Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

android.da.xhtml 12KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Gør din Android fri! - FSFE</title>
 5. <meta content="Genvind kontrollen over din Android-enhed og dine data: kampagnen handler om frihed, kontrol og privatlivets fred." name="description" />
 6. <meta content="android smart phone smartphone operativsystem styresystem drivers drivere apps Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol free software fri software telefon mobiltelefon open source GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spying spy spionering analytics" name="keywords" />
 7. <link type="text/css" href="/campaigns/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" />
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>Gør din Android fri!</h1>
 11. <div id="introduction">
 12. <div class="image" id="hello-free-droid">
 13. <img src="/campaigns/android/robot.png" alt="Frigjort Android-robot" />
 14. </div>
 15. <p>
 16. Android er et <a href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html"
 17. title="Android and Users' Freedom">overvejende frit</a> styresystem,
 18. primært udviklet af Google. Desværre er driverne til de fleste enheder
 19. samt de fleste programmer på "markedspladsen" ikke
 20. <a href="/about/basics/freesoftware.html" title="Hvad er fri software?">frie (som i ytringsfrihed, ikke fri øl)</a>.
 21. Hyppigt modarbejdes brugernes interesser, programmerne anvendes til at
 22. udspionere brugerne og nogle gange kan programmerne ikke fjernes.
 23. </p>
 24. <p>
 25. Kampagnen kan hjælpe dig med at <strong>genvinde kontrollen</strong>
 26. over din Android-enhed og dine data. Den indsamler oplysninger om
 27. hvordan man kan køre et så frit Android-system som muligt, og forsøger
 28. at koordinere arbejdet inden for området.
 29. </p>
 30. </div>
 31. <p>
 32. Ønsker du en mobil enhed, som virkelig blev din, da du købte den?
 33. Ønsker du en mobil enhed, som ikke spionerer mod dig og udleverer dine data til en stor virksomhed?
 34. Så læs videre!
 35. </p>
 36. <center>
 37. <video controls="controls" width="100%">
 38. <source src="https://download.fsfe.org/videos/Free%20Your%20Android%20-%20EP.webm" type="video/webm" />
 39. <source src="https://download.fsfe.org/videos/Free%20Your%20Android%20-%20EP.mp4" type="video/mp4" />
 40. </video>
 41. </center>
 42. <div id="subpages">
 43. <div class="half">
 44. <h3><a href="/campaigns/android/liberate.html">Gør din enhed fri</a></h3>
 45. <p>
 46. Lær hvordan du får gjort din enhed fri og hvordan du genvinder
 47. kontrollen over dine data, ved at skifte til et frit
 48. Android-styresystem med frie (som i frihed) apps.
 49. Vi har samlet alle de nødvendige oplysninger.
 50. </p>
 51. <div class="action"><a href="/campaigns/android/liberate.html">Genvind kontrollen</a></div>
 52. </div>
 53. <div class="half last">
 54. <h3><a href="/campaigns/android/help.html">Hjælp til med en ubesværet frigørelse</a></h3>
 55. <p>
 56. Frigørelse af enheder bør være ubesværet, så alle kan nyde
 57. friheden. Der er mange måder, du kan hjælp med at opnå
 58. målet, også selv om du ikke kan programmere.
 59. </p>
 60. <div class="action"><a href="/campaigns/android/help.html">Deltag</a></div>
 61. </div>
 62. </div>
 63. <h2 style="clear:both;" id="Why">Hvorfor din mobile enhed er nødt til at være fri</h2>
 64. Mobile enheder er små computere, som vi bærer på os hele tiden. De
 65. kender vores aktuelle placering og indeholder private billeder. Vi
 66. anvender dem til at kommunikere med vores venner, vores familie og
 67. måske vores hemmelige kæreste. De giver også adgang til internettet,
 68. har et indbygget kamera og mikrofon. Så avancerede værktøjer kan
 69. være en stor trussel mod privatlivets fred, men på samme tid kan man
 70. gøre fantastiske ting med dem: det afhænger af, hvem der kontrollerer
 71. dem.
