Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

235 lines
12 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Softwarepatenten in Europa</title>
<meta content="Information about software patents - a problem for companies, developers and users." name="description" />
<meta content="computer implemented inventions software patent law copyright ideas computer program compatibility and interoperability companies software developers users non-free Free Software legal uncertainty costs pay smartphones" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/activities.html">Ons werk</a></p>
<h1>Softwarepatenten in Europa</h1>
<div id="introduction">
<p>
Wij streven naar een wereld waarin software doet <em>wat softwaregebruikers willen</em>.
Softwaregebruikers moeten daarom in staat zijn deel te nemen aan de ontwikkeling en verspreiding
van software. Softwarepatenten blokkeren dit doel door <em>juridische en financiële risico's</em>
aan software-ontwikkeling en -verspreiding toe te voegen en door patenthouders juridische macht te
geven om software-ontwikkelaars volledig te verbieden de gepatenteerde ideeën te gebruiken.
</p>
</div>
<p>
Om te begrijpen hoe patenten werken is het belangrijk om te realiseren dat zij vrijwel niets
gemeenschappelijk hebben met copyright. Copyright wordt verleend aan de auteur van een werk,
zoals een computerprogramma. Patenten worden verleend aan ideeën die gebruikt kunnen worden
binnen een computerprogramma. Dus als u denkt aan patenten, denk dan bijvoorbeeld aan "een
symfonie bestaande uit een combinatie van wind en snaarinstrumenten" en bijvoorbeeld niet aan
"Beethoven's tweede symfonie".
</p>
<h2 id="about">Een probleem voor iedereen</h2>
<ul>
<li>Softwarepatenten voegen juridische risico's, en daarmee kosten, toe aan software-ontwikkeling.</li>
<li>Zij houden specifiek de ontwikkeling tegen van nuttige software door compabiliteit en
interopabiliteit te blokkeren.</li>
<li>Patenten zijn niet compatibel met software omdat software zo ingewikkeld is. Er worden
ontelbaar veel ideeën gebruikt waardoor ze niet op bestaande patenten kunnen worden
gecontroleerd.</li>
</ul>
<p><a href="http://en.swpat.org/wiki/All_businesses_are_targets">Softwarepatenten zijn een
probleem voor iedereen</a>: voor grote en kleine bedrijven, individuele software ontwikkelaars,
gebruikers, niet-vrije en Vrije Software.</p>
<ul>
<li>De <em>bedrijven</em> moeten meer geld voor hun juridische afdeling betalen, voor hun
registerpatenten, het onderhandelen over wederzijdse patentlicenties en om zich tegen patentclaims
te beschermen. Softwarepatenten zijn voor een tijd leuk voor grote bedrijven om te voorkomen dat
nieuwkomers met hen gaan concurreren. Ze moeten ook met bedrijven omgaan die alleen anderen
juridisch aanvallen en zelf nooit aan software-ontwikkeling doen. Tegen hen kan een softwarebedrijf
alleen verliezen.</li>
<li>Voor <em>software-ontwikkelaars</em> betekenen softwarepatenten juridische onzekerheid:
als u begint met programmeren zou u het recht kunnen overtreden. U zult er zelf nooit achter
kunnen komen of u in strijd met een patent handelt. Zelfs als u een softwarepatent leest zou u
zich niet kunnen realiseren dat het gaat over wat u aan het doen bent. We moeten geld betalen
om patenten te registreren. Aan de andere kant: met copyright kan iedereen, ook iemand die
als hobby programmeert, daarna onder copyright vallen zonder extra kosten. Softwarepatenten
kunnen voorkomen dat we de rechten hebben die we bij copyright zouden hebben, bijvoorbeeld
om het programma verder te verspreiden.
</li>
<li><em>Gebruikers</em> zouden voor al deze kosten moeten betalen. Sommige mensen schatten
dat de patentkosten voor slimme telefoons ongeveer 20% zijn van de verkoopprijs.</li>
</ul>
<h2 id="status">De huidige situatie</h2>
<p>Het <a href="http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar52.html">Europees Octrooiverdrag</a>
stelt dat software niet te patenteren is. Maar wetten worden altijd
door rechtbanken geïnterpreteerd, en in dit geval verschillen de interpretaties van de wet.
