Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

fisl-rms-transcript.nl.xhtml 49KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>GPLv3 - Verslag van Richard Stallmans toespraak tijdens de Tweede Internationale
 5. GPLv3 Conferentie, Porto Alegre, Brazilië; 21 april 2006
 6. </title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>Verslag van Richard Stallmans toespraak tijdens de Tweede Internationale
 10. GPLv3 Conferentie; 21 april 2006</h1>
 11. <p>
 12. Op onze<a href="gplv3.html">GPLv3 projectpagina</a> vindt u de nodige informatie om
 13. <a href="gplv3#participate">actief deel te nemen</a> aan dit project. We hebben ook
 14. <a href="http://wiki.fsfe.org/Transcripts#licences">en lijst met afschriften van voordrachten
 15. over Vrije Softwarelicenties en de GNU GPL</a>.
 16. </p>
 17. <p>Wat volgt is een verslag van Richard Stallmans voordracht,
 18. tijdens de Tweede Internationale GPLv3 Conferentie, gehouden in
 19. Porto Alegre in samenwerking met het International Free Software Forum
 20. (FISL). Opnames van goede kwaliteit over de hele conferentie worden
 21. in de toekomst online beschikbaar gemaakt. Dit verslag is gemaakt op
 22. basis van een opname van slechte kwaliteit met een digitale camera. Er zijn een aantal hiaten
 23. vanwege de beperkingen van de apparatuur.
 24. </p>
 25. <p>Het verslag van dit evenement is gemaakt door
 26. Ciaran O'Riordan. Ondersteun dit werk door lid
 27. te worden van <a href="http://fellowship.fsfe.org/">the Fellowship of FSFE</a>,en door
 28. andere aan te sporen hetzelfde te doen.</p>
 29. <p>Richard Stallman startte
 30. <a href="/documents/gnuproject.html">het GNU project</a> in 1983, en samen daarmee
 31. <a href="/documents/freesoftware.html">een Vrije Softwarebeweging</a>.
 32. Stallman is de voorzitter van FSF – een zusterorganisatie van de FSFE.</p>
 33. <p>De presentatie is gegeven in het Engels.</p>
 34. <h2>Presentatie secties</h2>
 35. <ol>
 36. <li><a href="#begin">De presentatie</a></li>
 37. <li><a href="#what-is-gpl">Wat is de GNU GPL en wat is Vrije Software?</a></li>
 38. <li><a href="#what-is-copyleft">Wat is copyleft?</a></li>
 39. <li><a href="#before-gnu-gpl">Pre-historie: voor de GNU GPL</a></li>
 40. <li><a href="#liberty-or-death">De "Vrijheid of Dood" clausule, de belangrijkste wijzigingen van
 41. v1 naar v2</a></li>
 42. <li><a href="#why-change-it">Waarom veranderen? Het zat altijd in de planning, vandaar “or
 43. any later version”</a></li>
 44. <li><a href="#tivoisation">Eerste belangrijke wijziging: kwaadaardige DRM deel 1, tivoïsatie
 45. voorkomen</a></li>
 46. <li><a href="#circumvention-not-prohibited">Kwaadaardige DRM deel 2, toestemming geven
 47. voor toegang tot gegenereerde gegevens</a></li>
 48. <li><a href="#software-patents-grant">Tweede belangrijke wijziging: softwarepatenten deel 1,
 49. expliciet patenten toewijzen</a></li>
 50. <li><a href="#software-patents-retaliation">Softwarepatenten deel 2, beperkte vergelding</a>
 51. </li>
 52. <li><a href="#licence-compatibility">Derde belangrijke wijziging: licentiecompatibiliteit</a></li>
 53. <li><a href="#limits-of-requirements">Hoe de toevoegbare voorwaarden beperkt zijn</a></li>
 54. </ol>
 55. <h2>Vragen- en antwoordensessie secties</h2>
 56. <ul>
 57. <li><a href="#q10-gfdl">Is GPLv3 goed voor documentatie ( over GFDL )?</a></li>
 58. <li><a href="#q20-affero">Waarom niet de Affero clausule voor webservices in de licentie
 59. stoppen?</a></li>
 60. <li><a href="#q30-cooperating-with-osi">Over samenwerking met OSI / ESR</a></li>
 61. <li><a href="#q40-creative-commons">Creative Commons is niet één licentie</a></li>
 62. <li><a href="#q50-osi-responds">Michael Tiemann van OSI geeft commentaar op het werk
 63. van RMS</a></li>
 64. <li><a href="#q60-translations">Komen er officiële vertalingen van GPLv3?</a></li>
 65. <li><a href="#q70-fragments">Fragmenten van een tivoïsatievraag voordat de camera het
 66. begeeft</a></li>
 67. </ul>
 68. <ul>
 69. <li><a href="#links">Links naar documentatie voor meer informatie
 70. over de behandelde onderwerpen</a></li>
 71. </ul>
 72. <h2 id="begin">De presentatie</h2>
 73. <p>[Richard begint met het slechte nieuws dat hij
 74. gehoord heeft dat het Braziliaanse Octrooibureau nu softwarepatenten accepteert en zegt dat
 75. dit het meeste belangrijke ding is waar de Latijns Amerikaanse Vrije Software-aanhangers aan
 76. moeten werken de komende maanden.]
 77. </p>
 78. <p class="indent">Richard Stallman: Zo, nu zal ik naar het onderwerp gaan waarover ik
 79. zou moeten spreken, wat min of meer gerelateerd is aan het vorige: de GNU
 80. General Public License, of in het kort GNU GPL.
 81. </p>
 82. <p id="what-is-gpl">[sectie: Wat is de GNU GPL en wat is Vrije
 83. Software?]</p>
 84. <p class="indent">Om te beginnen: wat is de GNU General Public License?
 85. </p>
 86. <p class="indent">De GNU General Public License is een Vrije Softwarelicentie, dat
 87. betekent een licentie die is ontworpen om je vier essentiële
 88. vrijheden te geven – de vier vrijheden die Vrije Software
 89. definiëren.
 90. </p>
 91. <p class="indent">Een applicatie is Vrije Software als u, de gebruiker, deze vier
 92. vrijheden bezit:
 93. </p>
 94. <ul>
 95. <li class="indent">Vrijheid nul is de vrijheid om de
 96. applicatie te gebruiken zoals u het wilt, voor ieder doel.
 97. </li>
 98. <li class="indent">Vrijheid één is de
 99. vrijheid om de broncode te bestuderen en te wijzigen om het te laten
 100. doen wat u wenst.
 101. </li>
 102. <li class="indent">Vrijheid twee is de vrijheid om je
 103. buurman te helpen, dat wil zeggen kopieën maken en distribueren
 104. naar anderen als u dat wenst.
 105. </li>
 106. <li class="indent">Vrijheid drie is de vrijheid om de gemeenschap te helpen: de
 107. vrijheid om de gewijzigde versies te publiceren en te distribueren
 108. wanneer u dat wenst.
 109. </li>
 110. </ul>
 111. <p class="indent">Met deze vier vrijheden, is de applicatie Vrije Software omdat het
 112. gedistribueerd is op een ethische wijze, het respecteert de individuele vrijheid van de
 113. gebruiker en het respecteert de sociale solidariteit van de gemeenschap.
 114. </p>
 115. <p class="indent">Als een van deze vrijheden ontbreekt betekent dat, dat de
 116. applicatie gedistribueerd is op een anti-sociale manier, dat het de
 117. gebruiker zijn vrijheid vertrapt, dat het de sociale solidariteit aanvalt op
 118. een manier dat het gebruikers verdeelt en hulpeloos houdt, op een wijze
 119. die nooit had mogen zijn. Dus, iedere licentie die deze vier
 120. vrijheden aan de gebruiker toekent is een Vrij Softwarelicentie.
