Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

translators.sq.xhtml 7.7KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Informacion për Përkthyesit - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body class="article" id="translators">
 7. <p id="category"><a href="/contribute/">Jepni Ndihmesë</a></p>
 8. <h1>Përkthime</h1>
 9. <p id="introduction" class="p-summary">
 10. Free Software Foundation Europe është një organizëm ndërkombëtar.
 11. Synimi ynë është <strong>të mbërrijmë në sa më shumë njerëz të mundet</strong>
 12. dhe t’i përfshijmë ata në veprimtaritë tonë për promovimin, ndihmën dhe
 13. përkrahjen e lëvizjes së Software-it të Lirë. Për ta arritur këtë,
 14. dëshirojmë që tekstet e botuara prej nesh dhe sajti ynë të jenë të përkthyer
 15. në shumë gjuhë.
 16. </p>
 17. <p>
 18. Një pjesë e madhe e përpjekjeve të përkthimit shkojnë për faqet web,
 19. veçanërisht për faqe që përditësohen shpesh, f.v., <a href="/">faqja ballore</a>, <a href="/news/">faqja e lajmeve</a> dhe <a
 20. href="/events/">faqja e veprimtarive</a>. Por për përkthim s’janë vetëm faqet web: <a
 21. href="/press/">Njoftime shtypi</a>, <a
 22. href="/news/newsletter.html">buletine</a>, <a
 23. href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">broshura dhe fletëpalosje</a>
 24. dhe tjetër tekst përhapen më shumë me çdo gjuhë shtesë në të cilën janë të gatshme.
 25. </p>
 26. <p>
 27. Kjo faqe ju jep një përmbledhje të proceseve tuaja të përkthimit. Të dhëna
 28. më të hollësishme se si të jepni ndihmesë me përkthimin mund të gjeni
 29. te <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">faqja
 30. jonë wiki për përkthyesit</a>.
 31. </p>
 32. <h2>Përparësi</h2>
 33. <p>
 34. Meqë FSFE-ja është aktive në një sërë vendesh të ndryshme, tekstet shpesh
 35. shkruhen në gjuhë të ndryshme. Sidoqoftë, përgjithësisht përdorim
 36. Anglishten si pikënisje për shkëmbimin e këtyre teksteve me pjesë të tjera
 37. të organizmit dhe për përkthimin më tej. Ndaj, na duhet posaçërisht ndihmë
 38. për
 39. </p>
 40. <ul>
 41. <li>përkthimin nga gjuhë të tjera <em>në</em> Anglisht,</li>
 42. <li>redaktim tekstesh në Anglisht të shkruar nga persona
 43. që Anglishten nuk e kanë gjuhën e nënës, dhe</li>
 44. <li>përkthimin nga Anglishtja në gjuhë të tjera.</li>
 45. </ul>
 46. <p>
 47. Përvoja tregon se përfundimet më të mira në përkthim
 48. arrihen kur njerëzit përkthejnë nga gjuha e huaj në
 49. gjuhën e nënës. Pasja e një ideje të qartë se <a href="/about/">çfarë
 50. është FSFE-ja</a> dhe rreth <a href="/about/principles.html">koncepteve
 51. dhe vlerave tona</a> është një pikënisje e mirë përpara se të fillohet
 52. me përkthimin. Për t’ju ndihmuar për fjalë dhe togfjalësha të vështirë,
 53. kemi një <a
 54. href="/contribute/translators/wordlist.html">listë fjalësh në mbi 16
 55. gjuhë</a> në të cilën mund të bazoheni kur hasni terminologji teknike
 56. ose kur keni nevojë për rrugë standarde të shprehjes kur flisni në emër
 57. të FSFE-së.
 58. </p>
 59. <h2>Bashkërendim</h2>
 60. <p>
 61. Përkthimet zakonisht administrohen përmes <a
 62. href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">listës
 63. së postimeve për përkthyesit</a>, dhe cilido që dëshiron të japë
 64. ndihmesë mund të pajtohet te kjo listë. Lista është gjithashtu një vend
 65. për të kërkuar ndihmë në raste mëdyshjesh, ose për bashkëveprim me
 66. përkthyes të tjerë në projekte më të mëdha. Meqë kemi tashmë material
 67. në mbi 30 gjuhë, gjasat janë që të gjeni gjithnjë dikë të gatshëm t’ju
 68. ndihmojë.
 69. </p>
 70. <p>
 71. Tekstet për përkthim apo redaktim dërgohen te kjo listë tok me
 72. përmendjen e gjuhëve të synuara. Cilido që fillon një përkthim
 73. dërgon te lista një përgjigje, për të shmangur përsëdytje të punës.
