Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

android.nl.xhtml 10KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Bevrijd uw Android! - FSFE</title>
 5. <meta content="Krijg opnieuw controle over uw Android-apparaat en je gegevens: deze campagne gaat over vrijheid, controle en privacy." name="description" />
 6. <meta content="android smartphone besturingssysteem drivers apps Replicant OS LineageOS F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol vrije software telefoon mobiele telefoon open bron GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spionage spion analyse" name="keywords" />
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>Bevrijd uw Android!</h1>
 10. <div id="introduction">
 11. <div class="image" id="hello-free-droid">
 12. <img src="/campaigns/android/robot.png" alt="Bevrijde Android-robot" />
 13. </div>
 14. <p>
 15. Android is een <a href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html" title="Android en de vrijheid van gebruikers">grotendeels vrij </a>
 16. besturingssysteem en wordt vooral ontwikkeld door Google. Helaas zijn de drivers
 17. voor de meeste apparaten en de meeste toepassingen uit de "markt" niet
 18. <a href="/about/basics/freesoftware.html" title="Wat is Vrije Software?">vrij (vrij zoals in vrijheid van meningsuiting, niet vrij zoals in vrij (gratis) bier)</a>.
 19. Zij werken vaak in tegen de belangen van de gebruikers,
 20. bespioneren hen en kunnen soms zelfs niet worden verwijderd.
 21. </p>
 22. <p>
 23. Deze campagne kan u helpen <strong>opnieuw controle te krijgen</strong>
 24. over uw Android-apparaat en uw data. Het verzamelt informatie over het zo vrij
 25. mogelijk besturen van een Android-systeem en probeert de inspanningen op dit
 26. gebied te coördineren.
 27. </p>
 28. </div>
 29. <p>
 30. Wilt u een mobiel apparaat dat echt van u is als u het aanschaft?
 31. Wilt u een mobiel apparaat dat u niet bespioneert en uw data aan
 32. grote bedrijven overhandigt?
 33. Lees dan verder!
 34. </p>
 35. <center>
 36. <video controls="controls" width="100%" id="freeyourandroid">
 37. <source src="https://download.fsfe.org/videos/Free%20Your%20Android%20-%20EP.webm" type="video/webm" />
 38. <source src="http://download.fsfe.org/videos/Free%20Your%20Android%20-%20EP.mp4" type="video/mp4" />
 39. </video>
 40. </center>
 41. <div id="subpages">
 42. <div class="half">
 43. <h3><a href="/campaigns/android/liberate.html">Bevrijd uw apparaat</a></h3>
 44. <p>
 45. Leer hoe u uw apparaat kunt bevrijden en hoe u opnieuw controle over uw data kunt krijgen
 46. door over te stappen naar een vrij Android besturingssysteem met vrije ("vrij" als in
 47. "vrijheid") toepassingen. Wij hebben alle benodigde informatie verzameld.
 48. </p>
 49. <div class="action"><a href="/campaigns/android/liberate.html">Opnieuw controle krijgen</a></div>
 50. </div>
 51. <div class="half last">
 52. <h3><a href="/campaigns/android/help.html">Helpen de bevrijding moeiteloos te maken</a></h3>
 53. <p>
 54. Apparaten zouden moeiteloos bevrijd moeten kunnen worden zodat iedereen van deze
 55. vrijheid kan genieten. Er zijn verschillende manieren waarop u kunt helpen dit
 56. doel te bereiken, zelfs als u niet kunt programmeren.
 57. </p>
 58. <div class="action"><a href="/campaigns/android/help.html">Draag bij</a></div>
 59. </div>
 60. </div>
 61. <h2 style="clear:both;" id="Why">Waarom uw mobiele apparaat vrij zou
 62. moeten zijn</h2>
 63. <p>
 64. Mobiele apparaten zijn kleine computers die we de hele tijd bij ons
 65. dragen. Zij weten onze huidige locatie en bevatten privé-afbeeldingen.
 66. We gebruiken hen om de communiceren met onze vrienden, onze familie en
 67. misschien onze geheime liefde. Zij voorzien ons van toegang naar het
 68. internet en hebben een ingebouwde camera en microfoon. Omdat dit
 69. zulke machtige apparaten zijn vormen zij grote risico's voor onze
 70. privacy. Tegelijkertijd kunnen we grootse dingen met hen bereiken.
 71. Het ligt eraan wie hen controleert.
 72. </p>
 73. <h3>Vrijheid en controle</h3>
 74. <p>
 75. De meeste mobiele apparaten worden niet gecontroleerd door de gebruikers
 76. maar door de fabrikant en het mobiele telefoonbedrijf. De software is
 77. geen Vrije Software. Zelfs Android-telefoons worden op de markt gebracht
 78. met onvrije software en propriëtaire toevoegingen die meestal niet in
 79. het volle belang van de gebruiker werken. Software-updates zijn slechts
 80. beschikbaar zolang de fabrikant een commercieel belang heeft in uw
 81. apparaat. De toepassingen (apps) van de officiële markt zijn meestal
 82. onvrij. Het is niemand toegestaan om te bestuderen hoe zij werken
 83. en wat ze echt doen op uw telefoon. Soms werken ze niet precies zoals
 84. u wilt en soms bevatten zij malafide eigenschappen.
 85. </p>
 86. <p>
 87. U heeft volledige controle als u uw apparaat bestuurt met Vrije Software.
 88. Als u niet over de vaardigheden beschikt om direct al uw vrijheid
 89. te gebruiken dan kan u profiteren van de levendige gemeenschap
 90. die het samen met u kan oplossen.
