Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Non puoi selezionare più di 25 argomenti Gli argomenti devono iniziare con una lettera o un numero, possono includere trattini ('-') e possono essere lunghi fino a 35 caratteri.
 
 
 
 
 
 

142 righe
5.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Information för översättare</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <p id="category"><a href="/contribute/">Bidra</a></p>
 9. <h1>Översättningar</h1>
 10. <p id="introducion">
 11. Free Software Foundation Europe är en internationell organisation.
 12. Vi har som mål att <strong>nå ut till så många människor som möjligt</strong>
 13. och inkludera dem i våra aktiviteter för att främja, hjälpa och stödja
 14. frimjukvarurörelsen. För att uppnå detta vill vi göra våra publicerade
 15. texter och hemsida tillgänglig på flera språk.
 16. </p>
 17. <p>
 18. En stor del av översättningsinsatsen gäller webbsidorna,
 19. framför allt de sidor som uppdateras regelbundet som
 20. <a href="/">startsidan</a>, <a href="/news/">nyhetssidan</a> och
 21. <a href="/events/">evenemangssidan</a>. Vi tillhandahåller en del
 22. specialinformation för att <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">hjälpa
 23. dig med webböversättning</a>.
 24. </p>
 25. <p>
 26. Men inte bara webbsidor behöver översättas: <a
 27. href="/press/">Pressmeddelanden</a>, <a
 28. href="/news/newletter.html">nyhetsbrev</a>, <a
 29. href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">broschyrer och
 30. informationsblad</a> och andra texter blir också mer spridda med varje
 31. ytterligare språk dom finns tillgängliga i.
 32. </p>
 33. <p>
 34. Eftersom FSFE är aktiva i många olika länder så finns texter även
 35. skrivna på olika språk. Vi använder huvudsakligen engelska som en
 36. startpunkt för att dela med oss dessa texter med andra delar av
 37. organisationen och för ytterligare översättningar.
 38. Därför behövs bidrag med att:
 39. </p>
 40. <ul>
 41. <li>översätta texter från andra språk <em>till</em> engelska,</li>
 42. <li>korrekturläsa engelska texter som är skrivna av personer som
 43. inte har engelska som modersmål, och</li>
 44. <li>översätta från engelska till andra språk.</li>
 45. </ul>
 46. <p>
 47. Erfarenhet visar att de bästa översättningsresultaten nås när personer
 48. översätter från ett främmande språk till deras modersmål. Att ha en god
 49. idé om <a href="/about/">vad FSFE är</a> och om <a href="/about/principles.html">våra
 50. koncept och värderingar</a> är en god idé innan man börjar översätta. För
 51. att hjälpa till med svåra ord och fraser underhåller vi en <a
 52. href="/contribute/translators/wordlist.html">ordlista på över 15
 53. språk</a> som du kan förlita dig på när du råkar ut för teknisk
 54. terminologi eller bara vanliga sätt att uttrycka sig när man talar
 55. för FSFE.
 56. </p>
 57. <p>
 58. Översättningar koordineras i allmänhet på <a
 59. href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">översättningssändlistan</a>,
 60. och alla som vill bidra med översättningar
 61. kan prenumerera på denna sändlista. Det är också här du bör söka efter
 62. hjälp om du tvekar eller när du vill samarbeta i större projekt. Eftersom
 63. vi redan har material tillgängligt på 30 språk är chansen stor att du kan
 64. hitta någon i organisationen som kan hjälpa dig.
 65. </p>
 66. <p>
 67. Texter som skall översättas eller korrekturläsas skickas till denna
 68. sändlista med en referens till de önskade språken. Den som påbörjar
 69. en översättning skickar ett svar till sändlistan för att undvika
 70. dubbelarbete. Färdiga översättningar skickas även till sändlistan för
 71. att tillåta andra att korrekturläsa översättningen och föreslå eventuella
 72. korrigeringar. Både originaltexter och översättningar skickas normalt som
 73. rena bifogade textdokument för att minimera arbete med att kopiera och
 74. klistra-in.
 75. </p>
 76. <p>
 77. Ideellt har översättningsgruppen för ett specifikt språk flera medlemmar
 78. som kan avbelasta och stödja varandra, så att översättningar till ett
 79. språk inte beror på endast en person.
 80. </p>
 81. <p>
 82. Många av våra översättare är redan aktiva i andra fri mjukvaruprojekt
 83. utöver FSFE. Att hjälpa till med översättningsarbetet i FSFE stärker fri
 84. mjukvarumiljön i stort och ger folk, oberoende av nationalitet, en chans
 85. att lära sig mer om fri mjukvara.
 86. </p>
 87. <p>
 88. Att översätta och korrekturläsa texter är ett värdefullt bidrag till
 89. arbetet som FSFE utför och en utsökt chans att spontant ta del i FSFE's
 90. aktiviteter utan långsiktiga åtaganden.
 91. </p>
 92. <h2 id="subpages">Navigering</h2>
 93. <ul>
 94. <li>
 95. <h3><a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Översättning för webben</a></h3>
 96. <p>
 97. Hur man översätter <em>fsfe.org</em>.
 98. </p>
 99. </li>
 100. <li>
 101. <h3><a
 102. href="/contribute/translators/wordlist.html">Ordlista</a></h3>
 103. <p>
 104. Ord och uttryck som vanligtvis används i FSFE.
 105. </p>
 106. </li>
 107. <li>
 108. <h3><a
 109. href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Sändlista</a></h3>
 110. <p>
 111. Koordination och hjälp för översättningsinsatser.
 112. </p>
 113. </li>
 114. </ul>
 115. </body>
 116. <translator>Andreas Rönnquist</translator>
 117. </html>
 118. <!--
 119. Local Variables: ***
 120. mode: xml ***
 121. End: ***
 122. -->