Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

translators.nn.xhtml 3.4KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Contribute - Informasjon for omsetjarar</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Informasjon for omsetjarar</h1>
 8. <p>
 9. FSFE er ein internasjonal organisasjon. Målet vårt er å nå flest mogleg
 10. folk, og la dei taka del i våre aktivitetar. For å klare det ynskjer vi
 11. å ha dei publiserte tekstane våre tilgjengelege på fleire språk og
 12. målformer.
 13. </p>
 14. <p>
 15. Mykje arbeid blir lagt ned i omsetjingane for vevsida, som utgjer hovuddelen
 16. av offentlege tekster. Særleg dei hyppig oppdaterte sidane som
 17. <a href="/index.html">forsida</a>,
 18. <a href="/news/news.html">nyhendesida</a> og
 19. <a href="/evets/events.html">sida for hendingar</a> tek mykje tid. Meir
 20. informasjon om korleis du kan yta hjelp med omsetjing av vevsidene finn du på
 21. <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">vevomsetjaranes informasjonsside</a>.
 22. </p>
 23. <p>Men ikkje berre vevsidene trengjer omsetjing.
 24. <a href="/press/press.html">Pressemeldingar</a>,
 25. <a href="/news/newsletter.html">nyhendebrev</a>,
 26. <a href="/documents/printable/printable.html">brosjyrer og flygeblad</a>
 27. og andre tekster blir ogso lesi av fleire folk for kvart språk og målform
 28. dei er tilgjengelege på.
 29. </p>
 30. <p>
 31. Tekster blir ofte skrive på forfattarens eige språk, men vanlegvis ynskjer
 32. vi å nytta engelsk som utgangspunkt for vidare omsetjingar. Difor trengjer
 33. vi særleg hjelp med:
 34. </p>
 35. <ul>
 36. <li>å omsetje frå andre språk til engelsk,</li>
 37. <li>å lesa korrektur på engelske tekster skriven av personar med eit anna
 38. morsmål enn engelsk, og</li>
 39. <li>til å omsetje frå engelsk til andre språk.</li>
 40. </ul>
 41. <p>
 42. Vår røynsle viser at dei beste omsetjingane kjem frå folk som omsett frå
 43. eit framandt sppråk til deira mårsmål. Til å byrja med kan det vere klokt
 44. å lesa gjennom sida <a href="/about">Om oss</a>, for å få ein betre idé om
 45. planane, idéane, og verdiane til FSFE.
 46. </p>
 47. <p>
 48. For nokre språk finnast det <a href="/contribute/translators/wordlist.html">ei liste
 49. over mykje brukte ord</a> med deira respektive omsetjinar.
 50. </p>
 51. <p>
 52. Omsetjing blir som oftast koordinert frå e-postlista til omsetjarane. Alle
 53. som ynskjer å hjelpe til med omsetjingsarbeid kann
 54. <a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators/">tinga ho</a>.
 55. </p>
 56. <p>
 57. Tekster blir ofte omsatt eller korrekturlest når dei er sende til lista
 58. saman med ei opplysing om kva språket er. Alle som startar ei omsetjing
 59. sender ofte ein e-post til lista for å unngå dobbeltarbeid. Ferdige
 60. omsetjingar blir so sende til lista for å la andre lesa gjennom og gjere
 61. framlegg om eventuelle forbetringar. Båe den originale teksta og omsetjingen
 62. blir som oftast sende som vedlegg i rein tekst for å gjera kopiering-og-liming
 63. lettare.
 64. </p>
 65. <p>
 66. Ideelt har kvart språk ei gruppe med omsetjarar som kann avløysa kvarandre,
 67. so at omsetjingane til eit språk ikkje er bunden av éin person.
 68. </p>
 69. <p>
 70. Omsetjing og gjennomlesing av tekster er eit høgverdig bidrag til FSFEs arbeid,
 71. og ein utmerka moglegheit for å spontant hjelpa til med aktivitetar i FSFE
 72. utan å binda seg.
 73. </p>
 74. </body>
 75. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 76. <translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
 77. </html>
 78. <!--
 79. Local Variables: ***
 80. mode: xml ***
 81. End: ***
 82. -->