Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

89 lines
3.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>
Verklaring van de maatschappelijke organisaties voor
de plenaire vergadering van WSIS, 23 september 2003</title>
</head>
<body>
<center>
<h2>Werkgroep patenten, auteursrechten en merkenrechten</h2>
<h1>
Verklaring van de maatschappelijke organisaties voor de plenaire
vergadering van WSIS, 23 september 2003
</h1>
</center>
<p>
<a href="/about/people/greve/">Georg Greve</a> spreekt in naam van de
maatschappelijke organisaties uit de werkgroep patenten,
auteursrechten en merkenrechten.
</p>
<p>
Voor het hebben van een leefbare, duurzame en stabiele omgeving
is elke generatie afhankelijk van de vorige generaties. De
omgeving waar wij hier vandaag over praten, is die van het
informatietijdperk. Toekomstige generaties zullen terugkijken naar
wat wij wel en niet verwezenlijkt hebben.
</p>
<p>Deze toekomst steunt voor een groot deel op drie pijlers.</p>
<p>
Wetenschap, de vooruitgang van de menselijke kennis; Wetten, die
moeten zorgen voor een vreedzame oplossing van conflicten;
Software om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan het
digitale domein. Alledrie deze pijlers worden momenteel bedreigd.
</p>
<p>
Sir Isaac Newton antwoordde op de vraag waarom hij zo ver kan
kijken, dat hij op de schouders van reuzen stond. Beeld u een
wereld in waar deze reuzen hadden geweigerd dat hij op hun
schouders stond. Maar dat is wel de weg die ondertussen werd
gekozen voor de toegang tot informatie en kennis. De toegang tot
informatie is de manier waarop wij op de schouders klimmen van de
reuzen die voor ons bestonden.
</p>
<p>
Wetten zijn het gereedschap dat onze gemeenschap vorm geeft.
Net zoals elk ander gereedschap kan het zich tegen zijn ontwerpers
keren. Door het monopoliseren van de controle over ons
gemeenschappelijk erfgoed staan we toe dat de intellectuele en
culturele basis waarop toekomstige generaties kunnen bouwen,
verkleind wordt. Een sterk en gezond publiek kennisdomein zal voor
hen even belangrijk zijn dan het voor ons was.
</p>
<p>
Software is zowel het medium als de bepalende factor voor de
structuur van het digitale domein. Het informatietijdperk zal er
op steunen. Vrije Software, algemeen erkend als een technisch
ontwikkelmodel, is veel meer dan dat. Het is het paradigma dat
garant moet staan voor gelijke kansen en vrijheid, voor
regeringen, economieën en maatschappelijke organisaties. Het
creëert een eerlijk, duurzaam model voor alle gebieden van de
samenleving, het herstelt de concurrentie en bevordert innovatie
voor een bloeiende, inclusieve informatie- en kennismaatschappij
voor iedereen.
</p>
<p>Geachte afgevaardigden, bedankt voor jullie aandacht.</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->