 121. </p>
 122. <p class="indent">Er zijn veel Vrije Softwarelicenties – te veel misschien –
 123. het is enigszins moeilijk dat er zoveel zijn, maar het is een feit
 124. dat iedereen een licentie kan schrijven die deze vier vrijheden
 125. toewijst. Als het deze vier vrijheden toekent, is het een Vrije Softwarelicentie.
 126. </p>
 127. <p class="indent">De GNU General Public Licentie was één van de eerste Vrije Software
 128. licenties. Ik weet van één die eerder bestond en dat is de licentie
 129. van TeX, maar de GNU General Public Licentie was speciaal ontworpen
 130. om een Vrije Softwarelicentie te zijn.
 131. </p>
 132. <p id="what-is-copyleft">[sectie: Wat is copyleft?]</p>
 133. <p class="indent">Er zijn twee grote categorieën van Vrij Softwarelicenties,
 134. degene die copyleft zijn en degene die het niet zijn.
 135. </p>
 136. <p class="indent">Copyleft betekent dat een licentie actief de vrijheden verdedigt
 137. van alle gebruikers en wat dit betekent is: we stoppen niet bij het
 138. geven van deze vier vrijheden maar verzekeren dat iedere gebruiker
 139. die een kopie krijgt van de applicatie de vier vrijheden krijgt op
 140. dezelfde manier.
 141. </p>
 142. <p class="indent">Dit is het idee achter copyleft. Een niet-copyleft licentie geeft
 143. de vier vrijheden maar staat het maken van gemodificeerde versies toe
 144. die helemaal niet vrij zijn wat betekent dat tegen de tijd de
 145. applicatie bij je aankomt, het mogelijk is dat een tussenpersoon die
 146. de vrijheden heeft weggenomen, zodat u de broncode krijgt zonder de
 147. vrijheid. Waarbij een copyleft licentie zegt dat wanneer
 148. tussenpersonen de broncode doorgeven aan u, zij ook dezelfde
 149. vrijheden moeten geven die ze van ons hebben gekregen. Dat is het
 150. basisidee achter copyleft.
 151. </p>
 152. <p class="indent">Dus de GNU General Public Licentie zegt: u hebt de toestemming om
 153. deze applicatie te wijzigen, u hebt toestemming om deze applicatie
 154. te kopiëren, u hebt toestemming om kopieën te
 155. distribueren, u hebt toestemming om gemodificeerde versies te
 156. distribueren. Maar er is een voorwaarde: welke versie u ook
 157. distribueert, u moet dat doen onder deze licentie, en het moet
 158. beschikbaar zijn als broncode. Dat betekent dat de mensen die het van
 159. u krijgen, dezelfde vrijheid krijgen die u hebt gekregen, dus alle
 160. gebruikers krijgen die vrijheden.
 161. </p>
 162. <p id="before-gnu-gpl">[sectie: Pre-historie: voor
 163. de GNU GPL]</p>
 164. <p class="indent">De eerste General Public Licenties waaraan ik heb gewerkt in de
 165. tachtiger jaren waren voor individuele GNU-applicaties. Zo had GNU Emacs bijvoorbeeld
 166. de GNU Emacs General Public Licentie, maar toen realiseerde ik
 167. dat er een probleem was. Verschillende GNU-pakketten hadden licenties
 168. die maar weinig verschilden omdat iedere licentie de naam van de
 169. applicatie moest vermelden waar het betrekking tot had. Dus GNU Emacs
 170. had de GNU Emacs General Public Licentie en GCC had de GCC General
 171. Public licentie en zij waren hetzelfde maar een zegt dit is de GNU
 172. Emacs General Public Licentie en de andere zegt dat het de GCC
 173. General Public Licentie was, wat betekende dat ze niet echt hetzelfde
 174. waren, zij waren isomorf.
 175. </p>
 176. <p>[gelach]
 177. </p>
 178. <p class="indent">En dit was een praktisch probleem. Ik realiseerde dat het veel
 179. gemakkelijker zou zijn als de licenties in alle applicaties identiek zijn,
 180. dus werkte ik dit wat meer uit en regelde dat de licentie niet meer
 181. de naam van de applicatie vereiste. Dus de licentie van Emacs zou
 182. woord voor woord identiek zijn aan de licentie van GCC.
 183. </p>
 184. <p class="indent">Dus de GNU General Public Licentie versie 1 werd gepubliceerd in
 185. 1989 als een Vrije Software copyleft licentie dat u bij uw applicatie
 186. kon voegen om hem uit te geven onder die licentie.
 187. </p>
 188. <p id="liberty-or-death">[sectie: De "Vrijheid of Dood"
 189. clausule, de grootste wijziging van v1 naar v2]</p>
 190. <p class="indent">Sommige eerder kleine wijzigingen werden gemaakt om versie 2
 191. te produceren in 1991. Ik denk dat de grootste wijziging in versie 2
 192. was om een "Vrijheid of Dood"-clausule te introduceren.
 193. De clausule die zegt dat als iemand een patent of iets anders
 194. gebruikt dat effectief een applicatie niet-vrij maakt dan mag het
 195. helemaal niet meer gedistribueerd worden. En de reden is dat deze
 196. clausule extreem belangrijk is. Ziet u, er is niets dat we kunnen
 197. doen dat het juridische probleem van softwarepatenten wegneemt. Als
 198. iemand een patent heeft dat betrekking heeft op een vrije applicatie,
 199. kan hij de distributie van die applicatie tegenhouden. Hij kan
 200. iedereen aanklagen die het distribueert als hij werkelijk de
 201. advocaten wil betalen om dat te doen.
 202. </p>
 203. <p class="indent">We kunnen dat niet voorkomen door wat we in de licentie opnemen voor
 204. de applicatie zelf, maar we kunnen wel iets anders voorkomen, iets dat zelfs
 205. nog erger is. Een lot dat erger is dan de dood van de applicatie: een patenthouder die tegen
 206. iedere distributeur zegt;"Ik klaag u aan tenzij u een licentie uitneemt en mij betaalt", wat
 207. betekent, mensen moeten toestemming vragen en daarvoor betalen om de applicatie te
 208. distribueren, het zou dan geen vrije applicatie meer zijn.
 209. </p>
 210. <p class="indent">We kunnen de licenties niet zo schrijven dat softwarepatenten
 211. weggaan, maar we kunnen de licenties wel zo schrijven dat zij de
 212. applicatie kunnen doden, en niet tot een slaaf bekeren.
 213. </p>
 214. <p class="indent">Dit maakt een verschil voor degenen die dachten dat ze door aanklagen,
 215. iedereen kunnen dwingen hen te betalen. Deze praktijk is voor velen extreem verleidelijk.
 216. We zouden een hoop vrije applicaties zien
 217. die effectief in exclusief bezit zijn, wiens licenties fictie
 218. geworden zijn omdat je niet echt de vrijheden hebt waarvan ze zeggen
 219. dat je ze hebt.
 220. </p>
 221. <p class="indent">Een applicatie vermoorden is minder aantrekkelijk als dat geen
 222. geld oplevert – tenminste niet direct. Dus zeggen "Je
 223. kan deze applicatie vermoorden maar je kan niet haar gebruikers tot
 224. slaaf maken", zal ons tot op zekere hoogte beschermen tegen
 225. deze gevaren. Alleen iemand die handelt met slechte voornemens, iemand die handelt om
 226. problemen te veroorzaken, wint.
 227. </p>
 228. <p class="indent">Natuurlijk zijn er sommige bedrijven die patenten hebben en die ons
 229. zouden willen aanvallen alleen maar om ons te laten falen en een van
 230. hen heeft hier substantiële aanwezigheid verworven en vraagt om
 231. onze medewerking, maar op zijn minst doet deze – de “Vrijheid of
 232. Dood” clausule – iets goed. Dat was de belangrijkste wijziging
 233. in versie 2 in 1991.
