Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Non puoi selezionare più di 25 argomenti Gli argomenti devono iniziare con una lettera o un numero, possono includere trattini ('-') e possono essere lunghi fino a 35 caratteri.
 
 
 
 
 
 

141 righe
6.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Informatie voor vertalers</title>
 6. </head>
 7. <body class="article">
 8. <p id="category"><a href="/contribute/">Bijdragen</a></p>
 9. <h1>Vertalingen</h1>
 10. <p id="introduction" class="p-summary">
 11. Free Software Foundation Europe is een internationale organisatie. Ons doel is om <strong>zoveel mogelijk mensen te bereiken</strong> en ze te betrekken bij onze activiteiten om de Vrije Software-beweging te promoten, te helpen en te steunen. Om dit te bereiken willen we onze gepubliceerde teksten en onze website in verschillende talen beschikbaar maken.
 12. </p>
 13. <p>
 14. Een belangrijk deel van de vertaalinspanningen richt zich op de webpagina's, met name de vaak bijgewerkte pagina's zoals de <a href="/">voorpagina</a>, de <a href="/news/">nieuwspagina</a> en de <a
 15. href="/events/">evenementenpagina</a>. Maar niet alleen webpagina's moeten worden vertaald: <a
 16. href="/press/">persberichten</a>, <a
 17. href="/news/newsletter.html">nieuwsbrieven</a>, <a
 18. href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">folders en flyers</a>
 19. en andere teksten worden ook verder verspreid dankzij iedere extra taal waarin zij zijn vertaald.
 20. </p>
 21. <p>
 22. Op deze pagina vindt u een bondig overzicht van onze vertaalprocedures. Gedetailleerdere informatie over hoe u met vertalingen kunt bijdragen kunt u vinden op onze <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">wikipagina's voor vertalers</a>.
 23. </p>
 24. <h2>Prioriteiten</h2>
 25. <p>
 26. Omdat FSFE actief is in veel verschillende landen zijn teksten vaak geschreven in verschillende talen. Toch gebruiken we over het algemeen het Engels als startpunt voor het delen van teksten met andere delen van de organisatie en voor verdere vertalingen. Daarom hebben we specifiek hulp nodig voor:
 27. </p>
 28. <ul>
 29. <li>het vertalen van andere talen <em>naar</em> het Engels,</li>
 30. <li>het proeflezen van Engelse teksten die zijn geschreven door mensen van wie Engels niet de moedertaal in, en</li>
 31. <li>het vertalen van het Engels naar andere talen.</li>
 32. </ul>
 33. <p>
 34. De ervaring leert dat de beste vertaalresultaten worden bereikt als mensen van een buitenlandse taal naar hun moedertaal vertalen. Voordat u begint met vertalen is het een goed idee om te weten <a href="/about/">wat de FSFE is</a> en wat <a href="/about/principles.html">onze concepten en waarden </a> zijn. Om u te helpen met moeilijke woorden en zinnen houden we er een <a
 35. href="/contribute/translators/wordlist.html">woordenlijst in meer dan 15 talen</a> op na war u op kunt terugvallen als u technisch jargon tegenkomt of die u gewoon kunt gebruiken als u namens de FSFE spreekt.
 36. </p>
 37. <h2>Coordinatie</h2>
 38. <p>
 39. Vertalingen worden over het algemeen gecoördineerd op de <a
 40. href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">e-maillijst voor vertalers</a>. Iedereen die wil bijdragen aan de vertaalinspanningen kan zich op deze lijst abonneren. Het is ook een plaats om hulp te zoeken wanneer u zich iets afvraagt of met andere vertalers samenwerkt aan grotere projecten. Aangezien we al in meer dan 30 talen materiaal beschikbaar hebben is er een kans dat u altijd iemand in de organisatie kunt vinden die u wil helpen.
 41. </p>
