Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

101 lines
4.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>EU: Yhtenäispatentti</title>
<meta content="Tietoa EU:n yhtenäispatentista." name="description" />
<meta content="tietokoneella toteutetut keksinnöt ohjelmistopatentit tekijänoikeuslaki ideat tietokoneohjelma yhteensopivuus yritykset tietokoneohjelmien kehittäjät käyttäjät ei-vapaa vapaa ohjelmisto laki epävarmuus kulut maksaa älypuhelimet yhtenäispatentti " />
</head>
<body>
<h1>EU: Yhtenäispatentti</h1>
<h2 id="about">Mikä on yhtenäispatentti?</h2>
<p>
Nykyään henkilön tai yrityksen, joka haluaa monopolin jonkin idean suhteen Euroopassa, täytyy hakea patenttia kaikissa 27 jäsenvaltiossa erikseen.
</p>
<p>
Yhtenäismarkkinat, jossa ihmiset ja tavarat voivat vapaasti liikkua rajojen yli, on eräs Euroopan Unionin keskeisistä ideoista. Käytännössä monia rajoituksia on vielä olemassa. Tarve hakea patenttia monessa EU-maassa nähdään usein tällaisena rajoituksena. Patentin omistajat eivät pidä siitä, että he joutuvat kääntämään hakemuksensa jokaisen jäsenvaltion kielelle ja noudattamaan kunkin maan erilaisia määräyksiä.
</p>
<p>
Euroopan komissio muun muassa on vuosia yrittänyt rakentaa patenttijärjestelmää, joka kattaisi koko unionin, yhtenäispatenttia.
</p>
<p>
Tämä prosessi on osoittautunut yllättävän hankalaksi. EU:n jäsenvaltiot ovat kiistelleet kaikenlaisista kysymyksistä. Jonkin aikaa väännettiin siitä, että mitä kieltä patenttihakemuksissa tulisi käyttää.
</p>
<p>
Eräs este poistui kesäkuussa 2012, kun Euroopan Neuvosto viimein päätti, missä uuden järjestelmän toimisto tulisi sijaitsemaan.
</p>
<h2 id="problem">Miksi yhtenäispatentti on ongelmallinen?</h2>
<p>
Yhtenäiseurooppalainen patenttijärjestelmä tehostaisi luultavasti järjestelmää patentin omistajien ja patentin hakijoiden kannalta. Mutta ongelma on yksityiskohdissa.
</p>
<p>
Nykyisessä ehdotuksessa on seuraavat ongelmat:
</p>
<dl>
<dd>
Ei oikeusturvaa: Euroopan patenttivirasto (EPO) paitsi myöntää patentin, mutta myös tekee viimekädessä päätöksen siitä, pysyykö se voimassa, jos siitä valitetaan. EPOn oikeusistuin ei omaa laaja näkökulmaa patenttien sosiaalisiin vaikutuksiin.
</dd>
<dt>
Vaadimme että Euroopan unionin tuomioistuin (ECJ) on korkein auktoriteetti valituksia käsiteltäessä.
</dt>
<dd>
Ohjelmistopatentit: Ohjelmistopatentit haittaavat vakavasti Euroopan teknologiayrityksiä. EPO on vuosikausia myöntänyt ohjelmistopatentteja, vaikka ne ovat laittomia Euroopan patenttisopimuksen (EPC) mukaan. Yhtenäispatentti korostaisi tätä ongelmaa.
</dd>
<dt>
Vaadimme että nykyinen ehdotus eksplisiittisesti kieltää ohjelmistopatentit.
</dt>
<dd>
Luopuminen innovaatiopolitiikasta: Patentit ovat työkalu innovaation edistämiseksi. Eurooppa tarvitsee aktiivisemman innovaatiopolitiikan. Nykyisessä ehdotuksessa EU ojentaa osan itsehallinto-oikeuttaan organisaatiolle, jota se ei hallitse, Euroopan patenttivirastolle.
</dd>
<dt>
Vaadimme että Euroopan innovaatiopolitiikan suunnan määrää tulevaisuudessakin demokraattisesti valittu Euroopan parlamentti.
</dt>
</dl>
<h2 id="action">Tartu toimeen</h2>
<p>
Syyskuun 17. ja 18. päivä Euroopan parlamentin lakivaliokunta (JURI) <a href="http://ur1.ca/a4c5p">keskustelee</a> nykyisestä patenttiehdotuksesta. Auta meitä tiedottamaan tämän valiokunnan jäseniä yhtenäispatentin ongelmista ja pyydä heitä tukemaan meidän vaatimuksiamme.</p>
<p>
Tämä käy helposti. Etsi omaa maatasi edustava Euroopan parlamentin jäsen (MEP), joka on lakivaliokunnassa ja kerro heille vaatimuksistamme. Voit käyttää <a href="http://call.unitary-patent.eu/campaign/call2/unitary-patent-juri-2012?setlang=fi">tätä verkkosivua</a> MEPpien etsimiseen ja heille soittamiseen. Täältä löydät ehdotettuja lähestymistapoja yhteydenottoon.
</p>
<p>Voit myös <a href="/support/">liittyä tukijaksi</a> tai
<a href="/donate/">lahjoittaa</a> auttaaksesi FSFE:tä toimimaan mahdollisimman tehokkaasti asian puolesta.</p>
<h2 id="reading">Lisää aiheesta</h2>
<ul>
<li><a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2012/09/05/how-the-european-patent-system-works/">Karsten Gerloff: Miten Euroopan patenttijärjestelmä toimii.</a> (englanniksi) 5. syyskuuta 2012</li>
<li><a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2012/09/04/software-patents-in-europe-game-on/"
>Karsten Gerloff: Ohjelmistopatentit Euroopassa: Peli on käynnissä.</a> (englanniksi) 4. syyskuuta 2012</li>
</ul>
</body>
</html><!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->