Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

169 lines
11 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>2</version>
<head>
<title>Oproep voor het inzenden van FSFE-projecten</title>
</head>
<body>
<h1>Oproep voor het inzenden van FSFE-projecten</h1>
<div id="introduction">
<p>
Met uw inzending kunt u steun van de FSFE aanvragen voor uw lokale project of activiteit.
</p>
</div>
<p>
Velden die met een <strong>*</strong> zijn gemarkeerd zijn verplicht. Hoe beter de informatie is die u aanlevert des te gemakkelijker zal de evaluatie zijn. Dank u wel!
</p>
<p>Lees alstublieft hieronder onze <a href="#submission-details">gedetailleerde informatie</a> voor u het formulier invult. Lees ons <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/DataProcessingTransparency#line-23">privacybeleid</a> om te zien hoe uw data wordt verwerkt. Als u verder nog vragen heeft, aarzel dan niet om <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact op te nemen</a>.</p>
<form class="form-horizontal" action="https://forms.fsfe.org/email" method="POST" >
<input type="hidden" name="appid" value="group-projects" />
<h2>Uw contactgegevens</h2>
<div class="form-group">
<label for="name" class="col-sm-3 control-label">Uw volledige naam *</label>
<div class="col-sm-5">
<input type="text" class="form-control" id="name" name="name" required="required" />
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="confirm" class="col-sm-3 control-label">Uw e-mail *</label>
<div class="col-sm-5">
<input type="email" class="form-control" id="confirm" name="confirm" pattern=".*@fsfe\.org" required="required" />
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="localgroup" class="col-sm-3 control-label">Naam van de groep [in het Engels]</label>
<div class="col-sm-5">
<input type="text" class="form-control" id="localgroup" name="localgroup" />
</div>
</div>
<h2>Feiten over het project</h2>
<div class="form-group">
<label for="deliverables" class="col-sm-3 control-label">Beschrijf alstublieft de output van uw project (wat u feitelijk wil bewerkstelligen) [in het Engels] *</label>
<div class="col-sm-5">
<textarea class="form-control" id="deliverables" name="deliverables" rows="5" required="required"></textarea>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="team" class="col-sm-3 control-label">Wie is er betrokken bij het project? [in het Engels] *</label>
<div class="col-sm-5">
<textarea class="form-control" id="team" name="team" rows="5" required="required"></textarea>
</div>
</div>
<h2>Duur van het project</h2>
<div class="form-group">
<label for="date_start" class="col-sm-3 control-label">Startdatum *</label>
<div class="col-sm-5">
<input type="date" class="form-control" id="date_start" name="date_start" required="required" />
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="date_end" class="col-sm-3 control-label">Einddatum *</label>
<div class="col-sm-5">
<input type="date" class="form-control" id="date_end" name="date_end" required="required" />
</div>
</div>
<h2>Budget van het project</h2>
<p>Let alstublieft op dat de FSFE alleen externe kosten kan vergoeden. Werkuren kunnen niet vergoed worden.</p>
<div class="form-group">
<label for="cost_list" class="col-sm-3 control-label">Benoem alstublieft alle externe bruto-kosten in een lijst [in het Engels] *</label>
<div class="col-sm-5">
<textarea class="form-control" id="cost_list" name="cost_list" rows="5" required="required"></textarea>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="cost_total" class="col-sm-3 control-label">Totaal te verwachten brute externe kosten [in het Engels] *</label>
<div class="col-sm-5">
<input type="text" class="form-control" id="cost_total" name="cost_total" required="required" />
</div>
</div>
<div class="form-group">
<div class="col-sm-offset-3 col-sm-5">
<button type="submit" class="btn btn-primary">Project indienen</button>
</div>
</div>
</form>
<h2 id="submission-details">Details en achtergrond van uw aanvraag</h2>
<p>Deze sectie helpt u te begrijpen welke soorten projecten in aanmerking komen voor financiering en naar wat voor soort informatie we zoeken bij het evalueren van onze steun.</p>
<h3>Uw contactgegevens</h3>
<div style="margin-left:2em">
<p><strong>Uw volledige naam:</strong> Vul uw volledige naam hier in.</p>
<p><strong>Uw e-mail:</strong> vul hier een e-mailadres in zodat we contact met u kunnen opnemen. Let alstublieft op dat alleen @fsfe-e-mailadressen voor financiering in aanmerking komen. Dit is omdat onze projectfinanciering met name beschikbaar is voor leden van de FSFE-gemeenschap en niet voor andere gemeenschapsprojecten. Als u een supporter, bijdrager of vrijwilliger voor de FSFE bent maar nog niet over een @fsfe-account beschikt, neem dan alstublieft <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact met ons op</a> en we zullen er samen uitkomen.</p>
<p><strong>Naam van de groep:</strong> dit kan een individuele naam of een algemene naam zijn zoals "Local group Brussels". Als u als individu om steun vraagt laat dit veld dan leeg of vul "none" in. </p>