 234. </p>
 235. <p class="indent">Vroeger, in 1991, waren het voornamelijk onderdelen van het
 236. GNU-systeem, GNU-pakketten, die de GNU General Public Licentie
 237. gebruikten, maar tijdens de jaren negentig zijn veel andere mensen begonnen
 238. met het schrijven van Vrije Software en het uitgeven van hun
 239. applicaties onder de GNU GPL. Het was zo ontworpen dat dit
 240. gemakkelijk te doen zou zijn. Ik hoopte dat mensen dit zouden doen,
 241. en in de jaren negentig begonnen zij. Het resultaat is dat de GNU GPL nu
 242. de belangrijkste vrij software licentie is, gebruikt door ongeveer
 243. 70% van de Vrije Softwarepakketten.
 244. </p>
 245. <p id="why-change-it">[sectie: Waarom veranderen? Het
 246. zat altijd in de planning, vandaar "or any later version"]</p>
 247. <p class="indent">Waarom zijn we het aan het wijzigen? Goed, vanaf het
 248. allereerste begin, bedacht ik dat we het op een dag zouden gaan
 249. wijzigen. Dingen veranderen, nieuwe problemen ontwikkelen altijd,
 250. wetten veranderen, en dus realiseerde ik dat we de licentie op een
 251. dag zouden moeten wijzigen. Ik bedacht ook dat dit zou gelden
 252. voor vele applicaties geschreven door veel verschillende mensen. Dus
 253. stelde ik aan de mensen voor: geef uw applicatie alstublieft uit
 254. zeggende “GNU versie 1 of later”, wat betekent dat deze
 255. applicatie gebruikt mag worden met versie 1 van de GNU GPL of elke
 256. latere versie, en op deze manier, toen versie 2 uitkwam, waren al die
 257. applicaties automatisch bruikbaar met versie 2 en sinds versie 2,
 258. hebben we applicaties uitgebracht met "dit kan gebruikt worden
 259. met versie 2 of ieder latere versie" dus in de toekomst, wanneer
 260. GPL versie 3 uitgewerkt is, klaar voor gebruik en officieel
 261. gepubliceerd, zouden al die applicaties ook beschikbaar zijn met
 262. versie 3, en op deze manier, maken deze applicaties allemaal een
 263. probleemloze transitie naar GPL versie 3.
 264. </p>
 265. <p class="indent">OK, het is niet verrassend dat er op een dag een wijziging komt,
 266. maar waarom zijn we het nu specifiek aan het wijzigen ? En wat zijn
 267. deze wijzigingen?
 268. </p>
 269. <p class="indent">Goed, om te beginnen is er geen grote wijziging. Er is niet één
 270. grote reden achter deze wijzigingen. Iedere wijziging heeft zijn eigen
 271. kleine reden. Het basisidee is hetzelfde: zorg ervoor dat de
 272. gebruikers deze vrijheden krijgen. Alle wijzigingen zijn in de
 273. details. Veel van deze wijzigingen zijn verduidelijkingen – ze zijn
 274. helemaal niet bedoeld om de betekenis te wijzigen, alleen maar om
 275. duidelijker te maken aan iedereen wat de betekenis is.
 276. </p>
 277. <p class="indent">Sommige wijzigingen zijn bedoeld om de GPL meer onafhankelijk te
 278. maken van de variaties tussen verschillende landen en hun wetten voor
 279. software. Ondanks dat copyright bijna hetzelfde is in ieder land,
 280. verschillen sommige details. Nu we meer weten, zijn we in een
 281. positie om meer mensen om advies te vragen over wat de verschillen
 282. zijn in bijzondere wetten van een land.
 283. </p>
 284. <p class="indent">We hebben een nieuwe 'taal' ontworpen die zichzelf isoleert van deze
 285. verschillen, dus ondanks deze wijzigingen, blijft de betekenis van de GPL hetzelfde.
 286. </p>
 287. <p class="indent">Goed, dat wordt niet erg controversieel, daar ben ik zeker van. Maar er zijn
 288. sommige wijzigingen die echt bedoeld zijn om substantiële
 289. wijzigingen te zijn. Er zijn drie hoofdgebieden voor dit. Een daarvan
 290. heeft te maken met Tivoïsatie, een andere heeft te maken met softwarepatenten,
 291. en een andere heeft te maken met compatibiliteit met andere softwarelicenties.
 292. </p>
 293. <p id="tivoisation">sectie: Eerste hoofdzakelijke
 294. wijziging: kwaadaardig DRM deel 1, het voorkomen van tivoïsatie]</p>
 295. <p class="indent">Eerst: Tivoïsatie. Dat is een woord dat ik heb bedacht. Het is
 296. genoemd naar een product genaamd TiVo, wat het eerste voorbeeld –
 297. of op zijn minst wat ik kan herinneren – is van een specifieke
 298. dreiging voor onze vrijheid. De TiVo bezit een GNU+Linux
 299. besturingssysteem – een behoorlijk kleine, maar dat is wat het is.
 300. En dit betekent dat het applicaties behelst vrijgegeven met de GNU
 301. GPL, en voor zover ik weet overtreden zij niet de GNU GPL, dus ik neem
 302. aan dat de gebruikers de broncode kunnen krijgen, die zij beschikbaar
 303. stellen op de juiste manieren. Dus de gebruikers kunnen de broncode
 304. krijgen, zij kunnen het wijzigen, zij kunnen hun gemodificeerde
 305. versies compileren, zij kunnen deze installeren in de TiVo, en ... zij
 306. zullen niet draaien.
 307. </p>
 308. <p class="indent">Ziet u, de TiVo is zo ontworpen dat het uw gewijzigde versie
 309. niet zal draaien, het weigert zelfs te starten en daarom beperkt ze
 310. Vrijheid nummer 1, de vrijheid om de broncode te wijzigen zodat het
 311. doet wat u wilt. Nominaal hebben de gebruikers deze vrijheid maar in
 312. werkelijkheid heeft de gebruiker deze vrijheid niet. U kunt de broncode
 313. wijzigen zodat het doet wat u wilt, maar het doet niets.
 314. </p>
 315. <p>[gelach]
 316. </p>
 317. <p class="indent">Dus dit wordt Tivoïsatie genoemd en dat is wat wij proberen te
 318. voorkomen. Maar waarom zijn we daar zo bezorgd over? Goed, waarom zou
 319. iemand aan Tivoïsatie doen? Wat is het motief? De reden is dat zij
 320. kwaadaardige functies in de broncode stoppen en niet willen dat
 321. de gebruikers deze opzettelijke problemen repareren. De TiVo heeft
 322. twee nare eigenschappen.
 323. </p>
 324. <p class="indent">Een is dat het de gebruiker bespioneert – het rapporteert wat de
 325. gebruiker bekijkt. En twee, het staat niet toe dat de gebruiker een van
 326. de TV programma's uit de TiVo kopieert. Dus dit is een vorm van
 327. Digital Restrictions Management. Nu, hun doel is om de gebruiker te
 328. beperken en de gebruikers hun vrijheid te ontzeggen. Dus, als de
 329. gebruikers Vrije Software krijgen, kunnen de gebruikers echt hun
 330. Vrijheid 1 uitoefenen en de software wijzigen zodat de beperkingen
 331. worden omzeild, maar dat zou het hele plan teniet doen om u te
 332. beperken. Dus, ze tivoïseren de software om u effectief te stoppen om
 333. de software te wijzigen en op die manier kan je niet ontsnappen aan
 334. de beperkingen. In het algemeen genomen Tivoïsatie wordt gedaan door
 335. iemand die nare eigenschappen, kwaadaardige eigenschappen aan iemand
 336. anders wil opleggen.
 337. </p>
 338. <p class="indent">Nu, ga ik met die eigenschappen niet akkoord, Ik denk dat ze niet
 339. ethisch zijn. Goed, zolang de mensen volledig, echt plezier van
 340. Vrijheid nummer 1 hebben, hoef ik mij geen zorgen te maken over deze
 341. kwaadaardige eigenschappen omdat mensen deze verwijderen, zij zullen
 342. ze repareren , maar zodra software getivoïseerd is, kunnen de
 343. gebruikers het niet repareren.
