Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

135 lines
5.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Teave tõlkijatele - Euroopa Vaba Tarkvara Fond</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <p id="category"><a href="/contribute/">Aita kaasa</a></p>
 9. <h1>Tõlked</h1>
 10. <p id="introduction">
 11. Euroopa Vaba Tarkvara Fond on rahvusvaheline organisatsioon.
 12. Meie eesmärgiks on <strong>jõuda nii paljude inimesteni kui võimalik</strong>
 13. ning kaasata neid vaba tarkvara liikumise reklaamimisse, edendamisse
 14. ja toetamisse. Selle saavutamiseks soovime, et avaldatud tekstid
 15. ja veebilehed oleksid kättesaadavad mitmetes keeltes.
 16. </p>
 17. <p>
 18. Suure osa tõlgetest moodustavad veebilehtede tõlked,
 19. enamasti just sageli uuendatavad lehed nagu <a href="/">avaleht</a>,
 20. <a href="/news/">uudiste lehekülg</a> ja <a href="/events/">ürituste lehekülg</a>.
 21. Kättesaadav on eraldi info <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">veebilehtede
 22. tõlkimise kohta</a>.
 23. </p>
 24. <p>
 25. Lisaks veebilehtedele tõlgitakse ka <a href="/press/">pressiteateid</a>, <a href="/news/newsletter.html">uudiskirju</a>, <a href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">brošüüre ja voldikuid</a>
 26. ning muid tekste. Kõik need muutuvad iga tõlke abil kergemini kättesaadavaks ning levivad laiemalt.
 27. </p>
 28. <p>
 29. Kuna Euroopa Vaba Tarkvara Fond on tegev paljudes erinevates riikides, on ka tekstid
 30. sageli kirjutatud erinevates keeltes. Enamasti kasutatakse tekstide
 31. jagamiseks inglise keelt ning edasised tõlked lähtuvad sellest.
 32. Seepärast vajame eriti abi, et
 33. </p>
 34. <ul>
 35. <li>tõlkida erinevatest keeltest <em></em> inglise keelde,</li>
 36. <li>kontrollida tekste, mis on kirjutatud inglise keelt mitte-emakeelena
 37. rääkijate poolt,</li>
 38. <li>tõlkida inglise keelest teistesse keeltesse.</li>
 39. </ul>
 40. <p>
 41. Kogemus näitab, et parim tulemus saavutatakse võõrkeelest emakeelde
 42. tõlkimisel. Enne tõlkima asumist on kasulik omada ülevaadet sellest,
 43. <a href="/about/">mis on Euroopa Vaba Tarkvara Fond</a> ja millised
 44. on <a href="/about/principles.html">meie põhimõtted</a>. Et abistada
 45. sind raskete sõnade ning fraasidega, on meil enam kui 15 keeles
 46. <a href="/contribute/translators/wordlist.html">loend väljenditest</a>,
 47. mida kasutada tehnilise terminoloogia tõlkimisel ning FSFE eest
 48. kõnelemisel.
 49. </p>
 50. <p>
 51. Tõlkeid koordineeritakse enamasti
 52. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">tõlkijate meililisti</a>
 53. kaudu ja kõigil, kes soovivad tõlkimisele kaasa aidata,
 54. on võimalik listiga liituda. See on koht, kust saab kahtluse korral
 55. abi otsida. Samuti tehakse suuremate projektide puhul selle kaudu
 56. koostööd teiste tõlkijatega. Kuna materjalid on juba kättesaadavad
 57. enam kui 30 keeles, on suur tõenäosus leida keegi, kes on valmis sind
 58. aitama.
 59. </p>
 60. <p>
 61. Tõlkimiseks või kontrollimiseks mõeldud tekstid saadetakse listi
 62. viitega soovitavale keelele. See, kes alustab tõlget, saadab
 63. vastuse listi, et vältida topelttööd. Valminud tõlked saadetakse
 64. samuti listi, et teised saaksid tõlke üle kontrollida ning parandusi
 65. ja täiustusi pakkuda. Nii originaaltekst kui ka tõlge saadetakse
 66. enamasti laiali tekstifailina, et vähendada kopeerimisvaeva.
 67. </p>
 68. <p>
 69. Ideaalis koosneb ühe keele tõlketiim mitmest liikmest,
 70. kes aitavad ja toetavad üksteist, nii et
 71. tõlge mõnda keelde ei sõltu vaid ühest inimesest.
 72. </p>
 73. <p>
 74. Paljud meie tõlkijatest on juba aktiivsed teistes vaba tarkvara
 75. projektides lisaks Euroopa Vaba Tarkvara Fondile. FSFE tekstide
 76. tõlkimisele kaasaaitamine tugevdab vaba tarkvara kogukonda ning
 77. annab keelest ja rahvusest sõltumata kõigile võimaluse vabast
 78. tarkvarast rohkem teada saada.
 79. </p>
 80. <p>
 81. Tekstide tõlkimine ja kontrollimine on väärtuslik abi
 82. Euroopa Vaba Tarkvara Fondile ning suurepärane võimalus võtta osa
 83. FSFE tegevustest, sidumata end pikemaajaliste kohustustega.
 84. </p>
 85. <h2 id="subpages">Vaata lisaks</h2>
 86. <ul>
 87. <li>
 88. <h3><a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Veebilehtede
 89. tõlkimine</a></h3>
 90. <p>
 91. Kuidas tõlkida <em>fsfe.org</em> veebilehte.
 92. </p>
 93. </li>
 94. <li>
 95. <h3>
 96. <a href="/contribute/translators/wordlist.html">Väljendiloend</a>
 97. </h3>
 98. <p>
 99. FSFE tegevuses tihti kasutatavad sõnad ja fraasid.
 100. </p>
 101. </li>
 102. <li>
 103. <h3><a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Tõlkijate
 104. meililist</a></h3>
 105. <p>
 106. Tõlgete koordineerimine ja abi tõlkimisel.
 107. </p>
 108. </li>
 109. </ul>
 110. </body>
 111. <translator>Tuuli Lõhmus</translator>
 112. </html>
 113. <!--
 114. Local Variables: ***
 115. mode: xml ***
 116. End: ***
 117. -->