Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

19 lines
880 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<activityset>
<version>1</version>
<activity date="2003-07-23" status="finished">
<title>World Summit on the Information Society (WSIS)</title>
<description>
The World Summit on the Information Society (WSIS)
is een VN conferentie, georganiseerd door de ITU, om belangrijke principes voor de informatie- en kennismaatschappij vast te leggen. De FSFE neemt, samen met verschillende andere burgerorganisaties, deel aan deze conferentie om er voor te zorgen dat de principes van het digitale tijdperk niet alleen door de media-industrie en regeringen wordt bepaald en ook om te voorkomen dat de mensenrechten beperkt gaan worden door technische afspraken.
</description>
<link href="/activities/wsis/wsis.html" />
<order priority="1" />
<tags>
<tag key="policy" />
</tags>
</activity>
</activityset>