 344. </p>
 345. <p class="indent">Dus GPL versie 3 is ontworpen om Tivoïsatie te verbieden. Het
 346. verbiedt niet de kwaadaardige eigenschappen van de broncode. Het verbiedt
 347. niet het wijzigen van software zodat het rapporteert wat de gebruiker
 348. uitvoert. Het verbiedt niet het wijzigen van software zodat het
 349. weigert om dingen te kopiëren of dat het geen eigenschap heeft
 350. om sowieso dingen te kopiëren, maar het verbiedt de gebruiker
 351. tegen te houden om andere wijzigingen te maken.
 352. </p>
 353. <p class="indent">De manier waarop het dit doet is iets waar we aan hebben moeten
 354. werken, we hebben echt moeten nadenken om dit te bereiken. Het doet dit
 355. niet door daadwerkelijk een vorm van distributie te verbieden. Ze
 356. kunnen hardware zodanig ontwerpen dat het vereist dat de uitvoerbare
 357. vorm van de applicatie ondertekend is met een bepaalde digitale
 358. handtekening om uitgevoerd te worden, maar zij moeten de digitale
 359. sleutel geven zodat u uw eigen uitvoerbare versies kan ondertekenen.
 360. Ze moeten u wat dan ook geven wat nodig is om uw versie te
 361. autoriseren zodat het uitgevoerd kan worden. Dus, dat is de
 362. hoofdzakelijke anti-Digital-Restrictions-management voorziening van
 363. GPL versie drie en het spreekt eigenlijk niet over Digital
 364. Restrictions Management, het verbiedt alleen Tivoïsatie, en ja, ik
 365. kan Digital Restriction Management aan de software toevoegen en het
 366. aan u verstrekken, maar u kunt de DRM eruit halen.
 367. </p>
 368. <p class="indent">Goed, dat is niet het enigste wat we doen om DRM te voorkomen, er
 369. zijn een aantal andere zaken. We willen voorkomen dat DRM aan u
 370. wordt opgelegd zodanig dat u de software niet kan wijzigen
 371. om het eruit te halen.
 372. </p>
 373. <p id="circumvention-not-prohibited">[sectie: Kwaadaardige
 374. DRM deel 2, toestemming geven voor toegang tot gegenereerde gegevens]</p>
 375. <p class="indent">Zoals een GPL gebonden applicatie die gebruikt wordt voor het
 376. produceren van versleutelde gegevens.Dan zegt de GPL dat u
 377. de toestemming hebt tot het schrijven van uw eigen software om deze
 378. gegevens te lezen. Dit is nodig omdat ze in sommige landen een erg nare wet hebben
 379. – natuurlijk, kunt u raden welk land de eerste was – die
 380. software verbiedt die het omzeilen van DRM mogelijk maakt.
 381. Als iemand software heeft uitgegeven dat is ontworpen voor digitale
 382. restricties, en iemand anders geeft een applicatie uit die toegang
 383. krijgt tot het werk zonder restricties, is de tweede applicatie
 384. illegaal – in mijn land, en in Europa, en in ongeveer vijftig
 385. landen die een verdrag hebben ondertekend dat enkel ertoe dient om de
 386. burgers te beperken.
 387. </p>
 388. <p class="indent">Dus, de GPL zegt dat als de eerste applicatie, degene die deze werken
 389. beperkt door DRM maakt, onder de GPL valt, dan geeft dat aan iedereen
 390. toestemming om dezelfde werken te lezen. Met andere woorden, zij
 391. kunnen geen voordeel halen uit die wetten die de andere applicatie
 392. verbieden.
 393. </p>
 394. <p class="indent">Nogmaals, we willen mensen niet verbieden de software te
 395. wijzigen om DRM uit te oefenen, we stoppen alleen diegenen die
 396. anderen willen verbieden om software uit te geven die ze willen gebruiken en
 397. om software te maken die ze willen.
 398. </p>
 399. <p class="indent">Ook, als de GPL applicatie uitvoer produceert voor DRM of
 400. communiceert middels een protocol dat Digital Restriction Management
 401. uitoefent, moeten zij u de nodige codes geven om de andere kant te
 402. schrijven, een geautoriseerde server. Dus, essentieel gezien hebben we
 403. alle kanten behandeld. Iedere manier die ze zodanig proberen te
 404. gebruiken om u te blokkeren of te verbieden dat u het wijzigt of
 405. andere software schrijft die ermee werkt, is niet toegestaan. Ze
 406. moeten uw recht om de software te wijzigen en andere interoperabele
 407. software te schrijven respecteren.
 408. </p>
 409. <p class="indent">Dus, dat is hoe we DRM behandelen. Voornamelijk door het helemaal niet
 410. te behandelen. We garanderen alleen uw vrijheid zodat mensen
 411. wiens doel het is om uw vrijheid te ontnemen geen succes hebben.
 412. </p>
 413. <p id="software-patents-grant">[sectie: Tweede belangrijke
 414. wijziging: softwarepatenten deel 1, expliciet patenten toewijzen]</p>
 415. <p class="indent">Het tweede belangrijke gebied is dat van de softwarepatenten. Nu,
 416. we hebben afgerekend met de meest directe kwestie in versie twee met
 417. de "Vrijheid of Dood"-clausule. Wat we hebben gedaan met
 418. versie drie zijn een aantal secundaire dingen.
 419. </p>
 420. <p class="indent">Allereerst, in GPL versie twee vertrouwen we op een impliciete
 421. patentlicentie. De kwestie is: wat als een bedrijf dat een GPL
 422. gelicenseerde applicatie verspreidt een patent heeft op iets in de
 423. applicatie? En wat als zij zeggen "We distribueren dit aan u
 424. onder GPL maar als u uw rechten wilt uitoefenen die de GPL u geeft,
 425. dan klagen we u aan voor patentbreuk"?
 426. </p>
 427. <p class="indent">In de VS kunnen ze dat niet doen. In de VS, door het distribueren
 428. onder GPL beweert u dat u geen bezwaren hebt als u uw rechten
 429. uitoefent onder GPL, dus als ze u proberen aan te klagen als u dit
 430. doet, zullen ze verliezen. Echter, dit is niet altijd waar in andere
 431. landen. Sommige andere Vrije Softwarelicenties in de afgelopen jaren
 432. hadden een expliciete patentlicentie toewijzing en we hebben
 433. besloten om ze te volgen. We voegen een expliciete patentlicentie
 434. toewijzing toe die beweert, min of meer, wat de VS wet impliciet zou
 435. doen.
 436. </p>
 437. <p class="indent">Maar dan is er een andere eigenaardig geval. Wat als iemand de
 438. software verspreidt aan u onder de GPL en hij heeft een patentlicentie die zegt dat niemand
 439. hem gaat aanklagen, dat de patenthouder
 440. hem niet zal aanklagen als hij de software distribueert, maar u, als
 441. u de software distribueert mogelijk door dezelfde patenthouder
 442. aangeklaagd kan worden. In feite kunnen we het ons voorstellen dat de patenthouder
 443. rondgaat en iedereen de hele tijd gaat bedreigen.
 444. </p>
 445. <p class="indent">Dat zou een slechte zaak zijn omdat dat zou betekenen dat de
 446. vrijheden niet werkelijk daar zouden zijn. Deze ene distributeur kan
 447. genieten van de vrijheden en hij wordt geacht uw vrijheid te
 448. respecteren maar hij zou voordeel kunnen halen uit het feit dat de
 449. patenthouder u gaat aanklagen als u dat probeert. Dus het is een
 450. soort collusie tussen twee bedrijven om uw vrijheid tot veinzerij te
 451. maken. Dus GPL versie drie zegt dat als hij bewust vertrouwt op een
 452. patentlicentie voor zijn eigen recht om dit te distribueren, zonder
 453. aangeklaagd te worden voor patentovertreding, hij er zorg voor moet
 454. dragen dat u ook beschermd wordt. Hij moet zijn licentie zodanig
 455. bespreken zodat het alles behelst dat geïmpliceerd wordt door
 456. het uitgeven van zijn versie wat inhoudt dat u de applicatie kan wijzigen,
 457. uitgeven enzovoort ...