Het Europees Patenten Bureau ("European Patents Office" of EPO) staat softwarepatenten toe
door ze als "door computers uit te voeren uitvindingen" te benoemen. We zullen samenwerken met
onze <a href="/about/fsfnetwork.html">zusterorganisaties</a>, onze
<a href="http://www.ffii.org">geassocieerde organisatie FFII</a> en anderen om mensen te
informeren over de gevaren van softwarepatenten. We zullen aan de wetgevers uitleggen dat ze
de wetten preciezer moeten maken zodat patentbureaus moeten handelen zoals bedoeld is. We
zullen doorgaan om van dat probleem af te komen.</p>
<p>In de VS werkt onze zusterorganisatie aan <a
href="http://www.fsf.org/blogs/software-patents-after-bilski">het vergroten van het bewustzijn
over de schade die door softwarepatenten wordt veroorzaakt</a>. In Nieuw-Zeeland begreep de
overheid het probleem en <a
href="http://news.swpat.org/2010/03/new-zealand-govt-against-software-patents/">heeft zij in
april 2010 aanbevolen om computerprogramma's toe te voegen aan de uitvindingen die niet
mogen worden gepatenteerd</a>. </p>
<h2 id="actions">Enkele handelingen van de FSFE</h2>
<!-- the following artciles should be tagged and added as related articles -->
<!--
<p>From 2004 to 2005 we wrote open letters about software patents addressed
to <a href="/activities/swpat/letter-20040510.html">all citizens of Europe</a>,
<a href="/activities/swpat/letter-20040531.html">the German President Prof.
Köhler</a>, <a href="/activities/swpat/letter-20040706.html">Fraunhofer
Gesellschaft (FhG)</a>,
<a href="/activities/swpat/letter-20040802.html">IBM</a>, <a
href="/activities/swpat/letter-20040906.html">the Dutch prime
minister</a>, <a href="/activities/swpat/letter-20041004.html">Allianz
Group</a>, <a href="/activities/swpat/letter-20041101.html">Mr
Barroso</a>, <a href="/activities/swpat/letter-20041206.html">President of
the European electricity industry Hans Haider</a>,
<a href="/activities/swpat/letter-20050103.html">Mr LEE Jong-wook</a>, <a
href="/activities/swpat/letter-20050207.html">Nout Wellink is the Chairman
of the Board of Directors and President of the International Bank
Settlements</a>, <a
href="/activities/swpat/letter-20050307.html">Catherine Parmentier Chief
Executive Officer of EUROCITIES</a>, <a
href="/activities/swpat/letter-20050405.html">Mr Provoost president of
EICTA</a>,
<a href="/activities/swpat/letter-20050502.html">Charlie McCreevy</a>, and
<a href="/activities/swpat/letter-20050606.html">Josep Borrell Fontelles,
President of the European Parliament</a>.</p>
-->
<!-- the following things should be removed and the tagged news added. -->
<ul>
<li><p><strong><a href="/news/2013/news-20130612-01.html">Het Duitse Parlement heeft de
overheid opgedragen om de patenten op software sterk te beperken.</a></strong> Op vrijdag
7 juni heeft het Duitse Parlement besloten een gezamenlijke motie aan te nemen die softwarepatenten
beperkt (zie Engelse vertaling door BIKT). Het Parlement draagt de Duitse Regering op
om stappen te nemen om het toekennen van patenten op computerprogramma's te beperken.
