Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

58 lines
1.4 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Informace pro návrháře</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <p id="category"><a href="/contribute/">Zapojte se</a></p>
 9. <h1>Informace pro návrháře</h1>
 10. <p id="introduction">
 11. Založili jsme tým designerů pracující na projektech podporujících
 12. Svobodný Software, zlepšení grafického vyjádření FSFE,
 13. a nabízející podporu dalším Free Software projektům. Můžete se připojit
 14. do tohoto týmu na <a
 15. href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/designers">jeho
 16. mailing listu</a>.
 17. </p>
 18. <h2 id="subpages">Navigace</h2>
 19. <ul>
 20. <li>
 21. <h3><a href="/contribute/designers/styleguide.html">FSFE Styl Průvodce</a></h3>
 22. <p>
 23. Barvy, formátování a typografie našich materiálů.
 24. </p>
 25. </li>
 26. <li>
 27. <h3><a href="/about/graphics/graphics.html">Logo a Grafika</a></h3>
 28. <p>
 29. Stáhněte si naše logo a ostatní grafiku.
 30. </p>
 31. </li>
 32. <li>
 33. <h3><a
 34. href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/designers">Mailing
 35. lis</a></h3>
 36. <p>
 37. Koordinace a pomoc v návrhářeském úsilí.
 38. </p>
 39. </li>
 40. </ul>
 41. </body>
 42. <translator>Pipkin</translator>
 43. </html>
 44. <!--
 45. Local Variables: ***
 46. mode: xml ***
 47. End: ***
 48. -->