Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

63 lines
3.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Contact</title>
 6. <link href="/style/grid.css" rel="stylesheet" />
 7. </head>
 8. <body>
 9. <p id="category"><a href="/about/">Over ons</a></p>
 10. <h1>Contact</h1>
 11. <p id="introduction">
 12. We kunnen u voorzien van hulp, informatie en kennis op een verscheidenheid aan onderwerpen die verwant zijn met Vrije Software. We moedigen individuen, gemeenschappen en bedrijven aan om met vragen contact met ons op te nemen. We zijn er trots op dat we 's werelds grootste private <a href="/activities/ln/ln.html">netwerk van juridische Vrije Software-experts</a> in stand houden. We hebben een vakkundig team dat <a href="/activities/policy.html">beleidsonderwerpen</a> behandelt en een netwerk van specialisten dat ons adviseert over onze verschillende <a href="/activities/activities.html">campagnes</a>.</p>
 13. <div class="grid-50-50">
 14. <div class="box first">
 15. <h2 id="general">Algemene vragen</h2>
 16. <p>Voor vragen over de FSFE kunt u contact opnemen door een e-mail te verzenden aan <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.</p>
 17. <p>Als u er de voorkeur aan geeft om <a href="https://emailselfdefense.fsf.org/">uw e-mail veilig te versleutelen</a> dan kunt u direct schrijven naar <a href="/about/people/kirschner/">Matthias Kirschner</a>.</p>
 18. <h2 id="media">Vragen van de media</h2>
 19. <p>Voor vragen van de media kunt u de <a href="/press/press.html">persruimte</a> raadplegen of e-mailen naar <a href="mailto:press@fsfe.org">press@fsfe.org</a>.</p>
 20. <h2 id="public">Publieke discussie en sociale media</h2>
 21. <p>Overweeg alstublieft om uw algemene vragen over Vrije Software te stellen op <a href="/contact/community.html">onze e-maillijst of op IRC</a>. U kunt ons ook vinden op verschillende <a href="/contact/community.html">sociale mediaplatforms</a>.</p>
 22. <h2 id="ftf">Juridische vragen</h2>
 23. <p>Voor het verkrijgen van steun met betrekking tot Vrije Software-licenties e-mailt u uw vragen naar onze betreffende lijst: <a href="mailto:licence-questions@fsfe.org">licence-questions@fsfe.org</a>. Meer details zijn beschikbaar op de pagina's voor de <a href="/activities/licence-questions/licence-questions.html">lijst</a> en voor ons <a href="/about/team.html">juridische team</a>.</p>
 24. </div>
 25. <div class="box">
 26. <h2>Kantoor</h2>
 27. <p>Free Software Foundation Europe e.V.<br />
 28. <a href="http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.52952&amp;mlon=13.41083&amp;node=2466676740#map=18/52.52952/13.41083">Schönhauser Allee 6/7</a><br />
 29. Stairway 2, 5. floor<br />
 30. 10119 Berlin<br />
 31. Duitsland</p>
 32. <p>Telefoon: +49-30-27595290</p>
 33. </div>
 34. </div>
 35. </body>
 36. <translator>André Ockers</translator>
 37. </html>
 38. <!--
 39. Local Variables: ***
 40. mode: xml ***
 41. End: ***
 42. -->