Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

203 lines
7.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Patents de programari a Europa</title>
</head>
<body>
<h1>Patents de programari a Europa</h1>
<ol>
<li><a href="#status">Estat actual</a></li>
<li><a href="#actions">Accions més rellevants de l'FSFE</a></li>
<li><a href="#about">Quant al problema</a></li>
<li><a href="#links">Lectures avançades</a></li>
</ol>
<h2 id="status">Estat actual</h2>
<p>
El futur de les patents de programari es incert. La Directiva de patents de programari
la va rebutjar el Parlament
Europeu el 6 de juliol de 2005, després de set anys de campanyes
de gent de l'FSFE i altres organitzacions -la més destacada, una de les nostres
organitzacions associades, l'<a href="http://www.ffii.org/">FFII</a>.
Aquesta va ser una monumental victòria i mostra la competència legislativa
de la comunitat del Programari Lliure. Però aquest perill
no s'ha acabat. Pot trobar informació sobre l'estat actual de les patents de programari
a la UE al següent article de novembre de 2007:
<a
href="/en/fellows/ciaran/ciaran_s_free_software_notes/do_software_patents_exist_in_the_eu"
>Existeixen les patents de programari a la UE?</a> (en anglès).
</p>
<p>
El problema de les patents de programari pot retornar via
iniciatives com ara la Patent Comunitària de l'European Patent
Litigation Agreement (EPLA). Es va afegir més informació i una descripció de
com pot retornar en aquesta entrada de blog d'agost
de 2006: <a
href="/en/fellows/ciaran/ciaran_s_free_software_notes/the_future_of_the_patents_battle_and_the_july_12th_hearing">The
Future of the Patents Battle</a>.
</p>
<h2 id="actions">Accions més rellevants de l'FSFE</h2>
<h3>12 de juliol de 2006, participant en la vista de la <acronym
title="Comissió Europea">CE</acronym></h3>
<p>Ciaran O'Riordan, representant l'FSFE, va realitzar una intervenció
en la vista sobre el futur del sistema de patents organitzada per la Comissió Europea.
</p>
<p>
<a
href="/en/fellows/ciaran/ciaran_s_free_software_notes/the_future_of_the_patents_battle_and_the_july_12th_hearing"
title="Intervenció de la FSFE en la vista sobre el futur de les patents de la Comissió Europea"
>[Llegir-ne més...]</a>
</p>
<h3>31 de març de 2006: resposta enviada al qüestionari de patents de la CE</h3>
<p>L'FSFE ha enviat la seva resposta del qüestionari de la Comissió Europea
titulat «Sobre el sistema de patents a Europa».</p>
<p>
<a href="/activities/swpat/fsfe-patstrat-response.html">[Llegiu-ne més...]</a>
</p>
<h3>6 de juliol de 2005: abandonada la Directiva de patents de programari</h3>
<p>Després d'anys de perills, el Parlament Europeu finalment va rebutjar la
directiva de patents de programari amb 648 de 680 vots.</p>
<h3>1 de juliol de 2005: punts importants en segona lectura</h3>
<p>
Una setmana abans del vot en segona lectura per part del Parlament
Europeu, l'FSFE va enviar una explicació simplificada de les àrees importants
de confusió. Es va entregar en sis idiomes que es van
produir en poc temps per l'equip de traducció de l'FSFE.
</p>
<p>
<a href="/activities/swpat/second-reading-bullets.html">[Llegiu-ne més...]</a>
</p>
<h3>28 de juny de 2005: Memoràndum de Karlsruhe</h3>
<p>
La Free Software Foundation Europa va publicar, el 28 de juny
de 2005, el Memoràndum Karlsruhe contra les patents de programari. Aquest
memoràndum va col·lectar més de 200 signatures a la conferència
GNU/LinuxTag d'aquell any a Karlsruhe. Citant evidències científiques,
el text argumenta que les patents de programari a Europa malmetran
les feines i la innovació. Entre els que hi van donar suport hi ha els líders
d'alguns dels grups comercials més grans d'Europa. Tots els MPE en van rebre
una còpia.
</p>
<p>
<a href="/activities/swpat/memorandum.html">[Llegiu-ne més...]</a>
</p>
<h2 id="about">Quant al problema</h2>
<p>
La Free Software Foundation Europa treballa activament contra
la introducció de les patents de programari a Europa. Les
patents de programari poden crear els següents problemes.
</p>
<ul>
<li>Afegeix riscos legals, i per consegüent, per al desenvolupament</li>
<li>Inhibeix específicament el desenvolupament de programari útil
blocant la compatibilitat i la interoperabilitat</li>
<li>Les patents són incompatibles amb el programari perquè el programari és
tant complexe -massa idees s'usen per a que sigui pràctic
contar-les i comprovar-les amb les patents existents</li>
</ul>
<p>
Per a entendre com funcionen les patents, és important adonar-se que
no tenen gairebé res a veure amb els drets d'autor. Mentre que
els drets d'autor es concedeixen a la feina d'un autor, com un
programa informàtic, les patents es concedeixen sobre idees que es poden
usar en un programa informàtic. Així que quan penseu en patents,
penseu en «combinació simfònica d'instruments de vent i de corda» i
no en «2a simfonia de Beethoven».
</p>
<p>
Per a informació de rerefons sobre les patents, les patents de programari, i
la diferència entre les patents i els drets d'autor, si us plau llegiu
<a href="/activities/swpat/background.html">la nostra pàgina de
rerefons</a>.
</p>
<h2 id="links">Lectures avançades</h2>
<ul>
<li>
Per a veure la seqüència d'esdeveniments abans que es rebutgés la
directiva, llegiu
la nostra pàgina web <a href="/activities/swpat/status.html">estat
previ</a>.
</li>
<li>També us encoratgem a llegir més sobre les patents de programari a la nostra secció <a href="/activities/swpat/documents.html">Lectura avançada</a>.</li>
<li>
La campanya contra la patentabilitat del programari a Europa està liderat
per la <a href="http://www.ffii.org">Foundation for a Free
Information Infrastructure</a>. Per a una informació més
actualitzada, mireu
el seu <a
href="http://press.ffii.org/Software_patent_news">wiki de notícies
de patents de programari</a>.
</li>
<li>
Llista de
<a href="/transcripts#patents">transcripcions
de presentacions sobre les patents de programari</a>, com la d'en Richard
Stallman el 2004:
<a
href="http://www.ifso.ie/documents/rms-2004-05-24.html">Transcripció
d'una xerrada d'en Richard Stallman: Els perills de les Patents de
Programari</a>
</li>
<li>
<a href="http://ciaran.compsoc.com/software-patents.html">Una
revisió de les propostes legislatives de la UE i els seus raonaments</a>,
escrit després del rebuig de la directiva de patents de
programari de la UE.
</li>
</ul>
</body>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->