</div>
<h3>Feiten van het project</h3>
<div style="margin-left:2em">
<p><strong>Beschrijf alstublieft de output van uw project (wat u feitelijk wil bewerkstelligen):</strong> Vertel ons alstublieft, zoals de naam al aangeeft, waar het project over gaat en wat u uiteindelijk wil bereiken. Neem alstublieft even de tijd voor een beschrijving van uw project, zodat we het kunnen begrijpen zonder de context te hoeven kennen. Meestal betekent dit dat u ons informatie geeft over de achtergrond, eventuele eerdere activiteiten of een lokale context waarin het project plaatsvindt. Het is niet nodig om te overdrijven of om ons meerdere pagina's te schrijven met een gedetailleerd projectmanagementplan. Het enige wat we graag lezen is: WAT is er gepland, met welke MIDDELEN, in welke CONTEXT en als dat mogelijk is de DOELSTELLINGEN die u wilt bereiken. Zodra we overtuigd zijn zullen we alle andere relevante details met u bespreken.</p>
<p>De volgende twee voorbeelden helpen u bij het begrijpen van wat volstaat als projectbeschrijving:</p>
<p><strong><em>Voorbeeld 1:</em></strong><br />
<em>"De lokale groep Brussel plant een publiek debat over het project "Digital Smart Brussels" tussen de lokale gouverneur en onze groepscoördinator, Jeanette Jansen. We gaan lokale FSFE-supporters uitnodigen via de FSFE-kanalen en besluitvormers uit het grotere gebied van Brussel. De zaal die we huren ligt in het centrum van de stad, kan 80 personen herbergen en kost 220 euro aan huur. We willen ook een informatiestand opzetten en hebben hiervoor actueel materiaal nodig. Als presentator nodigen we graag Jan Jansen uit, die professor Digitale Transformatie is aan de Université Libre de Bruxelles en 60 euro reiskosten vraagt.<br />Het doel is om via het publieke debat de boodschap over de mogelijkheden van Publiek Geld? Publieke Code! te verspreiden binnen de lopende "Smart City"-raadplegingen van het Brusselse stadsbestuur. Mensen en besluitvormers zouden geïnformeerd moeten worden over de voordelen van Vrije Software om slimme beslissingen te kunnen nemen. Het tweede doel is om onze lokale groep te promoten via de informatiekraam, zodat we potentieel nieuwe leden kunnen aantrekken".</em></p>
<p><strong><em>Voorbeeld 2:</em></strong><br />
<em>"Ik wil 50 'I love Free Software'-brieven sturen naar mijn lokale politici in Parijs. Ik heb een ontwerp gemaakt dat ik u op verzoek kan sturen en ik heb 100 euro nodig voor het drukken, de brieven en de postzegels. Het doel is om het stadsbestuur vlak voor hun openbare raadpleging ten aanzien van publieke inkoop van hun IT-systemen een positief beeld van Vrije Software te bieden."</em></p>
<p><strong>Wie is er betrokken bij het project:</strong> Plaats alstublieft de mensen of groepen die betrokken zijn bij het project in een lijst en als u denkt dat dat helpt daarbij ook hun rollen en competenties.</p>
</div>
<h3>Duur van het project</h3>
<div style="margin-left:2em">
<p>Noem alstublieft een begin- en een einddatum van uw project. Gebruik data om ons grofweg een idee te geven als uw project langere tijd duurt.</p>
</div>
<h3>Budget van het project</h3>
<div style="margin-left:2em">
<p><strong>Maak alstublieft een lijst van alle te verwachten bruto externe kosten:</strong> Vermeld, zoals de naam al aangeeft, alstublieft alle externe kosten in een lijst met opsommingstekens. Als u uiteindelijk meer geld nodig heeft kunt u een vervolgaanvraag indienen. Als u minder geld nodig heeft is iedereen tevreden. Als tip: bereken realistisch en tel er dan 10% bij op om te voorkomen dat u een vervolgverzoek moet doen voor het geval u uw realistische berekeningen voor sommige kosten eenvoudigweg overtreft.</p>
<p>Zorg ervoor dat u tijdens uw project de boekhouding van al uw kosten bijhoudt. Meestal wordt u achteraf vergoed maar indien nodig kunnen we ook helpen bij de voorfinanciering van uw project. In ieder geval kunnen we alleen de kosten financieren die worden bewezen door middel van een factuur.</p>
<p>Met de voorbeelden van hierboven zou dit worden:</p>
<p><em><strong>Voorbeeld 1:</strong><br />
<ul>
<li>Boeken van de kamer A301 in "Green Corner" op "Rue Europeenne 23/b" op 5 juni gedurende 2 uren van 20:00 tot 22:00 uur: 220 Euro</li>
<li>Reiskosten voor Jeanette Jansen, professor Digitale Transformatie die het debat zal leiden: 60 euro</li>
<li>Aanbieden van water en snacks aan deelnemers: 60 euro</li>
</ul>
Stuur ons alstublieft een pakje met actueel FSFE-informatiemateriaal voor onze kraam.</em></p>
<p><strong>Verwachting van de totale bruto externe kosten:</strong> 375 euro (inclusief 10% flexibiliteit)</p>
<p><em><strong>Voorbeeld 2:</strong><br />
<ul>
<li>20 euro voor 50 enveloppen</li>
<li>30 euro voor het in kleur laten drukken van 50 ilovefs-brieven</li>
<li>50 euro voor postzegels om 50 brieven te versturen</li>
</ul>
Stuur ons alstublieft een pakje met actueel FSFE-informatiemateriaal voor onze kraam.</em></p>
<p><strong>Verwachting van de totale bruto externe kosten:</strong> 100 euro</p>
</div>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>