Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

wordlist.nl.xhtml 9.4KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Informatie voor vertalers - Woordenlijst</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Woordenlijst voor vertalingen</h1>
 8. <h2>Speciale begrippen en hun vertalingen</h2>
 9. <p>
 10. We proberen vaste vertalingen te gebruiken voor de volgende Engelse begrippen om zeker te zijn
 11. van consistent taalgebruik:
 12. </p>
 13. <table class="wordlist">
 14. <tr>
 15. <th>Engels</th>
 16. <th>Nederlands</th>
 17. <th>opmerking</th>
 18. </tr>
 19. <tr>
 20. <td>associate organisation</td>
 21. <td>partnerorganisatie</td>
 22. <td>Zie <a href="/associates/associates.html">de pagina Partnerorganisaties</a> voor details.</td>
 23. </tr>
 24. <tr>
 25. <td>chapter</td>
 26. <td>afdeling</td>
 27. <td>(in de betekenis van onderdeel van FSFE met een eigen
 28. wettelijk statuut)</td>
 29. </tr>
 30. <tr>
 31. <td>compulsory licensing</td>
 32. <td>dwanglicentie</td>
 33. <td> </td>
 34. </tr>
 35. <tr>
 36. <td>contributor</td>
 37. <td>donateur</td>
 38. <td>(sponsor niveau)</td>
 39. </tr>
 40. <tr>
 41. <td>coordinator</td>
 42. <td>coördinator</td>
 43. <td>(de coördinator van een FSFE-project of van een landenteam)</td>
 44. </tr>
 45. <tr>
 46. <td>copyright</td>
 47. <td>auteursrecht</td>
 48. <td> </td>
 49. </tr>
 50. <tr>
 51. <td>deputy coordinator</td>
 52. <td>vice-coördinator</td>
 53. <td>(de tweede coördinator van een FSFE-project of van een
 54. landenteam)</td>
 55. </tr>
 56. <tr>
 57. <td>Digital Restrictions Management (DRM)</td>
 58. <td>Digital Restrictions Management (DRM)</td>
 59. <td> </td>
 60. </tr>
 61. <tr>
 62. <td>Directorate-General (DG)</td>
 63. <td>Directoraat-Generaal (DG)</td>
 64. <td>(een <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General">gouvernementeel
 65. departement</a> in de Europese Unie)</td>
 66. </tr>
 67. <tr>
 68. <td>editor (your editor)</td>
 69. <td>eindredacteur (uw eindredacteur)</td>
 70. <td>Als de eindredacteur/auteur van de nieuwsbrief aan zichzelf refereert</td>
 71. </tr>
 72. <tr>
 73. <td>Edu-Team // Education Team</td>
 74. <td>Edu-Team // Educatieteam</td>
 75. <td>Free Software in Education</td>
 76. </tr>
 77. <tr>
 78. <td>Executive Director</td>
 79. <td>Uitvoerend Directeur</td>
 80. <td>Zie de <a href="/about/legal/constitution.html">constitutie</a> voor details.</td>
 81. </tr>
 82. <tr>
 83. <td>European Commission</td>
 84. <td>Europese Commissie</td>
 85. <td> </td>
 86. </tr>
 87. <tr>
 88. <td>European Council</td>
 89. <td>Europese Raad</td>
 90. <td> </td>
 91. </tr>
 92. <tr>
 93. <td>European Court</td>
 94. <td>Europese Hof</td>
 95. <td> </td>
 96. </tr>
 97. <tr>
 98. <td>European Patent Office</td>
 99. <td>Europese Octrooibureau (EOB)</td>
 100. <td> </td>
 101. </tr>
 102. <tr>
 103. <td>executive committee</td>
 104. <td>uitvoerend comité</td>
 105. <td>Zie de <a href="/about/legal/template-constitution.html">sjabloonconstitutie voor afdelingen</a>.</td>
 106. </tr>
 107. <tr>
 108. <td>extended executive commité</td>
 109. <td>uitgebreid uitvoerend comité</td>
