Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

wsis.nl.xhtml 8.2KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - World Summit on the Information Society (WSIS)</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <p class="postit">
 8. De World Summit on the Information Society is beëindigd, voor een
 9. opvolging van de besluiten werd het <a
 10. href="/activities/policy/igf/igf.html">Internet Governance Forum</a>
 11. opgericht. Deze pagina's worden online gehouden als
 12. archiefmateriaal.
 13. </p>
 14. <center>
 15. <h1>World Summit on the Information Society (WSIS)</h1>
 16. </center>
 17. <p>
 18. De World Summit on the Information Society (WSIS) was een VN
 19. conferentie georganiseerd door de ITU (International
 20. Telecommunication Union) waar over belangrijke principes voor
 21. de informatie- en kennismaatschappij beslist moest worden. Na
 22. twee topvergaderingen, één in Genève en één Tunis, zit men nu in
 23. de implementatiefase.
 24. </p>
 25. <p>
 26. De FSFE, samen met nog veel andere burgerorganisaties, nam
 27. jarenlang deel aan deze conferentie, om zich ervan te vergewissen
 28. dat de principes van vrijheid, de mensenrechten, het delen van
 29. kennis en de goede toegankelijkheid van informatie gerespecteerd
 30. werden.
 31. </p>
 32. <h3>Opvolging van de besluiten</h3>
 33. <ul>
 34. <li><a href="/activities/policy/igf">Internet Governance Forum (IGF)
 35. </a><br/>
 36. Eén van de meest controversiële daden uit de tweede fase van de
 37. WSIS is het oprichten van <a href="/activities/policy/igf/wgig.html">
 38. VN WGIG</a>. Aangezien het onmogelijk bleek om bepaalde
 39. substantiële zaken, vooral in verband met monopolisering van
 40. kennis en Vrije Software, te bespreken en/of er een consensus
 41. over te bereiken, werd op de tweede top in Tunesië
 42. overeengekomen om een Internationaal discussieforum op te
 43. richten voor alles wat verband heeft met het internet, het
 44. Internet Governance Forum (IGF).
 45. </li>
 46. </ul>
 47. <h3>Documenten</h3>
 48. <ul>
 49. <li><a href="/campaigns/wsis/wsis-and-software.html">WSIS en de
 50. uitdagingen van software</a>
 51. <ul>Een artikel van Georg Greve over de rol van Vrije Software
 52. in een digitale wereld en de betrokkenheid van de FSFE bij de
 53. World Summit on the Information society (WSIS).
 54. </ul>
 55. </li><br />
 56. <li>Verklaringen: <a
 57. href="/activities/wipo/statement-20050721.en.html">FSFE
 58. verklaring</a> over de <a href="/campaigns/wsis/">WSIS</a>
 59. <a href="http://www.wsis-pct.org">Patents, Copyrights and
 60. Trademarks (PCT) werkgroep</a> van de Civil Society op de derde
 61. <a href="http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=8487"
 62. target="_blank">Inter-Sessional, Inter-Governmental Meeting
 63. (IIM) on a Development Agenda</a>, 21 juli 2005</li><br />
 64. <li>Towards a <a href="/documents/wiwo.html">"World Intellectual
 65. Wealth Organisation"</a>.
 66. <ul>Ondersteun de Genève verklaring!</ul>
 67. </li><br />
 68. <li><a href="/documents/iprip.html">On "Intellectual Property" and
 69. Indigenous Peoples</a>
 70. <ul> Essay door <a href="/about/greve/">Georg Greve</a> over
 71. vragen die inheemse volkeren zich stellen bij de
 72. "intellectuele eigendom" ideologie.
 73. </ul>
 74. </li><br />
 75. <li><a href="issues.html">Vechten tegen intellectuele
 76. armoede</a><br />
 77. (Wie bezit en controleert de geïnformatiseerde samenlevingen?)
 78. <ul>Artikel van <a href="/about/greve/">Georg Greve</a> voor een
 79. publicatie van de <a href="http://www.boell.de">Heinrich Böll
 80. Foundation</a> over de World Summit on the Information Society
 81. (WSIS).
