Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

185 lines
9.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Сътрудничество с ЕФСС</title>
 6. <meta
 7. name="description"
 8. content="Как да подкрепя ЕФСС - Присъедини се, стани оброволец, уеб дизайнер или девелъпър, стажант, редактор или преводач."/>
 9. <meta
 10. name="keywords"
 11. content="contribute fellowship membership join webmaster donate local meeting promote free software open source software fsfe designer translator editor team campaigns intern internship mailing lists"/>
 12. </head>
 13. <body class="overview">
 14. <h1>Сътрудничество с ЕФСС</h1>
 15. <div id="introduction">
 16. <p>
 17. Ние сме разнородна група хора от цяла Европа, обединени от общ интерес към Свободния Софтуер.
 18. Ако се чувствате по същия начин,<strong>присъедине се към нас и работата ни в полза на Свободния
 19. Софтуер</strong>. Има много начини да се
 20. ангажирате и със сигурност ще намерите начин, който да отговаря на вашите интереси и
 21. умения.
 22. </p>
 23. <p>
 24. За да улесним старта ви, събрахме няколко идеи по-долу. Ако не сте сигурни от къде да започнете, имате други идеи или бихте искали да се свържете с нашите Координатори на доброволци, можете да ни пишете на
 25. <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>. В процеса на работа, моля, спазвайте нашия
 26. <a href="/about/codeofconduct.html">Кодекс на Поведение</a>.
 27. </p>
 28. </div>
 29. <h2>На няколко клика разстояние</h2>
 30. <ul>
 31. <li>
 32. <a href="/press/press.html"><img src="/graphics/icons/news.png" alt="Be up to date with latest news"/></a>
 33. <div>
 34. <h3><a href="/press/press.html">Бъдете в крак с последните новини</a></h3>
 35. <p>
 36. Последвайте ни в социалните мрежи, абонирайте се за нашите емисии и новинарски бюлетин,
 37. за да сте сигурни, че сте в течение на най-новото от ЕФСС.
 38. </p>
 39. </div>
 40. </li>
 41. <li>
 42. <a href="/contribute/spreadtheword.html"><img src="/graphics/icons/word.png" alt="Spread the word"/></a>
 43. <div>
 44. <h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Разпространявайте</a></h3>
 45. <p>
 46. Разпространявайте знанието за Свободния Софтуер чрез нашите безплатни листовки, стикери и плакати.
 47. Можете да ги поръчате безплатно и да ги раздавате на приятели, колеги или по публични места и
 48. събития.
 49. </p>
 50. </div>
 51. </li>
 52. <li>
 53. <a href="/order/order.html"><img src="/graphics/icons/eshop.png" alt="Show your affiliation"/></a>
 54. <div>
 55. <h3><a href="/order/order.html">Покажете предпочитанията си</a></h3>
 56. <p>
 57. Покажете симпатиите си към Свободния Софтуер като носите вдъхновяващите ни ЕФСС дрехи и стоки.
 58. Всяка продажба ни помага да финансираме важните проекти, по които работим.
 59. </p>
 60. </div>
 61. </li>
 62. <li>
 63. <a href="https://my.fsfe.org/support"><img src="/graphics/icons/supporter.png" alt="Become a supporter"/></a>
 64. <div>
 65. <h3><a href="https://my.fsfe.org/support">Станете поддръжници</a></h3>
 66. <p>
 67. ЕФСС е благотворителна организация с нестопанска цел. Вашата финансова подкрепа ни позволява
 68. да продължим работата си заедно в полза на свободата на софтуера.
 69. </p>
 70. </div>
 71. </li>
 72. </ul>
 73. <h2>Готови ли сте да се задълбочите?</h2>
 74. <ul>
 75. <li>
 76. <a href="/events/events.html"><img src="/graphics/icons/meetus.png" alt="Meet us"/></a>
 77. <div>
 78. <h3><a href="/events/events.html">Запознайте се с нас</a></h3>
 79. <p>
 80. Вижте ни на събития близо до вас, чуйте презентациите ни, посетете щандовете ни или сбирки на
 81. местните групи.
