dosyalarını görüntülemek için yazılım</td>
 194. </tr>
 195. <tr>
 196. <td>President of the FSFE</td>
 197. <td>FSFE Başkanı</td>
 198. <td>&#160;</td>
 199. </tr>
 200. <tr>
 201. <td>sister organisation</td>
 202. <td>kardeş kuruluş</td>
 203. <td>&#160;</td>
 204. </tr>
 205. <tr>
 206. <td>smart card</td>
 207. <td>akıllı kart</td>
 208. <td>(üyelik kartı) Lütfen, ticari marka sorunları nedeniyle, "kripto kart" gibi terimlerden kaçının!</td>
 209. </tr>
 210. <tr>
 211. <td>software patent</td>
 212. <td>yazılım patenti</td>
 213. <td>&#160;</td>
 214. </tr>
 215. <tr>
 216. <td>supporter</td>
 217. <td>destekçi</td>
 218. <td>FSFE'nin faaliyetlerine desteklerini göstermek için kaydolan insanlar (herhangi bir para ilişkisi yok)</td>
 219. </tr>
 220. <!-- <tr>-->
 221. <!-- <td>sustaining contributor</td>-->
 222. <!-- <td>&#160;</td>-->
 223. <!-- <td>(sponsoring level)</td>-->
 224. <!-- </tr>-->
 225. <tr>
 226. <td>trademark</td>
 227. <td>ticari marka</td>
 228. <td>&#160;</td>
 229. </tr>
 230. <tr>
 231. <td>UN World Summit on Information Society</td>
 232. <td>BM Bilgi Toplumu Dünya Zirvesi</td>
 233. <td>&#160;</td>
 234. </tr>
 235. <tr>
 236. <td>volunteer</td>
 237. <td>gönüllü</td>
 238. <td>(boş zamanlarında FSFE için çalışmalar yapan insanlar)</td>
 239. </tr>
 240. </table>
 241. <h2>Standart Metinler</h2>
 242. <h3>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı İçin</h3>
 243. <h4>Basın Bülteni Alt Bilgisi</h4>
 244. <pre>
 245. Avrupa Özgür Yazılım Vakfı Hakkında
 246. Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları, teknolojiyi denetimleri altında
 247. tutmaları yönünde güçlendiren bir vakıftır. Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını
 248. derinliğine kuşatmış durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan ziyade
 249. güçlendirmesi önemlidir. Özgür Yazılım herkese yazılımı kullanma, anlama,
 250. uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve
 251. mahremiyet gibi diğer özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur. Avrupa Özgür Yazılım
 252. Vakfı bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük, şeffaflık ve özerklik
 253. açısından nasıl katkı sağladığını anlama konusunda yardımcı olur, Özgür Yazılımı
 254. benimsemenin önündeki engelleri yıkarak kullanıcıların haklarını geliştirir, insanları
 255. Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme konusunda teşvik eder ve Avrupa çapında Özgür
 256. Yazılım'ı daha fazla tanıtmak üzere herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar.
 257. http://fsfe.org/
 258. </pre>
 259. <h4>Haber Bülteni Alt Bilgisi</h4>
 260. <pre>
 261. FSFE'nin bütün haber bültenlerine şu adresten ulaşabilirsiniz
 262. http://fsfe.org/news/newsletter.tr.html
 263. </pre>
 264. <h4>Çoğu Üyenin E-Posta İmza Satırı</h4>
 265. <pre>
 266. Üye olun ve Özgürlüğünüzü Koruyun! (http://fellowship.fsfe.org/)
 267. </pre>
 268. <h3>Özgürlük Görev Gücü İçin</h3>
 269. <h4>Basın Bülteni Alt Bilgisi</h4>
 270. <pre>
 271. Özgürlük Görev Gücü Hakkında
 272. Özgürlük Görev Gücü, insanların Özgür Yazılım lisanslamayı
 273. ve sunduğu olanakları anlamalarına yardımcı olmak amacıyla,
 274. Avrupa Özgür Yazılım vakfı tarafından yürütülen bir faaliyettir.
 275. Bu amaçla eğitim hizmetleri sunuyor, daha geniş altyapı faaliyetleri
 276. sağlıyor ve FSFE'nin hukuki işlerini yönetiyoruz. Amaçlarımız, Özgür
 277. Yazlım yasası hakkında bilgiyi paylaşmak, Özgür Yazılım projelerinin
 278. çıkarlarını korumak, bu alandaki uzmanları buluşturmak ve diğer
 279. grupların da aynı amaçlara ulaşmasını sağlamaktır. Pozitif, yapıcı
 280. iletişime inanıyor ve Özgür Yazılımın uzun dönemli sürdürülebilirliğini
 281. daima desteklemeyi amaçlıyoruz.
 282. </pre>
 283. </body>
 284. <timestamp>$Date: 2015-01-24 11:51:10 +0200 (Mon, 01 Dec 2014) $ $Author: tekrei $</timestamp>
 285. </html>
 286. <!--
 287. Local Variables: ***
 288. mode: xml ***
 289. End: ***
 290. -->