Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

97 lines
3.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Kamusal Para? Kamusal Kod!</title>
<meta
name="description"
content="Kamusal Para, Kamusal Kod - Kamu tarafından finanse edilen yazılımları Özgür Yazılım olarak yayımlamak için bir kampanya"
/>
<meta
name="keywords"
content="Kamusal Para, Kamusal Kod, #publiccode, kampanya, Özgür Yazılım, Açık Kaynak FOSS, FLOSS, kamu yönetimi, FOI, açık mektup, imza kampanyası, PMPC"
/>
</head>
<body class="article" microformats="h-entry">
<!-- Breadcumb -->
<p id="category"><a href="/activities/activities.html">Kampanyalarımız</a></p>
<!-- / Breadcumb -->
<h1 class="p-name">Kamusal Para? Kamusal Kod!</h1>
<div class="e-content">
<div id="introduction">
<div class="right" style="max-width: 506px; width: 30%;">
<img
src="img/pmpc-logo.jpg"
alt="'Kamusal Para, Kamusal Kod' kampanyasının logosu"
/>
</div>
<p>
Vergi verenlerin parasıyla üretilen yazılımlar neden Özgür Yazılım
olarak yayınlanmıyor? Kamu tarafından finanse edilerek, kamu sektörü
için geliştirilen yazılımların Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım
lisansı altında kamuya açık olmasını gerektiren mevzuat istiyoruz.
Eğer kamunun parasıysa, kod da kamunun olmalıdır. Halkın parasıyla
üretilen kod, halka açık olmalıdır!
</p>
</div>
<p>
<a href="https://publiccode.eu/tr/">Kamusal Para? Kamusal Kod!</a>
kampanyası; Özgür Yazılım'ı, kamu tarafından finanse edilen yazılım için
bir standart hâline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu ilkeyi izleyen kamu
yönetimleri; diğer kamu kurumlarıyla iş birliği, tekil satıcılardan
bağımsızlık, potansiyel vergi tasarrufu, artan inovasyon ve BT güvenliği
için daha iyi bir temelden yararlanabilir.
</p>
<p>
Avrupa Özgür Yazılım Vakfı ile birlikte 170'in üzerinde sivil toplum
kuruluşu ve 26.000'den fazla kişi
<a href="https://publiccode.eu/tr/openletter/">Açık Mektup</a>'u
imzaladı. İmzaları tüm Avrupa'daki karar vericilerle ve siyasi
temsilcilerle iletişim kurmak, kamu kodunu standart yapmaya ikna etmek
için kullanacağız. Daha büyük bir etki yaratmak için
<a href="https://publiccode.eu/tr/#action">imzanızı eklemeye</a>
davetlisiniz!
</p>
</div>
<!--/e-content-->
</body>
<sidebar promo="our-work">
<h3>Ek Bağlantılar</h3>
<ul>
<li><a href="https://publiccode.eu/tr/">Kampanyanın web sitesi</a></li>
<li>
<a href="https://publiccode.eu/tr/openletter/"
>Kamu Kodu için açık mektup</a
>
</li>
<li>
<a href="/activities/publiccode/brochure.html"
>"Özgür Yazılım ile Kamu Altyapısının Çağdaşlaştırılması" uzman
kitapçığı</a
>
</li>
<li>
<a href="https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/pmpc_media_kit.zip"
>Basın ve medya malzemeleri</a
>
</li>
</ul>
<related-list tag="pmpc"/>
</sidebar>
<translator>The FLOSS Information</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->