 82. </p>
 83. </div>
 84. </li>
 85. <li>
 86. <a href="/contact/community.html"><img src="/graphics/icons/connect.png" alt="Join our community"/></a>
 87. <div>
 88. <h3><a href="/contact/community.html">Присъединете се към общността ни</a></h3>
 89. <p>
 90. Участвайте в дискусиите ни, споделете опита си ли се поучете от чуждия опит и станете неразделна част
 91. от нашата общност.
 92. </p>
 93. </div>
 94. </li>
 95. <li>
 96. <a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups"><img src="/graphics/icons/local_event.png" alt="Join a local group"/></a>
 97. <div>
 98. <h3><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups">Присъединете се към наша местна група</a></h3>
 99. <p>
 100. Свържете се с представители на общността ни лице в лице по събития или редовни срещи, организирани
 101. от местните ни групи в близост вас.
 102. </p>
 103. </div>
 104. </li>
 105. </ul>
 106. <h2>Желаете ли да сте доброволци?</h2>
 107. <ul>
 108. <li>
 109. <a href="/contribute/translators/translators.html"><img src="/graphics/icons/translate.png" alt="Translate and proofread"/></a>
 110. <div>
 111. <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Превеждайте или редактирайте</a></h3>
 112. <p>
 113. Помогнете ни да достигнем до повече хора, като превеждате статиите, комюникетата и новините ни
 114. на майчиния си език или на друг език, който знаете добре.
 115. </p>
 116. </div>
 117. </li>
 118. <li>
 119. <a href="https://wiki.fsfe.org/KnowHow/Groups/OrganizeABooth"><img src="/graphics/icons/booth.png" alt="Help organise a booth"/></a>
 120. <div>
 121. <h3><a href="https://wiki.fsfe.org/KnowHow/Groups/OrganizeABooth">Участвайте в организацията на щанд</a></h3>
 122. <p>
 123. От съществено значение е ЕФСС да присъства с щанд на конференции или друг вид събития.
 124. Можете да се присъедините към нас като спомогнете организацията на местен щанд.
 125. </p>
 126. </div>
 127. </li>
 128. <li>
 129. <a href="/contribute/web/web.html"><img src="/graphics/icons/improve_website.png" alt="Improve our website"/></a>
 130. <div>
 131. <h3><a href="/contribute/web/web.html">Подобрете сайта ни</a></h3>
 132. <p>
 133. Първото впечатление, което хората си изграждат за ЕФСС е от уебсайта ни. Присъединете се към екипа ни
 134. от уеб доброволци, за да участвате в подобряването на комуникацията ни и облика ни към света.
 135. </p>
 136. </div>
 137. </li>
 138. <li>
 139. <a href="/contribute/designers/designers.html"><img src="/graphics/icons/webdesign.png" alt="Design for freedom"/></a>
 140. <div>
 141. <h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Проектирайте за свобода</a></h3>
 142. <p>
 143. Помогнете ни в дизайна на принтираните и дигиталните ни материали и вижте как моделите, създадени
 144. от вас, се разпространяват из цял свят.
 145. </p>
 146. </div>
 147. </li>
 148. </ul>
 149. <h2>Join us full-time</h2>
 150. <ul>
 151. <li>
 152. <a href="/contribute/internship.html"><img src="/graphics/icons/intern.png" alt="Стани стажант"/></a>
 153. <div>
 154. <h3><a href="/contribute/internship.html">Бъди следващия ни стажант</a></h3>
 155. <p>
 156. Кандидатствайте за стажант и станетечаст от ЕФСС. Търсим мотивирани хора, които да ни помагат в
 157. различни аспекти от работата ни в социални, политически и правни области.
 158. </p>
 159. </div>
 160. </li>
 161. </ul>
 162. </body>
 163. </html>