 110. <td>Zie de <a href="/about/legal/template-constitution.html">sjabloonconstitutie voor afdelingen</a>.</td>
 111. </tr>
 112. <tr>
 113. <td>fee</td>
 114. <td>vergoeding</td>
 115. <td>Vaak gebruikt in verband met standaarden of patenten. Het
 116. woord kan anders worden vertaald afhankelijk van de context in sommige
 117. talen (bijvoorbeeld <a href="wordlist.fr.html">Frans</a>).</td>
 118. </tr>
 119. <tr>
 120. <td>Fellow</td>
 121. <td>Fellow</td>
 122. <td> </td>
 123. </tr>
 124. <tr>
 125. <td>Fellowship</td>
 126. <td>Fellowship</td>
 127. <td> </td>
 128. </tr>
 129. <tr>
 130. <td>Free Software</td>
 131. <td>Vrije Software</td>
 132. <td> </td>
 133. </tr>
 134. <tr>
 135. <td>Free Software community</td>
 136. <td>Vrije Softwaregemeenschap</td>
 137. <td> </td>
 138. </tr>
 139. <tr>
 140. <td>Freedom Party</td>
 141. <td>Vrijheidsbijeenkomst</td>
 142. <td>Een bijeenkomst voor Vrije Software-enthousiasten.</td>
 143. </tr>
 144. <tr>
 145. <td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
 146. <td>FSFE / Free Software Foundation Europe</td>
 147. <td>"FSF Europe" wordt niet langer gebruikt. Afhankelijk van de context gebruiken we "FSFE" of "Free Software Foundation Europe"</td>
 148. </tr>
 149. <tr>
 150. <td>General Assembly (GA)</td>
 151. <td>Algemene Vergadering</td>
 152. <td>Het hoogste orgaan in de FSFE.</td>
 153. </tr>
 154. <tr>
 155. <td>GNU Project</td>
 156. <td>GNU-Project</td>
 157. <td> </td>
 158. </tr>
 159. <tr>
 160. <td>hub</td>
 161. <td>hub</td>
 162. <td>(in de betekenis van de centrale juridische entiteit van de FSFE, in tegenstelling tot de afdelingen)</td>
 163. </tr>
 164. <tr>
 165. <td>"intellectual property"</td>
 166. <td>"intellectueel eigendom"</td>
 167. <td>altijd tussen aanhalingstekens!</td>
 168. </tr>
 169. <tr>
 170. <td>Legal Affairs Committee / committee on legal affairs</td>
 171. <td>Juridisch Comité</td>
 172. <td> </td>
 173. </tr>
 174. <tr>
 175. <td>mailing list</td>
 176. <td>e-maillijst</td>
 177. <td> </td>
 178. </tr>
 179. <tr>
 180. <td>non-profit</td>
 181. <td>non-profit</td>
 182. <td> </td>
 183. </tr>
 184. <!-- <tr>-->
 185. <!-- <td>patron</td>-->
 186. <!-- <td>&#160;</td>-->
 187. <!-- <td>(sponsoring level)</td>-->
 188. <!-- </tr>-->
 189. <tr>
 190. <td>PDF reader</td>
 191. <td>PDF-lezer</td>
 192. <td>Software om pdf-bestanden te lezen</td>
 193. </tr>
 194. <tr>
 195. <td>President of the FSFE</td>
 196. <td>Voorzitter van de FSFE</td>
 197. <td> </td>
 198. </tr>
 199. <tr>
 200. <td>sister organisation</td>
 201. <td>zusterorganisatie</td>
 202. <td> </td>
 203. </tr>
 204. <tr>
 205. <td>smart card</td>
 206. <td>smartcard</td>
 207. <td>(de Fellowshipkaart) Vermijdt alstublieft de term "crypto card" om problemen over een handelsmerk te voorkomen!</td>
 208. </tr>
 209. <tr>
 210. <td>software patent</td>
 211. <td>softwarepatent / softwareoctrooi</td>
 212. <td> </td>
 213. </tr>
 214. <tr>
 215. <td>supporter</td>
 216. <td>supporter</td>
 217. <td>mensen die tekenen voor hun steun voor de activiteiten van de FSFE (waarbij er geen geld is betrokken)</td>
 218. </tr>
 219. <!-- <tr>-->
 220. <!-- <td>sustaining contributor</td>-->
 221. <!-- <td>&#160;</td>-->
