Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

iprip.nl.xhtml 14KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>
 5. FSFE - Over "Intellectuele Eigendom" en inheemse volkeren</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>
 9. Over "Intellectuele Eigendom" en inheemse volkeren
 10. </h1>
 11. -- <font size="+1"><a href="/about/greve/">Georg
 12. C.F. Greve</a></font>
 13. -- Nederlandse vertaling door Rolf Camps
 14. <br/><br/>
 15. <p>
 16. Dankzij mijn werk voor de World Summit on the Information
 17. Society (WSIS)heb ik contact kunnen maken met mensen die ik
 18. anders nooit ontmoet zou hebben. Deze ontmoetingen hebben mij al
 19. meermaals op verrasende wijze geïnspireerd.
 20. </p>
 21. <p>
 22. Deze tekst is een rechtstreeks gevolg van mijn pogingen om een
 23. beter inzicht te krijgen in de problemen van inheemse
 24. volkeren. Welk zijn hun basisbehoeften? Waar maken zij zich
 25. zorgen over? Ik had me hierin al wat verdiept voor ik aan WSIS
 26. meewerkte door vergaderingen en contacten met verschillende
 27. mensen. Eén daarvan was een advocaat uit Sri Lanka die zich inzet
 28. om de lokale medische en botanische kennis te bewaren.
 29. </p>
 30. <p>
 31. Alhoewel ik helemaal niet wil beweren de volledige draagwijdte
 32. van de lokale situaties te begrijpen, lijkt het toch vrij
 33. duidelijk dat inheemse volkeren wereldwijd te lijden hebben van
 34. ongebreidelde monopolisering van hun kennis. Het zijn vooral
 35. Farmaceutische bedrijven die beperkende intellectuele monopolies
 36. verkrijgen, vooral in de vorm van patenten.
 37. </p>
 38. <p>
 39. Het is een tweeledige strategie. Eerst maakt men misbruik van de
 40. grote verschillen in macht en van rechtzaken tegen mensen die
 41. het zelf vaak niet kunnen veroorloven om een advocaat onder de
 42. arm te nemen. De zo verkregen rechten worden dan gebruikt om
 43. bestaande, traditionele gebruiken uit te roeien en te vervangen
 44. door hun eigen gepatenteerde oplossingen. Men verhindert heel
 45. efficiënt het voortbestaan van veel voorkomende gebruiken die al
 46. generaties lang bestonden.
 47. </p>
 48. <p>
 49. Aangezien dit probleem gecreëerd wordt door ongebreidelde
 50. monopolisering, verraste het mij dat inheemse volkeren blijkbaar
 51. zelf voorstander zijn van nog sterkere monopolisering in de vorm
 52. van "intellectuele eigendomsrechten", ook voor hun cultuur en
 53. culturele erfenis.
 54. </p>
 55. <p>
 56. Zelf volgde ik de discussies over de problemen rond patenten die
 57. in Europa werden toegestaan voor genen. Mensen werden er, vaak
 58. buiten hun eigen weten om, rechten ontzegt op hun meest
 59. persoonlijke ik door wetenschappers die patenten verkregen op
 60. genen die ze vonden door hen te onderzoeken. Zo'n toename van
 61. monopolisering heeft nooit gezorgd voor meer vrijheid.
 62. </p>
 63. <p>
 64. Uit solidariteit met de inheemse volkeren van deze planeet, zou
 65. ik willen begrijpen hoe jullie er toe gekomen zijn om deze
 66. uitbreiding van monopolisatie te vragen. Daarom is dit document
 67. er gekomen.
 68. </p>
 69. <p>
 70. Ik zou graag uitleggen wat volgens mij het meest waarschijnlijke
 71. gevolg zou zijn van zo'n toegenomen monopolisering. Wat zou er
 72. veranderen voor deze volkeren als de eis voor een uitbreiding
 73. van beperkende intellectuele monopolies wordt ingewilligd.
 74. </p>
 75. <p>
 76. Beeld u een perfecte wereld in, de buitenlandse monopolisatie
 77. stopt. Inheemse volkeren krijgen alle rechten op, en de
 78. volledige controle over, hun culturele, intellectuele en de
 79. zogenoemde natuurlijke rijkdommen.