 72. <h3>Frihed og kontrol</h3>
 73. <p>
 74. De fleste mobile enheder kontrolleres ikke af brugerne, men af
 75. fabrikanterne og operatøren. Softwaren, der kører på dem, er ikke fri
 76. software. Selv Android-telefoner leveres med ikke-fri software og
 77. proprietære tilføjelser, som normalt ikke varetager brugerens bedste
 78. interesser. Softwareopdateringer bliver kun gjort tilgængelige, så
 79. længe fabrikanten stadig har en kommerciel interesse i din enhed.
 80. Programmerne (apps'ene), som er tilgængelige fra den officielle
 81. markedsplads, er for det meste ikke-frie. Ingen har lov til at
 82. undersøge hvordan de fungerer og hvad de i virkeligheden foretager
 83. sig på din telefon. Nogle gang virker de bare ikke helt, som du ønsker
 84. det, mens de andre gange endda indeholder ondsindet funktionalitet.
 85. </p>
 86. <p>
 87. Hvis du udelukkende kører fri software på din enhed, får du fuldstændig
 88. kontrol. Selv om du måske ikke har færdighederne til direkte at udøve
 89. alle dine friheder, vil du drage nytte af et levende fællesskab, som
 90. tilsammen kan nå målet.
 91. </p>
 92. <h3>Privatlivets fred</h3>
 93. <p>
 94. Vores mobile enheder indeholder flere personlige oplysninger, end de
 95. fleste private dagbøger. Men proprietære systemer, endda de fleste
 96. Android-telefoner, er designet til at give disse data til virksomheder
 97. så som Google eller Apple. De fleste brugere har ikke fuldstændig
 98. kontrol over de personlige data på deres enhed. Bekvemme løsninger til
 99. synkronisering og sikkerhedskopiering af data, narrerer flere og flere
 100. mennesker til at opbevare deres data på centraliserede servere, som
 101. drives af en eller anden profitdrevet virksomhed. Normalt er de
 102. beliggende i USA, og skal udlevere data til USA's myndigheder på
 103. forlangende. Hvem end, der er i besiddelse af personlige
 104. oplysninger om os, er i stand til at manipulere med os. Derfor er
 105. ikke-frie enheder en trussel mod demokratiet og vores samfund.
 106. </p>
 107. <p>
 108. Privatlivets fred er en af de vigtigste årsager til at støtte fri
 109. software. Proprietære tilføjelser så som
 110. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_IQ">Carrier IQ</a>,
 111. udspionerer brugere af smartphones, uden deres vidende. Mange apps
 112. fra markedspladsen indeholder ondsindet funktionalitet. De læser
 113. dine private data, som for eksempel
 114. <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2012/feb/15/apple-iphone-address-book-privacy"
 115. title="Apple faces US inquiry over iPhone address book privacy">din adressebog</a>
 116. og "ringer hjem", eller de anvender
 117. <a href="https://code.google.com/apis/analytics/docs/mobile/android.html#overview">Google Analytics</a>
 118. til at sende data til Google. Disse er blot nogle eksempler, som man
 119. indtil videre har opdaget. Manglen på frihed hæmmer uafhængig
 120. inspektion, og dermed opdages hemmelig spionfunktionalitet kun ved
 121. tilfældigheder.
 122. </p>
 123. <p>
 124. De fleste smartphones kræver at du forbinder og registrer dig på en
 125. centraliseret server, før du kan anvende dem ordentligt. Brugerne er
 126. nødt til at stole på serveren, uden at vide hvilke oplysninger der
 127. opbevares og hvordan de behandles eller knyttes til andre data. En
 128. telefon, der kun kører fri software, kræver ikke at du afgiver
 129. oplysninger til en upålidelig virksomhed eller presser dig til at gøre
 130. det – i det mindste er det meget usandsynligt, da softwarens handlinger
 131. ville være meget åbenlyse og fællesskabet ville kunne udvikle en
 132. alternativ version. Bekvemmeligheden ved "merværdi"-tjenester, som
 133. ofte kombineres med sådanne forbindelser, kan også leveres ved hjælp
 134. af fri software. Dermed bevarer du kontrollen over dine personlige
 135. data, din dagbog forbliver i din besiddelse. Du kan både få og spise
 136. kagen.