Software zou exclusief onder copyright moeten vallen en de rechten van de copyrighthouders
zouden niet door softwarepatenten van derde partijen kunnen worden geschaadt. De enige
uitzondering is daar waar patenten het toestaan dat computerprogramma's een mechanische of
elektromagnetische component hebben. Daarbij heeft het Parlament duidelijk gemaakt dat
overheidshandelingen op het gebied van patenten nooit aan de legaliteit van het verspreiden van
Vrije Software mag raken.</p></li>
<li><p><strong><a href="/activities/swpat/current/unitary-patent.html">EU: het eenheidspatent
</a></strong></p></li>
<li><p><strong><a href="/activities/swpat/letter-20101222.html">Brief aan de Duitse
mededingingsautoriteiten - 2010-12-22</a></strong> Free Software Foundation Europe's
bezorgdheid over de aankoop van de patenten van Novell door CPTN Holdings.</p></li>
<li><p><strong><a href="/activities/ipred2/ipred2.html"> 2007-nu: IPRED2
- De Criminiliserende Richtlijn</a></strong> De Europese Commissie heeft een voorstel
gemaakt om patenten, copyrights, handelsmerken en andere wetten samen te voegen onder het
begrip "<a
href="/activities/wipo/iprip.html">Intellectueel Eigendom</a>" en op dit gebied te criminaliseren,
straffen te verhogen en enorme mogelijkheden tot onderzoek mogelijk te maken. Het ziet ernaar
uit dat patenten niet tot deze richtlijn zullen worden toegevoegd. Het wetgevende proces
gaat nog steeds door en er zijn veel andere schadelijke aspecten van deze richtlijn die gecorrigeerd
moeten worden.</p></li>
<li><p><strong><a href="/activities/gplv3/gplv3.html">2006-2007: Versie 3 van de GNU GPL</a>
</strong>: Gedurende de 18 maanden durende publieke consultatie van het werken aan GPLv3,
heeft de FSFE gewerkt aan het ondersteunen van deelname door de gemeenschap. GPLv3 biedt
onder andere het voordeel van een betere bescherming van vrije software ontwikkelaars tegen
patent rechtszaken. Onze licenties kunnen alleen een klein deel van de schade van
softwarepatenten oplossen, maar ze kunnen Vrije Software-ontwikkeling op sommige gebieden
gemakkelijker maken.</p></li>
<li><p><strong><a href="https://blogs.fsfe.org/ciaran/?p=49">2006-Juli-12: Deelname in
EC-hoorzitting</a>:</strong> Ciaran O'Riordan vertegenwoordigde de FSFE en maakte namens
een statement over de toekomst van het patentsysteem.</p></li>
<li><p><strong><a href="/activities/swpat/fsfe-patstrat-response.html">2006-Maart-31:
Ingediend antwoord op EC patentvragen</a></strong>: FSFE heeft haar antwoord ingediend als
reactie op vragen van de Europese Commissie getiteld "Over het patentsysteem in Europa".</p></li>
<li><p><strong>2005-Juli-6: Software Patent Richtlijn gaat niet door</strong>: Na een jarenlange
strijd heeft het Europees Parlement uiteindelijk de software patent richtlijn afgewezen met 648
tegen 680 stemmen.</p></li>
<li><p><strong><a href="/activities/swpat/second-reading-bullets.html">2005-Juli-1: Kernpunten
over de Tweede Lezing</a></strong>: Een week voor de stemming over de tweede lezing van het
Europees Parlement heeft FSFE een vereenvoudigde uitleg gestuurd over de kerngebieden van de
verwarring. Deze is aangeboden in zes talen en op korte termijn geproduceerd door het FSFE
vertaalteam.</p></li>
<li><p><strong><a href="/activities/swpat/memorandum.html"> 2005-Juni-28: Karlsruhe
Memorandum</a></strong>: De Free Software Foundation Europe heeft op 28 juni 2005 het
Karlsruhe Memorandum tegen softwarepatenten gepubliceerd. Dit memorandum heeft meer dan
200 handtekeningen verzameld op de GNU/LinuxTag-conferentie dit jaar in Karlsruhe. De tekst
citeert wetenschappelijk bewijs en beargumenteert dat softwarepatenten in Europa banen en
innovatie zullen schaden. Steun kwam onder andere van de leiders van enkele van de grootste
vakbonden in Europa. Alle leden van het Europees Parlement ontvingen een kopie.</p></li>
</ul>
<h2 id="subpages">Navigatie</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/activities/swpat/background.html">Basis-informatie</a></h3>
<p>Wat zijn patenten, wat zijn software patenten, en waarom zou iemand ze willen hebben?</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/swpat/documents.html">Achtergrond-documenten</a></h3>
<p>
Hoe hebben softwarepatenten invloed op de verschillende gebieden van samenleving en economie?</p>
</li>
<li>
<h3><a href="http://en.swpat.org">Een einde aan softwarepatenten</a></h3>
<p>Doel van deze website is om een informatiebron te bouwen voor campagnes tegen
softwarepatenten wereldwijd.</p>
</li>
<li>
<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/Transcripts#patents">Presentaties over softwarepatenten</a></h3>
<p>Lijst van transcripten, zoals de presentatie van Richard Stallman in 2004:
<a href="http://www.ifso.ie/documents/rms-2004-05-24.html">De gevaren van softwarepatenten</a>
</p>
</li>
</ul>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->