 80. </p>
 81. <p>
 82. Het zal hun situatie niet fundamenteel veranderen. Problemen met
 83. voedselvoorziening, toegang tot drinkbaar water, gezondheidzorg,
 84. onderwijs, economische toestand, politieke stabiliteit en
 85. onafhankelijkheid blijven bestaan. En wat nog belangrijker is,
 86. het zou ook geen toegang bieden tot de kennis vergaard in het
 87. Noorden die bij deze problemen van nut kunnen zijn.
 88. </p>
 89. <p>
 90. De prijs die men moet betalen voor deze verandering is het
 91. aanvaarden van de ideologie dat kennis en cultuur het bezit
 92. kunnen zijn van personen en dat het moreel juist is dat
 93. diegenen die kennis hebben opgebouwd er alle rechten op hebben
 94. en er volledige controle op kunnen uitvoeren.
 95. </p>
 96. <p>
 97. Als men dit principe aanvaardt als benchmark, gaan volgens
 98. het principe van gelijkheid bij mensenrechten, inheemse volkeren
 99. ermee akkoord dat het moreel juist is van het Noorden om geen
 100. toegang te verlenen tot de kennis die zij over de eeuwen hebben
 101. opgebouwd. Kennis die voor een groot deel verantwoordelijk is voor de
 102. enorme digitale kloof en de grote ongelijkheid van macht in deze
 103. wereld.
 104. </p>
 105. <p>
 106. "Intellectuele eigendomsrechten" zijn zuivere
 107. handelsgoederen. Door de cultuur en de culturele erfenis van
 108. inheemse volkeren in zo'n systeem te verankeren, worden het
 109. ook ordinaire handelsgoederen. Ze bestaan vooral om te worden
 110. verhandeld en worden in de eerste plaats gerespecteerd
 111. voor de economische waarde die ze vertegenwoordigen. Het is een
 112. ideologie die steunt op de hedendaagse gewoonte om culturele en
 113. traditionele kennis te bekijken als iets dat economisch maximaal
 114. moet renderen.
 115. </p>
 116. <p>
 117. Door de morele verplichtingen van het Noorden om hun rijkdom en
 118. kennis te delen ongedaan te maken, zal hun traditionele kennis
 119. het enige handelsgoed worden voor de inheemse volkeren. Het
 120. wordt hun enige troef bij onderhandelingen over de toekomst van
 121. hun volk.
 122. </p>
 123. <p>
 124. Door de bestaande globale ongelijkheid zullen de prijs en de
 125. contractuele verplichtingen voor het grootste deel bepaald
 126. worden door de Noordelijke mediabedrijven. De overeenkomst
 127. weigeren betekent dat je de middelen hebt om helemaal geen
 128. overeenkomst aan te gaan. Maar in de meeste gevallen zal het
 129. ondertekenen van de overeenkomst de enige manier zijn om toegang
 130. te krijgen tot voedsel, water, gezondheidszorg, opleiding en de
 131. algemene kennis uit het publiek domein.
 132. </p>
 133. <p>
 134. Dus in het meest extreme geval zullen de cultuur en de culturele
 135. erfenis van inheemse volkeren eindigen als "bezit" van
 136. Noordelijke mediabedrijven. En afhankelijk van de afgesloten
 137. contracten zullen toekomstige generaties van inheemse volkeren
 138. niet langer gemachtigd zijn om hun eigen culturele erfenis te
 139. "gebruiken".
 140. </p>
 141. <p>
 142. Het maakt niet uit wie het monopolie in handen krijgt, het is
 143. het monopolie zelf dat bedreigend is voor de sociale banden
 144. tussen jullie en de rest van de mensheid. Rituelen worden levend
 145. gehouden door ze te beoefenen en door overlevering. Talen
 146. blijven bestaan door ze te gebruiken met zoveel mogelijk mensen.
