Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

49 lines
2.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>2</version>
<head>
<title>Activiteiten ter voor het bepleiten van beleid</title>
</head>
<body class="toplevel">
<h1>Activiteiten voor het bepleiten van beleid</h1>
<!-- Same text as on activities.**.xhtml until <localmenu ...> -->
<div id="introduction">
<p>
Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk werkt Free Software
Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip en steun voor Vrije Software en Open Standaarden. De volgende activiteiten zijn concrete acties die we nemen op het gebied van publieke bewustmaking, pleiten voor beleid en juridische steun.
</p>
</div>
<p>
Sinds haar oprichting in 2001 heeft de FSFE iedere dag gewerkt aan het bevorderen van Vrije Software in Europa en daarbuiten. Met onze concrete activiteiten, gebaseerd op de <a
href="/about/ourwork.html">drie pilaren van ons werk</a>, richten we onze aandacht op het beschermen en uitbreiden van gebruikersrechten. Sommige van onze acties lopen al vele jaren en andere zijn gericht op korte termijn-ontwikkelingen maar ze maken allemaal deel uit van onze missie: gebruikers in staat stellen om technologie te controleren.
</p>
<p>
Een ander belangrijk deel van ons werk bestaat uit continu engagement
en achtergrondwerk. We zijn jaarlijks aanwezig op <a
href="/events/events.html">tientallen conferenties</a> steunen en beheren een <a
href="/contribute/contribute.html">uitstekende gemeenschap</a> en bieden haar nuttige hulpmiddelen. Verder zijn we een prominent contactpunt voor alle vragen en inlichtingen rond softwarevrijheid, Open Standaarden en gebruikersrechten.
</p>
<localmenu id="3">Pleiten voor beleid</localmenu>
<p class="highlight-text">
We hebben politieke verandering nodig om Vrije Software te versterken. <a
href="/about/ourwork.html#policy">Leer meer</a> over hoe we dit bereiken.
</p>
<activity-display highlight="yes" tag="policy" />
<h2 class="center">Meer beleidsactiviteiten</h2>
<activity-display tag="policy" />
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>