 137. </p>
 138. <h2>Andre beslægtede initiativer</h2>
 139. <p>
 140. Selv om denne kampagne handler om Android, er der andre initiativer,
 141. som gør det muligt at anvende små mobile computere med (overvejende)
 142. fri software. På grund af mobil hardwares driversituation, kører
 143. ingen af initiativerne på maskinerne under rigtig frihed. Ikke-frie
 144. drivere og firmware er nødvendig, for at mange perifere enheder kan
 145. fungere.
 146. </p>
 147. <p>
 148. På hardwarefronten er der
 149. <a href="http://projects.goldelico.com/p/gta04-main/">GTA04-telefonen</a>.
 150. Det er opfølgeren til Openmoko GTA02, og den blev designet med
 151. henblik på ikke at kræve proprietære drivere. Den kører GNU/Linux,
 152. men den kræver ikke-fri firmware for at kunne anvende WiFi. Så tæt på,
 153. og alligevel så langt fra målet.
 154. </p>
 155. <p>
 156. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Maemo">Maemo</a>-/
 157. <a href="https://meego.com/">MeeGo</a>-initiativerne udviklede systemer
 158. til mobiltelefoner, baseret på GNU/Linux, med mange ikke-frie
 159. komponenter. De er nu blevet til
 160. <a href="http://merproject.org/">Mer</a> og
 161. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Tizen">Tizen</a>.
 162. Mer er et fællesskabsarbejde på at fortsætte udviklingen af MeeGos
 163. kodebase ved hjælp af Qt, mens Tizen er et virksomhedsinitiativ, der
 164. kun anvender dele af MeeGo samt Enlightenment og HTML5.
 165. </p>
 166. <p>
 167. Mozilla arbejder på
 168. <a href="https://www.mozilla.org/en-US/firefoxos/">styresytemet Firefox OS</a>,
 169. hvis koncept er, kun at stille en browser til rådighed for
 170. afvikling af webapplikationer. Dermed opstår de sædvanlige
 171. problemstillinger i forbindelse med
 172. <a href="https://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">Software as a Service</a>,
 173. oven på muligvis ikke-frie drivere. WebOS blev også
 174. <a href="http://developer.palm.com/blog/2011/12/open-source/">offentliggjort
 175. som værende på vej til at blive frigivet som fri software</a>. Endnu
 176. ved vi ikke, om alle elementer vil være frie eller om der vil
 177. være nye enheder, som leveres med WebOS.
 178. </p>
 179. <h2>Kontakt</h2>
 180. <p>
 181. Har du har spørgsmål om kampagnen, opfordres du til at sende en
 182. engelsksproget e-mail <a href="mailto:android@lists.fsfe.org">til vores postliste</a>.
 183. Alle med interesse for kampagnen, har
 184. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/android">tegnet abonnement</a> på
 185. listen, hvorfor din besked vil komme frem til alle involverede.
 186. </p>
 187. <p>
 188. For generelle oplysninger om FSFE's arbejde, som ikke har med "Gør din Android fri"-kampagnen
 189. at gøre, se vores <a href="/contact/contact.html">generelle kontaktside</a>.
 190. </p>
 191. <h2>Deltagende organisationer</h2>
 192. <p>
 193. <div class="image">
 194. <a href="https://digitalcourage.de"><img src="/campaigns/android/DC.png" alt="digitalcourage" title="digitalcourage" /></a>
 195. <a href="http://ansol.org/"><img src="/campaigns/android/ansol.png" alt="Associação Nacional para o Software Livre" title="Associação Nacional para o Software Livre" /></a>
 196. </div>
 197. </p>
 198. </body>
 199. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 200. <legal type="cc-license">
 201. <license>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</license>
 202. <notice>Dele af denne side er modifikationer baseret på materiale
 203. fremstillet og delt af Google, og det anvendes i overensstemmelse med
 204. betingelserne beskrevet i licensen Creative Commons 3.0-Navngivelse.
 205. Android er et varemærke tilhørende Google Inc.</notice>
 206. </legal>
 207. </html>
 208. <!--
 209. Local Variables: ***
 210. mode: xml ***
 211. End: ***
 212. -->