 91. </p>
 92. <h3>Privacy</h3>
 93. <p>
 94. Onze mobiele apparaten bevatten meer persoonlijke informatie dan de
 95. meeste dagboeken. Maar niet-vrije systemen, zelfs de meeste Android-
 96. telefoons, zijn ontworpen om deze data te overhandigen aan bedrijven
 97. zoals Google of Apple. De meeste gebruikers hebben niet de volledige
 98. controle over de persoonlijke data op hun apparaat. Gemakkelijke
 99. oplossingen voor synchronisatie en data-backup laten steeds meer
 100. mensen in de val lopen om al hun data op te slaan op centrale
 101. servers die bestuurd worden door een bedrijf. Deze bedrijven hebben
 102. hun basis meestal in de VS en moeten na een eenvoudig verzoek van de
 103. Amerikaanse overheid uw data overhandigen. Wie persoonlijke informatie over ons
 104. heeft is in staat om ons te manipuleren. Daarom vormen onvrije
 105. apparaten een bedreiging voor de democratie en onze samenleving.
 106. </p>
 107. <p>
 108. Privacy is een van de belangrijkste redenen om Vrije Software te
 109. steunen. Propriëtaire toevoegingen zoals <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_IQ">Carrier IQ</a> bespioneren
 110. smartphone-gebruikers zonder dat zij het weten. Veel apps
 111. van de markt bevatten malafide eigenschappen. Zij lezen uw private data,
 112. zoals <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2012/feb/15/apple-iphone-address-book-privacy" title="Apple faces US inquiry over iPhone address book privacy">
 113. uw adresboek</a> en "phone home", of zij gebruiken <a href="https://code.google.com/apis/analytics/docs/mobile/android.html#overview">Google Analytics</a>
 114. om data te sturen naar Google. Dit zijn slechts voorbeelden die tot nu
 115. toe zijn ontdekt. Het gebrek aan vrijheid zorgt ervoor dat onafhankelijke
 116. inspectie en geheime spionage-eigenschappen alleen bij toeval bekend worden.
 117. </p>
 118. <p>
 119. De meeste smartphones vereisen voor een juist gebruik dat u vooraf
 120. verbinding maakt met een centrale server en dat u zich daar identificeert.
 121. Gebruikers moeten de server vertrouwen zonder dat zij weten welke informatie
 122. daar is opgeslagen en hoe het wordt verwerkt of verbonden is met andere
 123. data. Een telefoon met alleen Vrije Software vereist niet dat u een
 124. onbetrouwbaar bedrijf van informatie voorziet of druk op u uitoefent om
 125. dit te doen. Dit is tenminste heel erg onwaarschijnlijk, omdat de
 126. handelingen van de software duidelijk zouden zijn en de gemeenschap een
 127. alternatieve versie zou kunnen ontwikkelen. Vrije Software kan ook voorzien
 128. in het gemak van diensten met een "toegevoegde waarde" die vaak met
 129. zulke verbindingen meekomen. Zo houdt u de controle over uw persoonlijke
 130. data: uw agenda blijft uw eigendom.
 131. </p>
 132. <h2>Andere verwante initiatieven</h2>
 133. <p>
 134. Hoewel deze campagne over Android gaat zijn er andere initiatieven die het
 135. mogelijk maken om kleine mobiele computers te gebruiken met (vooral)
 136. Vrije Software. Geen van deze initiatieven kan een machine echt in
 137. vrijheid laten besturen vanwege de drivers die nodig zijn voor mobiele
 138. hardware. Veel randapparatuur vereist onvrije drivers en firmware
 139. om te kunnen functioneren.
 140. </p>
 141. <p>Op onze wiki verzamelen we <a
 142. href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Android/OtherInitiatives">andere initiatieven</a>. Help ons alstublieft bij het beheer van deze lijst.</p>
 143. <h2>Contact</h2>
 144. <p>
 145. Als u vragen heeft over deze campagne dan bent u uitgenodigd om een
 146. e-mail te sturen aan <a href="mailto:android@lists.fsfe.org">onze e-maillijst</a>.
 147. Iedereen die interesse heeft in de campagne
 148. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/android">heeft zich geabonneerd</a>, dus uw boodschap zal alle betrokkenen bereiken.
 149. </p>
 150. <p>
 151. Gebruikt u voor algemene informatie over het werk van de FSFE (dus als
 152. het niet te maken heeft met de "Bevrijd uw Android"-campagne) alstublieft
 153. <a href="/contact/contact.html">de algemene pagina voor contact</a>.
 154. </p>
 155. <h2>Deelnemende organisaties</h2>
 156. <p>
 157. <div class="image center">
 158. <a href="https://digitalcourage.de"><img src="/campaigns/android/DC.png" alt="digitalcourage" title="digitalcourage" /></a>
 159. <a href="http://ansol.org/"><img src="/campaigns/android/ansol.png" alt="Associação Nacional para o Software Livre" title="Associação Nacional para o Software Livre" /></a>
 160. </div>
 161. </p>
 162. </body>
 163. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 164. <legal type="cc-license">
 165. <license>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</license>
 166. <notice>Delen van deze pagina zijn wijzigingen gebaseerd op werk dat gecreerd en gedeeld is door Google en en gebruikt is volgens de voorwaarden die beschreven zijn in de Creative Commons 3.0
 167. Attribution License. Android is een handelsnaam van Google Inc.</notice>
 168. </legal>
 169. <translator>André Ockers</translator>
 170. </html>
 171. <!--
 172. Local Variables: ***
 173. mode: xml ***
 174. End: ***
 175. -->