 458. </p>
 459. <p class="indent">Hoewel, er is hier een subtiliteit. De grote bedrijven hebben
 460. blanket cross-licenties gemaakt. IBM en Microsoft hebben zeker een
 461. blanket patent cross-licentie voor alle patenten die ze hebben en
 462. ooit zullen hebben, en IBM weet zelfs niet hoever de Microsoft
 463. patenten reiken en IBM heeft een van deze met ieder andere groot
 464. bedrijf dat nauw betrokken is met computers en software.
 465. </p>
 466. <p class="indent">Dus IBM heeft patentlicenties voor een hoop dingen waarvan zij
 467. het niet weten. Dus het resultaat is dat zij een patent zouden kunnen
 468. hebben dat hen veilig stelt en zij weten het niet. Dus, zeiden we dat
 469. het niet eerlijk is om hen in een nadeligere positie te zetten dan u
 470. zou zijn alleen maar omdat zij een blanket cross-licentie hebben en
 471. iemand anders is expliciet een licentie aan het bespreken, dus we
 472. zeiden, ok, het is alleen toepasbaar als u bewust vertrouwd op een
 473. patentlicentie. Dus als IBM een patentlicentie heeft als onderdeel
 474. van een blanket cross-licentie en dit niet weet, dan is het niet
 475. toepasbaar op hen, maar als zij erachter komen dat dit probleem zich
 476. voordoet en zij hebben een patentlicentie, dan moeten zij iets doen.
 477. IBM lijkt dit niet erg leuk vinden.
 478. </p>
 479. <p id="software-patents-retaliation">[sectie: Softwarepatenten deel 2, nauwgezette vergelding]</p>
 480. <p class="indent">In ieder geval. Er is nog meer over het behandelen van softwarepatenten.
 481. We zijn bezorgd over het geval waarin iemand een onder de GPL
 482. vallende applicatie modificeert en nooit uitgeeft [de applicatie].
 483. Als hij het uitgeeft, dan geeft hij de patentlicentietoewijzing aan
 484. alle gebruikers. Dus dan zal er geen probleem zijn, maar wat als hij
 485. nooit de applicatie uitgeeft maar die enkel draait op zijn webserver?
 486. </p>
 487. <p class="indent">Dan gaat hij de patentlicentietoewijzing aan niemand geven.
 488. Dus hij zou kunnen zeggen "Ik modificeerde deze GPL applicatie
 489. om deze taak uit te voeren, en als u uw eigen applicatie schrijft om
 490. dit te doen, u schrijft uw eigen broncode om deze taak te doen, klaag
 491. ik u aan voor patent overtreding". Dus, u kan zeggen dat hij op dat
 492. punt zijn rechten verliest om kopieën te maken en om de
 493. applicatie te wijzigen enzovoort. Dus fundamenteel, voor
 494. bedrijfsdoeleinden, zijn zijn gebruiken onhoudbaar. En op deze wijze,
 495. beschermen wij ons tegen die bedreiging.
 496. </p>
 497. <p class="indent">Nu, zijn er veel andere Vrije Softwarelicenties die meerdere
 498. afwijkende softwarepatentvergeldingclausules hebben. Sommige van
 499. hen zijn ontworpen om alleen te vergelden tegen agressie. Sommige van
 500. hen zijn geschreven voor één bedrijf en
 501. vergelden soms alle aanklachten tegen dat bedrijf. Dat is geen goede
 502. zaak. Veronderstel, bijvoorbeeld, dat Bedrijf A een applicatie
 503. uitbrengt dat zegt dat de licentie eindigt als je Bedrijf A aanklaagt
 504. voor patentovertreding. Goed dat lijkt misschien redelijk omdat
 505. iemand aanklagen voor softwarepatentovertreding altijd een slechte
 506. zaak is, maar stel Bedrijf A heeft een hoop patenten en gaat rond om
 507. iedereen aan te klagen, dus stel Bedrijf A klaagt Bedrijf B aan voor
 508. patentovertreding. Wat Bedrijf B dan wil doen is Bedrijf A aanklagen. Bedrijf
 509. A is de agressor en Bedrijf B is vergeldend, dus wanneer B vergeldt,
 510. verliest B haar rechten om die applicatie te gebruiken omdat de
 511. licentie van de applicatie zegt dat als je Bedrijf A aanklaagt je
 512. alle rechten verliest om deze applicatie te gebruiken. Dus wat dit
 513. betekent is dat het vergelden van vergelding is, zo steunt het
 514. eigenlijk agressie door Bedrijf A.
 515. </p>
 516. <p class="indent">In ieder geval hebben we naar de verschillende soorten
 517. vergeldingsclausules gekeken en hebben we besloten dat we geen van
 518. hen in de GNU GPL willen stoppen, op een uitzondering na die ik vijf
 519. minuten geleden voor u heb beschreven. Degene die erg beperkt is in
 520. het geval waarbij iemand gepatenteerde wijzigingen maakt en deze niet
 521. uitbrengt. Maar er is een manier dat andere vergeldingsclausules voor
 522. patenten in applicaties gevoegd kunnen worden die onder de GPL versie
 523. drie vallen en dit brengt ons bij het derde hoofdgebied van
 524. wijzigingen en dat is toegenomen compatibiliteit met andere
 525. licenties.
 526. </p>
 527. <p id="licence-compatibility">[sectie: Derde hoofdwijziging:
 528. licentiecompatibiliteit]</p>
 529. <p class="indent">Allereerst: wat betekent compatibiliteit?
 530. </p>
 531. <p class="indent">Stel we hebben twee of drie applicaties en ieder heeft zijn eigen
 532. licentie en u wilt ze samenvoegen of onderling verbinden. Kunt u dat
 533. doen? Goed, elk van deze licenties zou een voorwaarde kunnen maken
 534. over de combinatie. Dus, de vraag is: is er een weg om aan beide
 535. licenties tegelijkertijd te voldoen? Als er een is, dan zijn de
 536. licentie verenigbaar, u kunt de combinatie maken omdat er een manier
 537. is om de combinatie een licentie te geven die beide aan beide
 538. licenties voldoen.
 539. </p>
 540. <p class="indent">Maar als er geen manier is voor een licentie van de combinatie,
 541. zodanig dat aan beide licenties kan worden voldaan, dan kan de
 542. combinatie niet worden uitgegeven. Dat betekent dat de licenties niet
 543. verenigbaar zijn.
 544. </p>
 545. <p class="indent">Nu, licentie incompatibiliteit is een feit van het leven. Er zijn
 546. altijd niet verenigbare Vrije Software licenties geweest. Ik zou
 547. zeggen de meeste schitterende incompatibiliteit betreft de licentie
 548. van TeX, die niet verenigbaar met zichzelf is.
 549. </p>
 550. <p>[gelach]
 551. </p>
 552. <p class="indent">Als u twee applicaties heeft die zijn uitgegeven onder de licentie
 553. van Tex, dan kunnen ze helemaal niet samengevoegd worden. De reden is
 554. dat de licentie van TeX zegt dat de enige manier dat u de gewijzigde
 555. versie kan verspreiden is door het te verspreiden met het originele
 556. plus een wijzigingenbestand – een patch bestand.
 557. </p>
 558. <p class="indent">Dus denk er eens over, u heeft deze twee applicaties beide
 559. uitgegeven op deze manier en u wilt ze samenvoegen. Hoe gaat u deze
 560. samengevoegde versie verspreiden? Goed, deze applicatie zegt dat u
 561. deze applicatie plus het wijzigingenbestand moet verspreiden, maar de
 562. andere applicatie zegt dat het deze specifieke applicatie moet zijn
 563. plus een wijzigingenbestand. Het kan niet beide tegelijkertijd, dus
 564. de licentie van TeX is niet verenigbaar met zichzelf.
