You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/contribute/designers/designers.cs.xhtml

58 lines
1.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Informace pro návrháře</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/contribute/">Zapojte se</a></p>
<h1>Informace pro návrháře</h1>
<p id="introduction">
Založili jsme tým designerů pracující na projektech podporujících
Svobodný Software, zlepšení grafického vyjádření FSFE,
a nabízející podporu dalším Free Software projektům. Můžete se připojit
do tohoto týmu na <a
href="https://community.fsfe.org/c/activities/design/21">jeho
mailing listu</a>.
</p>
<h2 id="subpages">Navigace</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/contribute/designers/styleguide.html">FSFE Styl Průvodce</a></h3>
<p>
Barvy, formátování a typografie našich materiálů.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/graphics/graphics.html">Logo a Grafika</a></h3>
<p>
Stáhněte si naše logo a ostatní grafiku.
</p>
</li>
<li>
<h3><a
href="https://community.fsfe.org/c/activities/design/21">Mailing
lis</a></h3>
<p>
Koordinace a pomoc v návrhářeském úsilí.
</p>
</li>
</ul>
</body>
<translator>Pipkin</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->