 42. <p>
 43. Teksten voor vertalen of proeflezen worden met een verwijzing naar de gewenste talen naar deze lijst verzonden. Om dubbel werk te voorkomen verzendt degene die met een vertaling begint een antwoord naar de lijst. Vertalingen die klaar zijn worden ook naar de lijst verzonden om anderen in staat te stellen om de vertaling te proeflezen en mogelijke verbeteringen voor te stellen. Zowel de oorspronkelijke teksten als wel de vertalingen worden gewoonlijk als platte tekstbijlagen verzonden om kopieer- en plakinspanningen te minimaliseren.
 44. </p>
 45. <p>
 46. In het ideale geval bestaat het vertaalteam van bepaalde taal uit verschillende leden die elkaar helpen en steunen zodat het vertalen naar een taal niet afhangt van een bepaalde persoon.
 47. </p>
 48. <h2>Uw bijdragen maken een verschil!</h2>
 49. <p>
 50. Veel van onze vertalers zijn al actief in andere Vrije Software-projecten buiten de FSFE. Het helpen met vertalen in de FSFE versterkt de Vrije Software-gemeenschap als geheel en geeft mensen, ongeacht hun taal of nationaliteit, een kans om meer over Vrije Software te leren.
 51. </p>
 52. <p>
 53. Het vertalen en proeflezen van teksten is een belangrijke bijdrage aan het werk van de FSFE en een uitstekende kans om spontaan en zonder lange termijnverplichtingen deel te nemen aan de activiteiten van de FSFE.
 54. </p>
 55. <h2 id="subpages">Navigatie</h2>
 56. <ul>
 57. <li>
 58. <h3><a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Vertalen voor het web</a></h3>
 59. <p>
 60. Hoe <em>fsfe.org</em>, <em>freeyourandroid.org</em>, <em>pdfreaders.org</em>, en <em>drm.info</em> te vertalen.
 61. </p>
 62. </li>
 63. <li>
 64. <h3><a
 65. href="/contribute/translators/wordlist.html">Woordenlijst</a></h3>
 66. <p>
 67. Woorden en uitdrukkingen die vaak worden gebruikt binnen de FSFE.
 68. </p>
 69. </li>
 70. <li>
 71. <h3><a
 72. href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">E-maillijst</a></h3>
 73. <p>
 74. Coördinatie en hulp bij vertaalinspanningen.
 75. </p>
 76. </li>
 77. </ul>
 78. <h2>Vertaalteams</h2>
 79. <p>
 80. Als u meer informatie over onze vertaalinspanningen nodig heeft en u zich in het publieke domein niet op uw gemak voelt dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met de vertaalcoördinatoren. U kunt informatie over de verschillende taal-specifieke teams kunt u vinden op de <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">wiki-pagina's van de vertalers</a>.
 81. </p>
 82. <div id="team" class="section grid-100">
 83. <translation-coordinators-list />
 84. </div>
 85. </body>
 86. <sidebar promo="about-fsfe">
 87. <div id="related-content">
 88. <h3>Snelle links:</h3>
 89. <ul>
 90. <li>
 91. <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Hoe te vertalen</a>: fsfe.org, freeyourandroid.org, pdfreaders.org en drm.info
 92. </li>
 93. <li>
 94. <a href="/contribute/translators/wordlist.html">Woordenlijsten en uitdrukkingen</a> die vaak worden gebruikt binnen de FSFE.
 95. </li>
 96. <li>
 97. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">E-maillijsten</a> voor coördinatie en hulp
 98. </li>
 99. <li>
 100. <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">De vertaalteams</a> in onze wiki
 101. </li>
 102. <li>
 103. <a href="/contribute/web/web.html">Informatie over het webmasteren</a> voor vertalers die meer willen weten over ons websitesysteem
 104. </li>
 105. </ul>
 106. </div>
 107. </sidebar>
 108. <translator>André Ockers</translator>
 109. </html>
 110. <!--
 111. Local Variables: ***
 112. mode: xml ***
 113. End: ***
 114. -->