Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

281 lines
9.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Informatie voor vertalers - Woordenlijst</title>
</head>
<body>
<h1>Woordenlijst voor vertalingen</h1>
<h2>Speciale begrippen en hun vertalingen</h2>
<p>
We proberen vaste vertalingen te gebruiken voor de volgende Engelse begrippen om zeker te zijn van consistent taalgebruik:
</p>
<table class="table table-bordered table-condensed table-responsive">
<tr>
<th>Engels</th>
<th>Nederlands</th>
<th>opmerking</th>
</tr>
<tr>
<td>associate organisation</td>
<td>geassocieerde organisatie</td>
<td>Zie <a href="/associates/associates.html">de pagina met geassocieerde organisaties</a> voor details.</td>
</tr>
<tr>
<td>compulsory licensing</td>
<td>dwanglicentie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Compulsory Routers</td>
<td>routerdwang</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>contributor</td>
<td>donateur</td>
<td>(sponsorniveau)</td>
</tr>
<tr>
<td>coördinator</td>
<td>coördinator</td>
<td>(de coördinator van een project of een landteam van de FSFE)</td>
</tr>
<tr>
<td>copyright</td>
<td>auteursrecht</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>deputy coordinator</td>
<td>vice-coördinator</td>
<td>(de tweede coördinator van een project of een landteam van de FSFE)</td>
</tr>
<tr>
<td>Digital Restrictions Management (DRM)</td>
<td>Beheer van Digitale Beperkingen (DRM)</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Directorate-General (DG)</td>
<td>Directoraat-generaal (DG)</td>
<td>(de <a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General">ambtelijke dienst</a> in de Europese Unie)</td>
</tr>
<tr>
<td>redacteur (uw redacteur)</td>
<td>&#160;</td>
<td>Wanneer de redacteur/auteur van de nieuwsbrief naar zichzelf verwijst</td>
</tr>
<tr>
<td>Edu-Team // Education Team</td>
<td>Edu-team // Educatie-team</td>
<td>Vrije Software in het onderwijs</td>
</tr>
<tr>
<td>Executive Director</td>
<td>directeur</td>
<td>Zie de <a href="/about/legal/Constitution.en.pdf">constitutie</a> voor details.</td>
</tr>
<tr>
<td>European Commission</td>
<td>Europese Commissie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Council</td>
<td>Europese Raad</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Court</td>
<td>Europees Hof</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Patent Office</td>
<td>Europees Octrooibureau</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>executive committee</td>
<td>uitvoerend comité</td>
<td>Zie voor details de <a href="/about/legal/Constitution.en.pdf">sjabloonconstitutie voor afdelingen</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td>extended executive committee</td>
<td>uitgebreid uitvoerend comité</td>
<td>Zie voor details de <a href="/about/legal/Constitution.en.pdf">sjabloonconstitutie voor afdelingen</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td>fee</td>
<td>vergoeding</td>
<td>Vaak gebruikt in verband met standaarden of patenten. Het woord kan in sommige landen afhankelijk van de context anders worden vertaald (bijvoorbeeld <a href="wordlist.fr.html">Frans</a>).</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software</td>
<td>Vrije Software</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software community</td>
<td>Vrije Software-gemeenschap</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
<td>FSFE / FSF Europa / Vrije Software Stichting Europa</td>
<td>"FSF Europe" word niet langer gebruikt. Afhankelijk van de context gebruiken we "FSFE" of "Vrije Software Software Foundation Europe"</td>
</tr>
<tr>
<td>General Assembly (GA)</td>
<td>Algemene Vergadering (AV)</td>
<td>Het hoogste orgaan in de FSFE.</td>
</tr>
<tr>
<td>GNU Project</td>
<td>GNU-project</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>"intellectual property"</td>
<td>"intellectueel eigendom"</td>
<td>altijd binnen aanhalingstekens plaatsen!</td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Affairs Committee / committee on legal affairs</td>
<td>Juridisch Comité</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>local groups</td>
<td>lokale groepen</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>mailing list</td>
<td>e-maillijst</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>minor interpellation</td>
<td>kleine interpellatie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>network termination point</td>
<td>netwerkaansluitpunt</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>non-profit</td>
<td>zonder winstoogmerk</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>PDF reader</td>
<td>PDF-lezer</td>
<td>Software om pdf-bestanden te bekijken</td>
</tr>
<tr>
<td>President of the FSFE</td>
<td>voorzitter van de FSFE</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Promotion material</td>
<td>promotiemateriaal</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Public procurement</td>
<td>publieke inkoop</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>regulation</td>
<td>regelgeving</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>sister organisation</td>
<td>zusterorganisatie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>smart card</td>
<td>smartcard</td>
<td>(de Fellowship kaart) Vermijd alstublieft het begrip "crypto card" vanwege problemen met handelsmerk!</td>
</tr>
<tr>
<td>software patent</td>
<td>softwarepatent</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Supporter</td>
<td>supporter</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>trademark</td>
<td>handelsmerk</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>UN World Summit on the Information Society</td>
<td>VN Wereldtop over de informatiemaatschappij</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>volunteer</td>
<td>vrijwilliger</td>
<td>(mensen die in hun vrije tijd werken voor FSFE)</td>
</tr>
</table>
<h2>Vaste tekstbouwstenen</h2>
<h3>Voor de Free Software Foundation Europe</h3>
<h4>Voetnoot in persberichten</h4>
<!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for translations -->
<pre>
Over de Free Software Foundation Europe
Free Software Foundation Europe is een organisatie zonder winstoogmerk die gebruikers
in staat stelt om technologie te controleren. Software is sterk verweven met alle aspecten
van onze levens en het is belangrijk dat
deze technologie ons tot dingen in staat stelt in plaats van ons te beperken. Vrije Software geeft
iedereen het recht om software te gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te delen. Deze
rechten helpen het ondersteunen van andere fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van
meningsuiting, pers en privacy.
Free Software Foundation Europe helpt individuen en organisaties te begrijpen hoe Vrije Software
bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking. Het vergroot de rechten van de gebruikers
door het afbreken van barrières naar het toepassen van Vrije Software,
moedigt mensen aan om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen, en biedt hulpbronnen om
iedereen in staat te stellen om Vrije Software verder te promoten in Europa.
https://fsfe.org
</pre>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->