Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

136 lines
8.9KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Përvjetori i 15-të i FSFE-së - FSFE</title>
 6. <meta content="Këtë vit, FSFE-ja kremton përvjetorin e saj të 15-të dhe do të donim që të merrnit pjesë edhe ju." name="description" />
 7. <meta content="free software i lirë 15 vjet europë burim i hapur përvjetor video" name="keywords" />
 8. </head>
 9. <body class="article">
 10. <div class="image" id="badge" style="background: url('/campaigns/15years/fsfe-15-badge.png') no-repeat top left transparent; height: 233px; width: 233px; float: left; margin-left: -6em; margin-right: 1.5em; margin-top: -2em;">
 11. <img style="display: none;" src="/campaigns/15years/fsfe-15-badge.png" alt="FSFE 15 Years badge" />
 12. </div>
 13. <h1>Përvjetori i 15-të i FSFE-së!</h1>
 14. <div id="introduction">
 15. <p>
 16. <!-- The FSFE is celebrating its 15th anniversary this year and we would
 17. like you to be part of it.-->
 18. Që prej themelimit të saj më 2001-n, kemi arritur mjaft gjëra. FSFE-ja ka
 19. patur rol të dorës së parë në një çështje penale antitrust kundër një
 20. korporate të madhe software-i, e cila synonte sundimin e tregut
 21. të kompjuterave personalë; ia kemi dalë t’i mbajmë patentat mbi
 22. software-in të padetyrueshme në Europë, duke shmangur kështu
 23. një apokalips të vërtetë për kompani tech të vogla dhe të mesme;
 24. dhe kemi punuar tok me gpl-violations.org që gjykatat gjermane
 25. të respektojnë licencat e lira, duke dhënë të parin shembull për krejt BE-në.
 26. Më shumë rreth punës që kemi bërë mund të mësoni duke vizituar
 27. <a href="/timeline/timeline.html">FSFE-ja në rrjedhë kohore</a>.
 28. </p>
 29. </div>
 30. <div style="clear: both;"><br /></div>
 31. <center>
 32. <video controls="controls" width="640" height="360" poster="poster.png" crossorigin="crossorigin">
 33. <source src="https://download.fsfe.org/videos/15years/FSFE15_30.mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"' media="screen and (min-device-width:1000px)" />
 34. <source src="https://download.fsfe.org/videos/15years/FSFE15_38.webm" type='video/webm; codecs="vp9, opus"' media="screen and (min-device-width:1000px)" />
 35. <source src="https://download.fsfe.org/videos/FSFE15_mobile.mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"' media="screen and
 36. (max-device-width:999px)" />
 37. <source src="https://download.fsfe.org/videos/FSFE15_mobile.webm" type='video/webm; codecs="vp9, opus"' media="screen and (max-device-width:999px)" />
 38. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.sq.vtt" kind="subtitle" srclang="sq" label="Shqip" default="default"/>
 39. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.en.vtt" kind="subtitle" srclang="en" label="English"/>
 40. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.de.vtt" kind="subtitle" srclang="de" label="Deutsch" />
 41. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.el.vtt" kind="subtitle" srclang="el" label="Ελληνικά" />
 42. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.es.vtt" kind="subtitle" srclang="es" label="Español" />
 43. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.fr.vtt" kind="subtitle" srclang="fr" label="Français" />
 44. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.it.vtt" kind="subtitle" srclang="it" label="Italian" />
 45. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.nl.vtt" kind="subtitle" srclang="nl" label="Nederlands" />
 46. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.tr.vtt" kind="subtitle" srclang="tr" label="Türkçe" />
 47. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.sr.vtt" kind="subtitle" srclang="sr" label="српски" />
 48. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.et.vtt" kind="subtitle" srclang="et" label="eesti keel" />
 49. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.sq.srt" kind="subtitle" srclang="sq" label="Shqip" />
 50. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.en.srt" kind="subtitle" srclang="en" label="English" />
 51. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.de.srt" kind="subtitle" srclang="de" label="Deutsch" />
 52. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.el.srt" kind="subtitle" srclang="el" label="Ελληνικά" />
 53. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.es.srt" kind="subtitle" srclang="es" label="Español" />
 54. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.fr.srt" kind="subtitle" srclang="fr" label="Français" />
 55. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.it.srt" kind="subtitle" srclang="it" label="Italian" />
 56. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.nl.srt" kind="subtitle" srclang="nl" label="Nederlands" />
 57. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.tr.srt" kind="subtitle" srclang="tr" label="Türkçe" />
 58. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.sr.srt" kind="subtitle" srclang="sr" label="српски" />
 59. <track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.et.srt" kind="subtitle" srclang="et" label="eesti keel" />
 60. </video>
 61. </center>
 62. <p>
 63. Ndaj na vjen të festojmë. Për ta bërë këtë kemi organizuar një fushatë
 64. ndërgjegjësimi "<em>Njihuni Me Heroin Tuaj Lokal të Software-it të Lirë</em>".