 565. </p>
 566. <p class="indent">De GNU GPL is een copyleft licentie, de
 567. licentie zegt als u een gewijzigde versie uitbrengt dan moet dit
 568. onder exact dezelfde licentie. Het resultaat is dat, over het
 569. algemeen, twee verschillende copyleft licenties niet verenigbaar
 570. zijn. Ieder zegt dat de gewijzigde versie onder zijn licentie moet
 571. vallen, de ander zegt, nee, de gewijzigde versie moet onder deze
 572. licentie vallen. Als de twee licenties verschillend zijn, kan de
 573. gewijzigde versie niet onder beide tegelijk vallen. Als het onder
 574. de ene valt, dan is het niet onder de andere.
 575. </p>
 576. <p class="indent">Dus, twee verschillende copyleft licenties zijn, in het algemeen,
 577. niet verenigbaar. Maar in de GPL versie drie hebben we een techniek
 578. geprobeerd waarmee we dachten de GPL meer verenigbaar te maken met andere
 579. licenties. Nu, de GPL versie drie is verenigbaar met sommige licenties.
 580. Namelijk, eenvoudige tolerante licenties. Dingen zoals de X11
 581. licentie, de herziene BSD licentie, en enkele andere belangrijke Vrije
 582. Software licenties zijn eenvoudige, tolerante Vrije Software
 583. licenties.
 584. </p>
 585. <p class="indent">Nu, de reden dat ze verenigbaar zijn met de GPL is omdat zij geen
 586. enkele voorwaarden stellen die inconsistent zijn met de GPL. Je kan
 587. de GPL nemen en het boven op die licenties leggen en die licenties
 588. maken geen bezwaar, omdat ze tolerant zijn.
 589. </p>
 590. <p class="indent">En er is een andere klasse van licenties die verenigbaar zijn met
 591. de GPL versie twee, dit zijn de scheidende dubbele licenties. Een
 592. typisch voorbeeld is de licentie van PERL. Het zegt "je kan dit
 593. onder GNU GPL of de artistieke licentie gebruiken". Dit is een
 594. scheiding tussen twee licenties. A of B. En omdat de GNU GPL een
 595. optie is, is de licentie van PERL verenigbaar met de GNU GPL.
 596. </p>
 597. <p class="indent">Dus, enkele andere Vrije Softwarelicenties zijn verenigbaar met
 598. de GPL versie twee. Er zijn velen die dit niet zijn omdat zij andere
 599. voorwaarden stellen die niet in de GPL zitten en aangezien de GPL versie
 600. twee niet toestaat welke voorwaarden dan ook toe te voegen,
 601. is iedere licentie die voorwaarden stelt die niet in de GNU GPL
 602. voorkomen niet verenigbaar met GNU GPL versie twee.
 603. </p>
 604. <p class="indent">Dus, wat we gedaan hebben in het ontwerp van de GPL versie drie is
 605. dat we gezegd hebben dat er een specifieke lijst van bepaalde
 606. voorwaarden is die u kunt toevoegen. En onder deze zitten sommige
 607. nogal onbelangrijke voorwaarden waarvan we denken dat u ze sowieso
 608. kan toevoegen, het is als zeggen "Mijn licentie moet bewaard
 609. blijven", "mijn verklaring inzake auteursrecht moet worden
 610. bewaard", dat doet geen kwaad. En voorwaarden zoals "u
 611. moet op een of andere manier aangeven dat het een gewijzigde versie
 612. betreft". De GPL heeft altijd vereist dat u op een
 613. gewijzigde versie wees maar het doet dit op één
 614. bijzondere manier. Maar u kon tekst toevoegen met andere vereisten om wijzigingen
 615. bekend te maken en GPL versie drie zegt dat
 616. het verenigbaar is. Het keurt dat goed.
 617. </p>
 618. <p class="indent">En, een ander bepaald soort voorwaarde is de clausules van de
 619. patentvergelding. Binnen een bepaalde reikwijdte, degene die niet
 620. onderworpen zijn aan misbruiken, hebben wij zeer zorgvuldig moeten
 621. werken om een beschrijving van die voorwaarden van de
 622. patentsvergelding te ontwerpen die geen agressie steunen, en dat zijn
 623. degenen die wij hebben toegelaten.
 624. </p>
 625. <p class="indent">En uiteindelijk, staan we de “Affero” voorwaarde toe. De
 626. Affero voorwaarde wordt gevonden in de Affero General Public Licence,
 627. de Affero GPL. De Affero GPL is als de GNU GPL versie twee maar heeft
 628. één andere voorwaarde, en dat is, als u de applicatie
 629. op een publiek toegankelijke website plaatst, u de broncode van uw
 630. versie moet vrijgeven.
 631. </p>
 632. <p class="indent">Dit is een voorwaarde betreffende openbaar gebruik van een
 633. applicatie. Dus, dat is één soort van voorwaarde die
 634. toegevoegd kan worden. Het zit niet in de GPL versie drie zelf maar kan
 635. worden toegevoegd.
 636. </p>
 637. <p id="limits-of-requirements">[sectie: Hoe de toevoegbare
 638. voorwaarden beperkt zijn ]</p>
 639. <p class="indent">Laat ik iets duidelijk maken. U kunt niet zomaar de bestaande GPL
 640. versie drie tekst nemen en additionele voorwaarden toevoegen. Wat
 641. u kunt doen is uw eigen tekst schrijven met voorwaarden door
 642. u geplaatst op uw eigen code, of toevoegen aan de tekst van
 643. iemand anders die deze voorwaarden, door hem geplaatst, op zijn
 644. code, en wanneer het ingevoegd is, gelden deze voorwaarden alleen
 645. op de broncode waarop ze zijn toegepast. Dus ze verspreiden niet echt
 646. naar de rest van de applicatie. Als u de gehele applicatie gebruikt,
 647. inclusief dat gedeelte, dan moet u aan de voorwaarden
 648. voldoen voor dat gedeelte. Maar ze blijven bij dat gedeelte, dus als u
 649. dat gedeelte verwijderd ...
 650. </p>
 651. <p>[Vanaf hier en verder, batterij en geheugen beperkingen
 652. verhinderen dat de opname voltooid wordt]
 653. </p>
 654. <h2>Vragen en antwoorden sessie</h2>
 655. <p id="q10-gfdl">Q1:Is de GPLv3 toepasbaar op documentatie
 656. en/of verenigbaar met de GNU Free Documentation Licence?
 657. </p>
 658. <p class="indent">Richard Stallman: De twee licenties zijn onverenigbaar, maar ze
 659. zijn maar geheel onverenigbaar. Het zijn twee erg verschillende
 660. copyleft licenties en twee verschillende copyleft licenties zullen
 661. altijd onverenigbaar zijn. De GNU GPL heeft voorwaarden die extreem
 662. ongemakkelijk zijn voor iemand die een boek wilt publiceren zoals
 663. handboeken. Dus, het is niet een goed idee om de GNU GPL te
 664. gebruiken voor handboeken. Dus, ik ontwikkelde een verschillende
 665. licentie voor handboeken, een licentie die ik specifiek ontwikkelde
 666. met het idee om commerciële bedrijven aan te moedigen het te
 667. gebruiken voor hun handboeken. Ik stopte er bepaalde eigenschappen
 668. in waarvan ik hoopte dat ze het gemakkelijker maakten om winst te
 669. maken met verkoop van deze copyleft handboeken en een andere
 670. speciale eigenschap die bedoeld is om het comfortabeler te maken een
 671. document met standaarden uit te geven onder deze licentie.