 222. <!-- <td>(sponsoring level)</td>-->
 223. <!-- </tr>-->
 224. <tr>
 225. <td>trademark</td>
 226. <td>handelsmerk</td>
 227. <td> </td>
 228. </tr>
 229. <tr>
 230. <td>UN World Summit on Information Society</td>
 231. <td>VN-Wereldtop over de Informatiesamenleving</td>
 232. <td> </td>
 233. </tr>
 234. <tr>
 235. <td>volunteer</td>
 236. <td>vrijwilliger</td>
 237. <td>(mensen die in hun vrije tijd voor de FSFE werken)</td>
 238. </tr>
 239. </table>
 240. <h2>Vaste tekstbouwstenen</h2>
 241. <h3>Voor de Free Software Foundation Europe</h3>
 242. <h4>Voettekst voor persberichten</h4>
 243. <!-- please have a look at http://fsfe.org/about/mission for translations -->
 244. <pre>
 245. Over FSFE
 246. Free Software Foundation Europe is een organisatie zonder winstoogmerk die gebruikers
 247. in staat wil stellen om technologie te controleren. Software is sterk verweven met alle aspecten
 248. van onze levens. Het is belangrijk dat
 249. deze technologie ons tot iets in staat stelt in plaats van ons te beperken. Vrije Software geeft
 250. iedereen het recht om software te gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te delen. Deze
 251. rechten helpen het ondersteunen van andere fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van
 252. meningsuiting, pers en privacy.
 253. Free Software Foundation Europe helpt individuen en organisaties te begrijpen hoe Vrije Software
 254. bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking. Het vergroot de rechten van de gebruikers
 255. door het afbreken van barrières naar het overgaan op Vrije Software,
 256. moedigt mensen aan om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen, en biedt hulpbronnen om
 257. iedereen in staat te stellen om Vrije Software verder te promoten in Europa.
 258. http://fsfe.org/
 259. </pre>
 260. <h4>Voettekst voor nieuwsbrieven</h4>
 261. <pre>
 262. U kan de lijst met alle nieuwsbrieven van de FSFE vinden op
 263. http://fsfe.org/news/newsletter.nl.html
 264. </pre>
 265. <h4>E-Mail ondertekening van veel Fellows</h4>
 266. <pre>
 267. Word lid van de Fellowship en bescherm uw vrijheid! (http://fellowship.fsfe.org/)
 268. </pre>
 269. <h3>Voor de Freedom Task Force</h3>
 270. <h4>Voettekst voor persberichten</h4>
 271. <pre>
 272. De Freedom Task Force is een project van de Free Software
 273. Foundation Europe om mensen te helpen Vrije Softwarelicenties en
 274. de mogelijkheden die zij bieden te begrijpen. Wij bieden
 275. opleidingen en grotere infrastructurele activiteiten en beheren de juridische
 276. aspecten van de FSFE. Onze doelen zijn: kennis delen over
 277. Vrije Softwarewetgeving, veiligstellen van de belangen van Vrije Softwareprojecten,
 278. verbinden van experts op dit gebied, en andere groepen helpen vergelijkbare
 279. doelen te bereiken. Wij geloven in een positieve, opbouwende dialoog en steunen
 280. altijd de duurzaamheid op lange termijn van Vrije Software.
 281. </pre>
 282. </body>
 283. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 284. <var><translator><em>André Ockers</em></translator></var>
 285. </html>
 286. <!--
 287. Local Variables: ***
 288. mode: xml ***
 289. End: ***
 290. -->