 74. Përkthimet e përfunduara i dërgohen gjithashtu listës, për t’u lejuar
 75. të tjerëve të redaktojnë përkthimin dhe të propozojnë përmirësime të
 76. mundshme. Si tekstet origjinale, ashtu edhe përkthimet zakonisht
 77. dërgohen si bashkëngjitje kartelash teksti të thjeshtë, për të
 78. reduktuar kështu përpjekjet për kopjim dhe ngjitje tekstesh gjetiu.
 79. </p>
 80. <p>
 81. Idealja do të ishte që ekipi i përkthimit për një gjuhë të caktuar
 82. të kishte disa anëtarë që bazohen dhe përkrahin njëri-tjetrin, që
 83. përkthimet në një gjuhë të mos varen nga një person i vetëm.
 84. </p>
 85. <h2>Kontributi juaj sjell një ndryshim!</h2>
 86. <p>
 87. Mjaft nga përkthyesit tanë janë tashmë aktivë në të tjera projekte
 88. Software-i të Lirë, përtej FSFE-së. Ndihma në përpjekjet e përkthimit
 89. te FSFE-ja e forcon bashkësinë e Software-it të Lirë dhe u jep njerëzve,
 90. pavarësisht gjuhës apo kombësisë, një shans për t’u njohur më nga afër
 91. me Software-in e Lirë.
 92. </p>
 93. <p>
 94. Përkthimi dhe redaktimi i teksteve është ndihmesë e vyer në punën
 95. e FSFE-së dhe një mundësi e shkëlqyer për të marrë pjesë vetvetiu
 96. në veprimtaritë e FSFE-së pa detyrime afatgjata.
 97. </p>
 98. <h2 id="subpages">Lëvizje</h2>
 99. <ul>
 100. <li>
 101. <h3><a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Si të përkthehet për web-in</a></h3>
 102. <p>
 103. Si të përkthehet <em>fsfe.org</em>, <em>freeyourandroid.org</em>, <em>pdfreaders.org</em>, dhe <em>drm.info</em>.
 104. </p>
 105. </li>
 106. <li>
 107. <h3><a
 108. href="/contribute/translators/wordlist.html">Listë fjalësh</a></h3>
 109. <p>
 110. Fjalë dhe shprehje të përdorura rëndom në FSFE.
 111. </p>
 112. </li>
 113. <li>
 114. <h3><a
 115. href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Listë
 116. postimesh</a></h3>
 117. <p>
 118. Bashkërendim dhe ndihmë në përpjekje përkthimesh.
 119. </p>
 120. </li>
 121. </ul>
 122. <h2>Ekipe Përkthimi</h2>
 123. <p>
 124. Nëse keni nevojë për më tepër informacion lidhur me veprimtarinë tonë të përkthimit dhe nuk ndiheni i lirë në publik, jeni të mirëpritur të lidheni me bashkërenduesit e përkthimit. Informacion rreth ekipeve për gjuhë specifike mund të gjeni te <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">faqja wiki e përkthyesve</a>.
 125. </p>
 126. <div id="team" class="section grid-100">
 127. <translation-coordinators-list />
 128. </div>
 129. </body>
 130. <sidebar promo="about-fsfe">
 131. <div id="related-content">
 132. <h3>Lidhje të shpejta:</h3>
 133. <ul>
 134. <li>
 135. <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Si të përkthehet</a> fsfe.org, freeyourandroid.org, pdfreaders.org, dhe drm.info
 136. </li>
 137. <li>
 138. <a href="https://status.fsfe.org/translations.html">Përkthimë të vjetruara</a> dhe të tjera informacione të dobishme për krejt gjuhët.
 139. </li>
 140. <li>
 141. <a href="/contribute/translators/wordlist.html">Lista fjalësh dhe shprehjesh</a> të përdorura rëndom në FSFE.
 142. </li>
 143. <li>
 144. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Listë postimesh</a> për bashkërendim dhe ndihmë
 145. </li>
 146. <li>
 147. <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">Ekipet e përkthimit</a> në wiki-n tonë
 148. </li>
 149. <li>
 150. <a href="https://fsfe.org/contribute/web/web.html">Informacion mbi webmastering</a> për përkthyes që duan të kenë një kuptim më të mirë për sistemin tonë të sajtit
 151. </li>
 152. </ul>
 153. </div>
 154. </sidebar>
 155. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 156. </html>
 157. <!--
 158. Local Variables: ***
 159. mode: xml ***
 160. End: ***
 161. -->