 65. Ideja është të vihen anëtarë të bashkësisë në kontakt me shtypin në
 66. zonën ku banoni. <em>Heronjtë lokalë</em> mund t’ju shpjegojnë
 67. gazetarëve se si ndikon bashkësia e Software-it të Lirë mbi njerëzit
 68. rreth jush, përfitimet që sjell në arsim, në sistemin shëndetësor,
 69. në ekonominë vendore dhe në jetën e shtetasve në përgjithësi. Nëse jeni
 70. gazetar, apo keni një blog, vlog, ose podkast, ose jeni një shtetas individual
 71. që mund të na ndihmojë të lidhemi me një kanal media, të madh ose të vogël, <a href="/press/press.html">lidhuni
 72. me ne</a> dhe do t’ju tregojmë se cilët janë heronjtë tuaj lokalë dhe se si
 73. të takoheni me ta.
 74. </p>
 75. <p>
 76. Tema e përvjetorit të 15 do të jetë gjerësisht e pranishme në
 77. <a href="/community/events/2016/summit/frontpage">kuvendin tonë të 2016-s</a>.
 78. Kuvendin tonë për këtë vit po e mbajmë nga 2 - 4 shtator në Berlin,
 79. dhe do të donim që të vinit. Kemi një
 80. <a href="/community/events/2016/summit/frontpage#business">varg
 81. folësish të klasit të parë</a> dhe do të mbulojmë krejt temat aktuale që
 82. lidhen me Software-in e Lirë në Europë dhe në botë. Ndaj <a href="/community/events/2016/summit/attendance#registration">ruani
 83. një vend për veten</a> duke u regjistruar te
 84. <a href="https://conf.qtcon.org/en/session/new?conference_acronym=qtcon">faqja jonë e regjistrimit</a>.
 85. </p>
 86. <p>
 87. Por ndoshta gjëja më e rëndësishme që mund të bëni për ta bërë këtë
 88. vit të rëndësishëm për ne është të bëheni një Anëtar Shok. Nëse dëshironi
 89. që të na përkrahni drejtpërdrejt dhe të bëheni pjesë e FSFE-së, ju lutemi,
 90. regjistrohuni si një <a href="https://my.fsfe.org/donate">anëtar dhurues</a> që tani.
 91. Nuk ka kuotizacion fiks, këtë mund ta rregulloni sipas mundësive,
 92. dhe sado që të zgjidhni, do të na ndihmoni ta mbajmë software-in të lirë.
 93. </p>
 94. <p>Kështu pra, <a href="https://my.fsfe.org/donate">bëhuni një anëtar dhurues</a>, përhapni fjalën, dhe <a
 95. href="/community/events/2016/summit/frontpage">ejani në veprimtarinë tonë</a>!
 96. Cilado qoftë zgjedhja juaj, do të na ndihmojë të fuqizojmë kontrollin e përdoruesve
 97. mbi teknologjinë.
 98. </p>
 99. </body>
 100. <sidebar>
 101. <h2>Lidhje të Afërta</h2>
 102. <ul>
 103. <li><a href="https://my.fsfe.org/donate">Bëhuni Pjesë e FSFE-së</a></li>
 104. <li><a href="/summit16">Kuvendi i FSFE-së 2016</a></li>
 105. <li><a href="/contribute">Jepni ndihmesë në punën tonë</a></li>
 106. <li><a href="/timeline">FSFE-ja në rrjedhë kohore</a></li>
 107. <li><a href="/press">Kontakte për Shtypin</a></li>
 108. <li><a href="/contribute/spreadtheword#15y-fsfe-sticker">Merrni ngjitësin 15 vjet FSFE</a></li>
 109. <li><a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2016/FSFE-15years-birthday/info">Merrni pjesë te mbrëmja zyrtare e ditëlindjes sonë</a></li>
 110. <li><a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2016/FSFE-15years-birthday/spread-the-word">Na ndihmoni të përhapim fjalën</a></li>
 111. </ul>
 112. </sidebar>
 113. </html>
 114. <!--
 115. Local Variables: ***
 116. mode: xml ***
 117. End: ***
 118. -->