Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

102 lines
3.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>
STACS: Science, technology and civil society
</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>STACS: Science, technology and civil society</h1>
<br />
<br />
</center>
<p>
Het thema van de betrokkenheid van de burgermaatschappij in
wetenschappelijk onderzoek krijgt onvoldoende aandacht.
De Europese droom om tot een kennismaatschappij te komen vraagt
nochtans voor een vroege dialoog tussen wetenschappers,
beleidmakers en de burgermaatschappij. Om dit aan te moedigen wil
het STACS-project een brug slaan tussen de onderzoekers en de
burgers, en projecten voorstellen waaraan in de toekomst
gezamenlijk gewerkt kan worden.
</p>
<p>
Concreet zal het STACS-project de volgende zaken opzetten:
<ol>
<li>trainingssessies over sociaal interessant wetenschappelijk
onderzoek, om zo voldoende kennis op te bouwen in de
maatschappij,</li>
<li>workshops om op zoek te gaan naar interessante
onderzoeksdomeinen waarbinnen men kan samenwerken, vooral
binnen het zevende kaderprogramma van de Europese
commissie,</li>
<li>een website, die als platform moet dienen voor de
uitwisselingen tussen de gemeenschap en de
wetenschappers,</li>
<li>een duidelijke analyse van het Europese onderzoekssysteem
en een wederzijds bewustzijn creëren over de
maatschappij,</li>
<li>kansen aanbieden aan de leden van het Europees Parlement om
zich mee in te zetten voor het promoten van een verhoogde
deelname van burgers aan de onderzoeken.</li>
</ol>
</p>
<p>
De partners die samenwerken aan dit project zijn Association
pour la création d'une Fondation Sciences Citoyennes
(coördinatie), European Public Health Alliance, Réseaux
Semences Paysannes, Greenpeace UK, DEMOS en Institut Mensch,
Ethik und Wissenschaft uit Frankrijk, België, het VK en
Duitsland.
</p>
<h3>FSFE's bijdrage</h3>
<p>
De deelname van de FSFE aan het project moet zorgen voor de
nodige competenties op het gebied van Vrije Software en
aanverwante zaken. We zullen een evenement inrichten om een
voldoende grote participatie van de burgermaatschappij te
verkrijgen. We zullen ook workshops organiseren waar leden van
de burgermaatschappij en onderzoekers samen Vrije
Software-projecten kunnen identificeren waaraan gezamenlijk
gewerkt kan worden.
</p>
<p>
De eerste bijeenkomst voor het vergroten van de participatie,
<a href="london">Free Software as a Social Innovation</a>,
vond plaats in Londen op 2 november 2007. De workshop <a
href="belgrade">Free Software Research and Civil Society</a> vond
plaats in Belgrado op 4 december 2007.
</p>
<p>
Jonas Öberg coördineert de
activiteiten van de FSFE voor STACS.
</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->