Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

58 lines
2.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Publiek Geld? Publieke Code!</title>
<meta name="description" content="Publiek Geld, Publieke Code - Een campagne voor het publiceren van met publiek geld gefinancierde software als Vrije Software" />
<meta name="keywords" content="Publiek Geld, Publieke Code, #publiccode, campagne, Vrije Software, Open Bron, FOSS, FLOSS, overheid, FOI, open brief, petitie, PMPC" />
</head>
<body class="article" microformats="h-entry">
<!-- Breadcumb -->
<p id="category"><a href="/activities/activities.html">Onze campagnes</a></p>
<!-- / Breadcumb -->
<h1 class="p-name">Publiek Geld? Publieke Code!</h1>
<div class="e-content">
<div id="introduction">
<div class="right" style="max-width: 506px; width: 30%;">
<img src="img/pmpc-logo.nl.jpg" alt="Het logo van de 'Publiek Geld, Publieke Code'-campagne" />
</div>
<p>Waarom wordt met belastinggeld gecreëerde software niet gepubliceerd als Vrije Software? We willen wetgeving die vereist dat met publiek geld gefinancierde software die ontwikkeld is voor de publieke sector publiek beschikbaar komt onder een Vrije en Open Bron Softwarelicentie. Als het publiek geld is dan zou het ook publieke code moeten zijn. Code die betaald is door de mensen zou ook beschikbaar moeten zijn voor de mensen!</p>
</div>
<p>De <a href="https://publiccode.eu">Publiek Geld? Publieke Code!</a>-campagne heeft als doel om van Vrije Software de standaard te maken voor met publiek geld gefinancierde software. Overheden die dit principe volgen kunnen voordeel hebben van samenwerking met andere openbare lichamen, onafhankelijk van afzonderlijke verkopers, potentiële belastingbesparingen, toegenomen innovatie en een betere basis voor IT-veiligheid.</p>
<p>Free Software Foundation Europe ondertekende samen met meer dan 170 organisaties in de samenleving en meer dan 26.000 individuen de <a href="https://publiccode.eu/openletter/">Open Brief</a>. We zullen de de handtekeningen gebruiken om contact op te nemen met besluitvormers en politieke vertegenwoordigers uit heel Europa en hen overtuigen om van publieke code de standaard te maken. We nodigen u uit om <a href="https://publiccode.eu/#action">uw handtekening toe te voegen</a> voor een grotere impact!</p>
</div><!--/e-content-->
</body>
<sidebar promo="our-work">
<h3>Further Links</h3>
<ul>
<li><a href="https://publiccode.eu">Website van de campagne</a></li>
<li><a href="https://publiccode.eu/openletter/">Open brief voor Publieke Code</a></li>
<li><a href="/activities/publiccode/brochure.html">Expertbrochure "Modernising Public Infrastructure with Free Software"</a></li>
<li><a href="https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/pmpc_media_kit.zip">Set voor pers en media</a></li>
</ul>
<related-list tag="pmpc"/>
</sidebar>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->