 147. </p>
 148. <p>
 149. In een systeem van "intellectuele eigendom" wordt delen, en
 150. zelfs communiceren, erg gevaarlijk. Telkens een auteur of artiest
 151. contact heeft met iemand, moet die heel voorzichtig zijn,
 152. en bij de kleinste mogelijkheid van een contractbreuk
 153. onmiddellijk het contact verbreken; anders wordt de kans groot
 154. dat ze de wet op de auteursrechten overtreden wat tot dure
 155. rechtszaken kan leiden als iemand "geïnspireerd" geraakt is door
 156. het gesprek.
 157. </p>
 158. <p>
 159. De rechtszaak kan ingeleid worden door de inheemse volkeren of
 160. door Noordelijke mediabedrijven die eventueel dat specifiek stuk
 161. van de culturele erfenis hebben opgekocht en het nu dus
 162. "bezitten".
 163. </p>
 164. <p>
 165. In beide gevallen zal het monopoliserend systeem de
 166. solidariteit, het delen en de communicatie tussen de hele
 167. mensheid vernietigen. Voor inheemse volkeren betekent dit dat
 168. hun taal, rituelen en culturele erfenis samen zullen uitsterven
 169. met de laatste generatie die ermee opgroeide.
 170. </p>
 171. <p>
 172. In een perfecte wereld met een perfect werkend systeem, is de
 173. prijs die men moet betalen voor het uitbreiden van monopolies
 174. niets minder dan het einde van de culturele identiteit van de
 175. inheemse volkeren.
 176. </p>
 177. <p>
 178. Aangezien de wereld waarin wij leven niet perfect is, zal het er
 179. in realiteit niet zo extreem aan toe gaan, maar uiteindelijk zal
 180. de prijs toch betaald moeten worden.
 181. </p>
 182. <p>
 183. Uit ervaring kunnen we veronderstellen dat de Noordelijke
 184. bedrijven meer dan voldoende dure advocaten zullen inhuren die
 185. zullen aantonen dat die bepaalde plant, dat ene ritueel of een
 186. bepaald stuk muziek helemaal niet zo exclusief zijn voor dat
 187. inheemse volk waar ze tegen procederen, en dat het dus onduidelijk
 188. is aan wie het juist toebehoort.
 189. </p>
 190. <p>
 191. Moest dat inheems volk hun claim staande houden dan zullen ze
 192. jarenlang heel erg dure procedures voor de rechtbank moeten
 193. voeren tegen de beste advocaten die men kan vinden. De
 194. bedrijven waartegen ze procederen kunnen het zich vaak ook
 195. veroorloven te wachten tot hun problemen op "biologische wijze"
 196. opgelost raken, een cynisch eufemisme om te verwijzen naar de
 197. dood van de personen die hen aanklaagden.
 198. </p>
 199. <p>
 200. Met of zonder rechtszaken zullen ze beginnen onderhandelen met
 201. alle inheemse volkeren die hun claims op een bepaalde "eigendom"
 202. kunnen argumenteren en de rechten overkopen van diegenen met het
 203. goedkoopste aanbod, de anderen zullen blijven zitten zonder iets
 204. van waarde om te onderhandelen.
 205. </p>
 206. <p>
 207. Als je weet dat je al je troeven zal verspelen als je het
 208. contract niet zelf binnenrijft, dan zal je veel vlugger bereid
 209. zijn een aanbod aan te nemen.
 210. </p>
 211. <p>
 212. Andere inheemse volkeren kunnen met een goed aanbod voor
 213. voedsel en opleiding voor hun kinderen ook makkelijk verleidt
 214. worden om zo'n bedrijf te ondersteunen voor de rechtbank. Het
 215. lijkt dus vrij logisch dat deze situatie de solidariteit tussen
 216. inheemse volkeren onder zware druk zal plaatsen. Het zou zelfs
 217. kunnen leiden tot onherstelbare schade.
 218. </p>
 219. <p>
 220. Eens deze van nature morele en culturele zaken zijn omgevormd in
 221. een handelsgoed met bijhorende rechtszaken zullen ook de
 222. tekortkomingen van het juridisch systeem snel duidelijk worden
 223. -- waaronder vragen over neutraliteit en het voordeel van
 224. diegene met de beste advocaten.