 672. </p>
 673. <p class="indent">Er is een speciale sectie genaamd de "goedkeuring"
 674. sectie dat kan zeggen "Dit is de officiële Foobar
 675. standaard" en iedereen die een gemodificeerde versie van het
 676. document maakt moet dat gedeelte verwijderen, dus het zal niet
 677. zeggen dat dit een officiële versie van de standaard is.
 678. </p>
 679. <p class="indent">En u kunt dat samenvoegen met een invariante sectie
 680. zeggende "als u geen sectie ziet die zegt dat dit een officiële versie van de
 681. standaard is, dan is het er geen". En dus, als het uw doel is om
 682. zeker te stellen dat iedereen weet of uw boek een officiële
 683. versie van de standaard bevat, zal dit het doen. Nu wordt er gezegd
 684. dat het echte doel achter het publiceren van standaarden van de
 685. meeste standaardenorganisaties is om geld eraan te verdienen, dus
 686. ze weigeren volledig om samen te werken, maar we willen dat het
 687. mogelijk is voor hen om samen te werken zodat we ze onder druk
 688. kunnen zetten om samen te werken, en de GNU Free Documentation
 689. Licentie doet dat..
 690. </p>
 691. <p class="indent">Dus deze dingen zijn incompatibel met de GPL.
 692. </p>
 693. <p id="q20-affero">Q2: Het lijkt erop dat de Affero
 694. clausule duidelijk ontworpen is om mensen te beschermen die software
 695. gebruiken middels hun browser....
 696. </p>
 697. <p class="indent">Richard Stallman: Nee dat is niet waar, maar ga verder. Dat was
 698. niet onze bedoeling. Ik zal het later uitleggen maar we zullen
 699. kijken naar uw vraag en dan zal ik het uitleggen..
 700. </p>
 701. <p>Q2b: Ok, mijn vraag welk misschien gebaseerd is op valse
 702. veronderstellingen, is: waarom was het besluit genomen om de Affero
 703. clausule als een optie te houden?
 704. </p>
 705. <p class="indent">Richard Stallman: We willen dat soort wijzigingen niet
 706. toevoegen aan alle bestaande, onder GPL vallende, applicaties.
 707. Sommige mensen willen dat niet. We overwogen om deze eigenschap in
 708. GPL te stoppen maar we besloten dat het alleen actief zou zijn als
 709. de applicatie iets doet om het te activeren. En dan realiseerde ik
 710. me dat als u manieren wil overwegen om dit te activeren, deze manier
 711. net zo goed is als ieder ander.
 712. </p>
 713. <p class="indent">In elk geval, dit is niet echt een zaak van de gebruiker
 714. beschermen die dingen doet middels een browser. Het gaat daar
 715. werkelijk niet over, het gaat over Persoon A schrijft een onder GPL
 716. vallende applicatie voor gebruik in websites, en publiceert het, en
 717. Iemand B maakt wijzigingen en gebruikt ze op zijn website en ziet
 718. geen reden om ze ooit vrij te geven omdat hij in plaats daarvan de
 719. rechten verkoopt om het te gebruiken door middel van zijn website.
 720. Dan, ontwikkelaar A vindt dat hij heeft gewerkt aan een nadeel.
 721. Iedere keer hij een wijziging maakt, B kan ze krijgen, maar iedere
 722. keer B wijzigingen maakt, kan A ze niet krijgen. Dus, op deze
 723. manier, als A vrijgeeft onder een Affero GPL dan moet B zijn
 724. wijzigingen publiceren omdat hij publiek toegankelijk gebruik
 725. verstrekt.
 726. </p>
 727. <p class="indent">Dus dat verwijdert het probleem.
 728. </p>
 729. <p class="indent">Nu, de kwestie die u ter sprake bracht is een echt probleem,
 730. maar toch een ander soort probleem. Ziet u, we proberen het zeker te maken
 731. dat u de vrijheid heeft om de applicatie te wijzigen, verspreiden en
 732. te draaien zoals u dat wenst, maar het moet uw kopie zijn. We willen u niet de
 733. vrijheid geven iemand anders zijn kopie te wijzigen,
 734. omdat hij degene is die wordt verondersteld controle te hebben over
 735. zijn kopie. In feite, is dit niet een zaak van wat de GPL zegt, het
 736. is een feit van het leven, het kan niet voorkomen worden. Als u niet
 737. een eigen kopie van de applicatie bezit, heeft u geen controle.
 738. Iemand anders kan een kopie voor u bezitten, u kan misschien gebruik
 739. maken van een timesharing dienst, en ...
 740. </p>
 741. <p>[de opname is weer onderbroken]
 742. </p>
 743. <p id="q30-cooperating-with-osi">Q3: [Niet opgenomen, maar
 744. de vraag was over samenwerking met de Open Source Initiative]
 745. </p>
 746. <p class="indent">De Vrije Softwarebeweging, die ik oprichtte in 1983, richt zich
 747. op vrijheid en gemeenschap, op rechten van de mens voor softwaregebruikers.
 748. "Open source", opgericht in 1998, als een
 749. manier om te stoppen met praten over die dingen. Om ze te
 750. verzwijgen, te begraven, uit het zicht van de mensen te plaatsen.
 751. Dus ze praten over de praktische voordelen van het gebruik van de
 752. software. Goed, ik praat ook over de praktische voordelen in mijn
 753. toespraken. Dus dit is wat ik zeg [Stallman tekent een grote cirkel
 754. met zijn handen], en dit is wat zij zeggen [Stallman tekent een
 755. kleine cirkel met zijn handen binnen de eerste cirkel] – behalve
 756. dat zij meer in de diepte gaan, en dat is nuttig, weet u. Het
 757. duidelijk maken aan ondernemingen dat zij sommige praktische
 758. voordelen halen uit het vrijgeven van hun software onder, meestal,
 759. een Vrije Software licentie, dat is nuttig, maar het punt is het is
 760. nog steeds een meer oppervlakkig onderdeel van de kwestie.
 761. </p>
 762. <p class="indent">Dus ze zeggen nog steeds dat ze willen samenwerken, en ze
 763. wensen dat we zouden samenwerken door te vergeten wat wij als het meest
 764. belangrijk beschouwen en bij hun aansluiten in het zeggen van alleen
 765. het oppervlakkige gedeelte. Dit is de manier waarop Eric Raymond het
 766. neerzet, hij is erg slim in het ons vragen om het meest belangrijke
 767. te verlaten en het laten lijken alsof hij de enige is die redelijk
 768. is.
 769. </p>
 770. <p id="q40-creative-commons">Q4: [niet hoorbaar maar hij
 771. merkt op "de creative commons licentie"]
 772. </p>
 773. <p class="indent">Richard Stallman: Er is geen.
 774. </p>
 775. <p>Q4b: Er is geen?
 776. </p>
 777. <p class="indent">Richard Stallman: Er is niet zoiets als "de Creative Commons
 778. licentie".
 779. </p>
 780. <p>Q4c:Niet voor software
 781. </p>
 782. <p class="indent">Richard Stallman: Er is niet zoiets.
 783. </p>
 784. <p>[gelach]
 785. </p>
 786. <p class="indent">En de reden dat ik op deze manier reageer is dat deze fout
 787. zeer algemeen is.
 788. </p>
 789. <p>[De opname is opnieuw onderbroken, Stallman gaat door en legt uit
 790. dat er vele Creative Common licenties zijn, en sommige zijn vrij en
 791. sommige zijn niet vrij, dus de "Create Commons" label
 792. geeft niets betekenisvol aan in relatie tot vrijheid.]
 793. </p>
 794. <p id="q50-osi-responds">Q5, door Michael Tiemann,
 795. President van Open Source Initiative: Over een vraag die u eerder
 796. gesteld werd over Eric Raymond, Ik wil op een feit wijzen dat
 797. terwijl Eric Raymond vroeger de president van OSI was, hij dat niet
 798. langer meer is.
