Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

74 lines
2.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Patents de programari a Europa</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Patents de programari a Europa</h1>
[ <a href="/activities/swpat/swpat.html">Introducció</a>
| <a href="/activities/swpat/background.html">Rerefons</a>
| <a href="/activities/swpat/status.html">Estatus</a>
| Lectures avançades ]
</center>
<h2>Documents</h2>
<p>
Aquests documents expliquen com les patents de programari influiran
àrees molt diferents de la societat i l'economia.
</p>
<dynamic-content />
<h2>Enllaços</h2>
<p>
Aquestes organitzacions i pàgines contenen més informació sobre les patents
de programari.
</p>
<ul>
<li>
<a href="http://swpat.ffii.org">http://swpat.ffii.org</a>: Aquí hi podeu
trobar informació detallada sobre diversos assumptes relacionats amb les patents
de programari a la pàgina web de la nostra
<a href="/associates/">organització associada</a>,
l'<a href="http://www.ffii.org" target="_blank">FFII</a>.
</li>
<li>
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/savingeurope.html">http://www.gnu.org/philosophy/savingeurope.html</a>
</li>
<li>
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html">http://www.gnu.org/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html</a>
</li>
<li>
<a
href="http://www.gnu.org/philosophy/fighting-software-patents.ca.html"
>http://www.gnu.org/philosophy/fighting-software-patents.ca.html</a>
</li>
<li>
<a href="http://www.linux.it/GNU/nemici/brevetti.en.shtml">http://www.linux.it/GNU/nemici/brevetti.en.shtml</a>
</li>
<li>
<a href="http://www.stop-swpat.de">http://www.stop-swpat.de</a>
</li>
</ul>
</body>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->