 225. </p>
 226. <p>
 227. Enkele inheemse volkeren kunnen misschien iets winnen in de
 228. "loterij van intellectuele eigendomsrechten" door het vinden van
 229. een waardevolle plant of iets met gelijkaardige economische
 230. waarde. Maar deze loterij zal slechts enkele winnaars kennen en
 231. veel verliezers. En zelfs winnen is in deze situatie nog altijd
 232. slechter dan de neutrale situatie, aangezien de waarde die je
 233. kan aanbieden steeds in het niets zal verzinken bij de
 234. verzamelde portfolio's van de Noordelijke bedrijven.
 235. </p>
 236. <p>
 237. Als je kijkt naar de prijs die betaald moet worden om mee te
 238. draaien in het systeem, lijkt het sterk op Russische roulette
 239. met op één na alle kamers van het pistool geladen. Je kan maar
 240. beter hopen op die kamer uit te komen.
 241. </p>
 242. <p>
 243. Het systeem en de ideologie van "intellectuele eigendom" is
 244. uitsluitend nog bestemd om in te gaan op de behoeften van grote
 245. Noordelijke mediabedrijven. Noordelijke samenlevingen en in het
 246. bijzonder hun artiesten en auteurs hebben zelf vaak
 247. gigantisch grote problemen met het systeem.
 248. </p>
 249. <p>
 250. Het is juist door dit systeem dat de digitale kloof en de
 251. onderlinge machtsverschillen zo groot geworden zijn.
 252. </p>
 253. <p>
 254. Als u al het bovenstaande leest, is minder monopolisering de
 255. enige manier voor inheemse volkeren om op langere termijn te
 256. overleven. Er moet een halt toegeroepen worden aan de
 257. monopolisering van hun culturele en intellectuele schatten
 258. </p>
 259. <h3>Perspectieven</h3>
 260. <p>
 261. Om dit probleem aan te pakken moeten we het systeem
 262. tegelijkertijd vanbinnenuit en vanbuitenuit aanpakken. Op zoek
 263. gaan naar medestanders uit het noorden die goed beslagen zijn in
 264. deze materie om aan uw eigen mensen de werking van het systeem te
 265. leren. Zo hebben jullie zelf mensen die het systeem van
 266. binnenuit in vraag kunnen stellen. Ze kunnen jullie helpen met
 267. het uitzetten van een verdedigingstrategie tegen directe
 268. aanvallen zolang het bestaande systeem blijft bestaan.
 269. </p>
 270. <p>
 271. Ondertussen moet u vermijden dat u het bestaande systeem enige
 272. legitimiteit geeft en weerstaan aan de bekering tot het dogma
 273. dat "intellectuele eigendom" vandaag geworden is.
 274. </p>
 275. <p>
 276. Een deel van deze tactiek bestaat uit het vermijden van de
 277. gevaarlijke, ideologisch geladen term "intellectuele eigendom"
 278. en te kiezen voor termen zoals "beperkte intellectuele
 279. monopolies" of -- zeker als u praat over de praktische gevolgen
 280. -- de zaken gewoon bij hun naam noemen zoals auteursrecht en
 281. patenten.
 282. </p>
 283. <p>
 284. In plaats van te vragen voor "eigendom en controle over" kan men
 285. beter gaan voor "een prioritair recht op de volledige voordelen
 286. van" uw "culturele, intellectuele en de
 287. zogenoemde natuurlijke rijkdommen".
 288. </p>
 289. <p>
 290. Zo legt u de nadruk op het probleem en de noodzaak van een
 291. oplossing zonder uzelf te onderwerpen aan de ideologie van het
 292. machtssysteem, de "intellectuele eigendom".
 293. </p>
 294. <p>
 295. Ik hoop dat dit document een substantiële bijdrage kan leveren
 296. aan het essentiële debat dat gevoerd werd rond de World Summit. En
 297. ik hoop dat we een concreet plan zullen kunnen uitwerken om deze
 298. problematiek voor altijd te beëindigen.
 299. </p>
 300. </body>
 301. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 302. </html>
 303. <!--
 304. Local Variables: ***
 305. mode: xml ***
 306. End: ***
 307. -->