 82. </ul>
 83. </li><br />
 84. <li><a href="cs-benchmarks.html">CS Essential Benchmarks for
 85. WSIS</a>
 86. <ul>De essentiële basisvereisten (voeger
 87. niet-onderhandelbare punten) voor de World Summit on the
 88. Information Society.(WSIS).
 89. </ul>
 90. </li><br />
 91. <li><a href="fs.html">Free Software and WSIS</a>
 92. <ul>Het referentiedocument voor de Civiele Maatschappij over
 93. Vrije Software en de invloed ervan op de World Summit on the
 94. Information Society(WSIS).
 95. </ul>
 96. </li><br />
 97. <li><a href="ps-20030923.html"> Verklaring van de
 98. maatschappelijke organisaties voor de plenaire vergadering van
 99. WSIS, 23 september 2003</a>
 100. <ul>Verklaring van Georg C. F. Greve voor de
 101. Patents, Copyright, Trademarks (PCT) Working Group
 102. </ul>
 103. </li><br />
 104. </ul>
 105. <h3>Verslagen</h3>
 106. <ul>
 107. <li><a href="debriefing-geneva.html">Verslag van de top in
 108. Genève</a> (Genève, 10-12 december 2003)<br />
 109. <ul>door <a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a>,
 110. voorzitter van de FSFE, nam deel als co-coördinator van de
 111. Civil Society werkgroep over patenten, auteursrechten en
 112. merkenrechten (PCT), als vertegenwoordiger van de Europese
 113. burgerorganisaties en als vertegenwoordiger van de
 114. burgerorganisaties voor de Duitse CS coördinatiegroep in de
 115. Duitse gouvernementele delegatie.
 116. </ul>
 117. </li><br />
 118. <li><a href="debriefing-paris.html">Verslag van de tussentijdse
 119. ontmoeting</a> (Parijs, 15-18 july 2003)<br />
 120. <ul>door <a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a>,
 121. voorzitter van de FSFE, die aan deze ontmoeting deelnam als
 122. vertegenwoordiger van de WSIS coördinatie-groep van Duitse
 123. burgerorganisaties in de Duitse gouvernementele delegatie.
 124. </ul>
 125. </li><br />
 126. <li><em>Oude evenementen: <a href="event-03-12-10.html">"Free
 127. Software, Free Society"</a></em><br />
 128. <em>(10 december 2003, 17:00 - 20:00)</em>
 129. <ul>Evenement van de Patents, Copyright, Trademarks (PCT)
 130. werkgroep: Uiteenzetting door globale experten over de
 131. essentiële bouwstenen voor een versterkende, beheersbare en
 132. inclusieve informatiemaatschappij.
 133. </ul>
 134. </li><br />
 135. </ul>
 136. <h3>Mailinglists</h3>
 137. <ul>
 138. <li><a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/wsis-euc">Civil Societies WSIS European Caucus Coordination List</a>
 139. <ul>
 140. Lijst voor de coördinatie van de groep Europese
 141. burgerorganisaties die zich betrokken voelen bij de World
 142. Summit on the Information Society (WSIS).<br />
 143. Open voor alle burgerorganisaties en personen die
 144. geïnteresseerd zijn in het creëren en onderhouden van de
 145. communicatiekanalen met Europese regeringen en de EU in het
 146. bijzonder. We hopen op die manier de informatie-uitwisseling
 147. en samenwerking te kunnen verbeteren.
 148. </ul>
 149. </li>
 150. <li> <a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/wsis-pct">Civil Societies WSIS Patents, Copyright and Trademarks (PCT)
 151. Working Group Coordination List</a>
 152. <ul>
 153. Lijst voor de coördinatie van alle burgerorganisaties die
 154. zich betrokken voelen bij de World Summit on the
 155. Information Society (WSIS).<br />
 156. Open voor alle burgerorganisaties en personen die zich
 157. bezighouden met of geïnteresseerd zijn in vragen rond
 158. patenten, auteursrecht en het handelsmerk (PCT).
 159. </ul>
 160. </li>
 161. </ul>
 162. <h3>Extra informatie</h3>
 163. <ul>
 164. <li><a href="http://www.wsis.org">Officiële WSIS homepage</a>
 165. </li><br />
 166. <li> <a href="http://www.wsis-cs.org/caucuses.html">Burgerorganisaties, werkgroepen en coördinatie</a>
 167. </li><br />
 168. <li>Algemene informatie door andere burgerorganisaties:
 169. <ul>
 170. <a href="http://www.worldsummit2003.de">Worldsummit 2003</a><br />
 171. <a href="http://www.wsis-cs.org">WSIS Civil Society Meeting Point</a><br />
 172. <a href="http://www.prepcom.net">Prepcom</a><br />
 173. </ul>
 174. </li><br />
 175. <li> <a href="http://www.wsis-pct.org">Patents, Copyrights and Trademarks Working Group web pagina</a>
 176. </li><br />
 177. </ul>
 178. </body>
 179. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 180. </html>
 181. <!--
 182. Local Variables: ***
 183. mode: xml ***
 184. End: ***
 185. -->