Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

121 lines
4.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Hvorfor vi taler om fri software</title>
</head>
<body>
<h1>Vi taler om fri software</h1>
<p>Man refererer ofte til fri software som "open source." Det er et resultat af
et forsøg ved <a href="http://www.opensource.org/">Open Source Initiative</a>
(OSI), at iværksætte en markedsføringskampagne for fri software.</p>
<p>OSI mål var at bevare bevægelsens integritet og forhindre misbrug fra
propritære leverandører, ved at introducere "open source" som et varemærke for
fri software; men initiativet mislykkedes.</p>
<p>Ved at undersøg Open Source Initiatives udvikling efter tre år, det er
tydeligt at årsagerne til at foretrække udtrykket fri software er blevet
endnu mere aktuelle. At tale om fri software eller tilsvarende på andre sprog,
har mange fordele, hvilke vi beskriver herunder.</p>
<h3>"Fri software" er nemmere at forstå</h3>
<p>Selvom nogle mennesker siger, at brugen af udtrykket "fri" skaber
tvetydighed, har mange sprog forskellige udtryk for frihed og pris. I disse
sprog, er udtrykket "fri" ikke tvetydigt. Det kan være tilfældet i andre sprog,
deriblandt engelsk, men i disse kan misforståelser let undgås ved at gøre
opmærksom på, at fri refererer til frihed, ikke pris.</p>
<p>Terminologien "open source" refererer til, at have adgang til kildekoden.
Men adgang til kildekoden er kun en forudsætning for to af de fire friheder, som
definerer fri software. Mange mennesker forstår ikke, at adgang til kildekoden
alene, ikke er tilstrækkelig. "Fri software" undgår at dække denne relativt
almindelige misforståelse.</p>
<h3>Fri software er sværere at misbruge</h3>
<p>Desværre er mange virksomheder begyndt at kalde deres produkter for "open
source" hvis i det mindste nogle dele af kildekoden er tilgængelig. Brugere
køber disse programmer, i den tro at de køber noget, der er "så godt som
GNU/Linux", fordi det hævder at følge de samme principper.</p>
<p>Vi bør ikke tillade leverandører af proprietære programmer, at misbruge
folks entusiasme på denne måde. Da initiativet til at få "open source" gjort
til et varemærke mislykkedes, er der ingen måde at forhindre misbrug af
udtrykket, på grund af den føromtalte misforståelse.</p>
<h3>Fri software er veldefineret</h3>
<p>Erfaring med videnskab og filosofi har vist, at en god og forståelig
definition er at foretrække.</p>
<p>Free Software Foundations fri software-definition, med dens fire friheder,
er i dag den mest forståelige definition.</p>
<h3>Fri software giver yderligere værdi</h3>
<p>I modsætning til open source, giver fri software mere end bare en teknisk
model til hvordan man kan udvikle bedre software, den giver også en filosofi.
Virksomheder kan lære og tjene på denne filosofi og baggrund ved fri
software.</p>
<h3>Fri software tilbyder frihed</h3>
<p>Fri software giver friheden til at </p>
<ul>
<li>bruge programmet, til ethvert formål.</li>
<li>undersøge hvordan programmet fungerer, og tilpasse det ens egne behov.</li>
<li>videregive kopiere.</li>
<li>forbedre programmet, og frigive egne forbedringer til offentligheden,
så hele fællesskabet kan få fordel af det.</li>
</ul>
<p>På grund af disse fire friheder, giver fri software friheden til at lære,
friheden til at undervise, friheden til at konkurrere, ytringsfrihed og
valgfrihed.</p>
<p>Frihed tæller!</p>
<p>Af alle disse årsager har vi gjort et bevidst valg, for at undgå udtrykket
open source, og for at tale om fri software eller tilsvarende udtryk på andre
sprog.</p>
<p>Vi opfordrer dig til at træffe den samme beslutning.</p>
<p>Et initiativ fra <br />
Free Software Foundation Europe</p>
<hr />
<h2>Vi taler om fri software</h2>
<br />
<p>Denne kampagne blev iværksat for fri software-virksomheder, men i dette
særlige tilfælde, besluttede vi at gøre en undtagelse til reglen:
</p><p class="indent"><a href="http://perens.com/">Bruce Perens</a>, medstifter
af open source-bevægelsen og forfatter af &quot;Debians retningslinjer for fri
software&quot; og &quot;Open source-definitionen&quot;, bad os tilføje hans navn
til listen og offentliggøre at han også taler om fri software samt støtter
&quot;Vi taler om fri software&quot;-kampagnen.</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->