 799. </p>
 800. <p>Eric, spreekt wel voor zichzelf, maar minder en minder voor de
 801. OSI. Ik wil ook graag ophelderen dat ik, als de president van OSI,
 802. altijd de GPL ondersteunt heb als de modellicentie voor de
 803. ontwikkelaars. De licentie is de enige licentie waaronder ik werk
 804. heb uitgegeven naast de LGPL voor mijn eigen programmeerwerk.
 805. </p>
 806. <p>Ik herken uw positie, dat is om te zeggen dat als ik niet vooral
 807. over vrijheden praat, dat ik ze dan begraaf, maar zelf denk ik daar
 808. anders over...
 809. </p>
 810. <p class="indent">Richard Stallman: Goed, u zou iets kunnen doen in het midden.
 811. Er zijn dingen in het midden. Toen Eric Raymond president was van
 812. OSI, kon ik zijn intenties om te praten over vrijheid te begraven erg
 813. duidelijk doorzien. En er zijn anderen die praten over "open
 814. source" maar die klaarblijkelijk proberen om softwarevrijheid te
 815. begraven. Dat impliceert niet dat iedereen die de term gebruikt...
 816. wat waar is over hun gebruik van de term is dat zij in het algemeen
 817. niet de aandacht voor vrijheid oproepen.
 818. </p>
 819. <p>Q5b , Michael Tiemann: Goed, op deze conferentie wil ik wel
 820. ondersteunen dat wat u doet ongelofelijk waardevol is en ik
 821. respecteer dat, bedankt.
 822. </p>
 823. <p class="indent">Richard Stallman: Dank u.
 824. </p>
 825. <p id="q60-translations">Q6: [nauwelijks hoorbaar, de vraag
 826. is over het maken van officiële vertalingen van de GPL, en het
 827. publiekslid verdedigt het standpunt dat FSF de officiële
 828. vertalingen maakt omdat anders de rechtbanken hun eigen vertalingen
 829. maken dat met minder zorg zou kunnen gebeuren.]
 830. </p>
 831. <p class="indent">Richard Stallman: Het gevaar met een officiële vertaling is,
 832. als we een fout maken, dat het een absolute ramp kan worden.
 833. </p>
 834. <p class="indent">... en we kunnen geen Portugees lezen. Ik kan het niet en Eben
 835. Moglen kan het niet. En zelfs als we het kunnen, dan betekent het
 836. niet dat een van ons het begrijpt als een advocaat. Ziet u, als ik
 837. met hem werk tijdens het schrijven van GPL versie drie in het Engels
 838. dan kan ik kan zeggen "goed, dit is wat ik ervan denk" en
 839. hem vragen mij te vertellen of het werkelijk doet wat ik denk dat
 840. het doet
 841. </p>
 842. <p class="indent">Op deze manier werken in andere talen zou veel moeilijker zijn,
 843. dus het produceren van de GPL in ieder andere taal zou veel moeilijker zijn
 844. dan dat we al reeds gedaan hebben en ik kan dit niet vertrouwen. Ik
 845. weet niet wie ik kan vertrouwen dit te doen. Ik ken juristen in
 846. verschillende landen die sterk de Vrije Software beweging
 847. ondersteunen, maar om hun dit toe te vertrouwen is een zo
 848. veel....vooral wanneer één fout dingen wereldwijd kan
 849. vernietigen.
 850. </p>
 851. <p class="indent">Nu, Ik overweeg het idee dat we misschien vertalingen kunnen
 852. hebben die beperkt zouden zijn tot een land. Op zijn minst stelt dat
 853. bepaalde grenzen aan de hoeveelheid schade die een fout zou kunnen
 854. aanrichten.
 855. </p>
 856. <p class="indent">Een ander iets dat ik inbeeldde – Ik had dit idee net vandaag –
 857. Ik weet niet of dit een goed idee is, we zouden vertalingen kunnen
 858. maken en zeggen "deze vertaling is alleen geldig voor een jaar
 859. tenzij het vernieuwd of vervangen is door een andere meer
 860. nauwkeurige vertaling". We kunnen dit niet doen met de GPL
 861. zelf. Als wij de GPL konden wijzigen en mensen forceren om over
 862. te stappen naar een nieuwe versie van de GPL, wij hun vrijheden
 863. zouden kunnen wegnemen, maar de Engelse versie van de GPL werkt niet
 864. op die manier. Eenmaal in het bezit van een applicatie onder versie
 865. X van de GPL, kan u het altijd gebruiken onder versie X van de GPL,
 866. voor altijd. Dus, zolang dat waar blijft, is het misschien OK dat
 867. vertalingen herzien kunnen worden, zodat als er een fout is gemaakt
 868. in de vertaling, wij het misschien kunnen repareren. Ik weet niet of
 869. dit werkelijk acceptabel is omdat de echte Engelse versie niet
 870. herzienbaar is, maar ik ben niet overtuigd of dit argument sterk
 871. genoeg is. Ik moet hierover spreken met anderen.
 872. </p>
 873. <p>Q6b: Dat is makkelijk voor u omdat u in een Engels sprekend land
 874. woont, maar in Brazilië waar een andere taal is
 875. </p>
 876. <p class="indent">Richard Stallman: Ik ben het met u eens maar dat is niet het
 877. punt. De redenen waarom het goed zou zijn om vertalingen te hebben
 878. zijn voor de hand liggend. Het punt is: kunnen we het gevaar kwijt
 879. raken?
 880. </p>
 881. <p class="indent">Dus dit idee dat ik vandaag had zou een acceptabele manier
 882. kunnen zijn om het gevaar kwijt te raken, en als dat zo is, zullen we
 883. vertalingen hebben.
 884. </p>
 885. <p id="q70-fragments">Q7: [onhoorbaar]
 886. </p>
 887. <p>Richard Stallman: ...en als sommige applicaties in een set
 888. Tivoïsatie toestaan, dan kunnen ze Tivoïseren, dus als genoeg
 889. belangrijke applicatie verplaatsen naar deGPL versie drie, zal Tivoïsatie
 890. praktisch gezien niet haalbaar is.
 891. </p>
 892. <p class="indent">Natuurlijk, dit is afhankelijk van het veranderen naar GPL versie
 893. 3 van die applicaties.
 894. </p>
 895. <p>Q7b: [onhoorbaar]
 896. </p>
 897. <p class="indent">Richard Stallman: Ah, nee, maar het punt is dat die dingen
 898. verouderd zullen zijn, en op een bepaald moment is het niet meer nuttig om
 899. ze te gebruiken. Ze zijn geen redelijk optie omdat de code
 900. zolang is vrijgegeven
 901. </p>
 902. <p>[De opname houdt ermee op]
 903. </p>
 904. <h2 id="links">Meer informatie</h2>
 905. <ul>
 906. <li>FSFE: <a href="gplv3.html">FSF
 907. Europa's GPLv3 projectpagina</a>
 908. </li>
 909. <li>FSF: <a href="http://gplv3.fsf.org/">De
 910. GPLv3 website</a>
 911. </li>
 912. <li>FSF: <a href="http://gplv3.fsf.org/draft">De
 913. huidige draft voor de GPLv3</a>
 914. </li>
 915. <li><a href="http://www.ifso.ie/documents/gplv3-launch-2006-01-16.html">A
 916. transcript of the opening session of the first international GPLv3
 917. conference</a> (Eben Moglen discusses the changes made to the
 918. license)
 919. </li>
 920. <li><a href="http://www.ifso.ie/documents/rms-gplv3-2006-02-25.html">A
 921. transcript of Richard Stallman's GPLv3 talk from FOSDEM 2006</a>
 922. </li>
 923. <li><a href="torino-rms-transcript.html">A
 924. transcript of Richard Stallman's GPLv3 talk from Torino</a>
 925. </li>
 926. <li>FSF: <a href="http://gplv3.fsf.org/wiki/index.php/Reusable_texts">The
 927. page on the official GPLv3 wiki listing transcripts and similar
 928. texts</a>
 929. </li>
 930. </ul>
 931. </body>
 932. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 933. </html>