Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

90 lines
3.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>PDFreaders - Peticija</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="pdfreaders.html">Slobodan softver za čitanje PDF-a</a></p>
<h1>Peticija za uklanjanje reklama vlasničkoga softvera na javnim web-stranicama</h1>
<p>Mi, potpisnici, ovdje izjavljujemo da se izričito i otvoreno protivimo reklamiranju proizvoda vlasničkoga softvera na vladinim web-stranicama.</p>
<p>Takvo reklamiranje narušuje nepristranost i potiče građane da koriste tehnologije koje nepotrebno ograničuju njihovu slobodu. Uloga vlade nije podržati određene tržišne natjecatelje i istovremeno zanemariti ostale, posebno kad to djeluje u smjeru očuvanja monopola globalnih softverskih tvrtki.</p>
<p>U objašnjenjima građanima kako koristiti digitalne resurse koje pružaju, vladine ustanove i organizacije trebaju jasno naznačiti da postoji više načina te trebaju dati prednost tehnologijama koje ne ograničuju korisnička digitalna prava, npr. dajući <a
title="Kako se povezati na PDFreaders.org"
href="http://pdfreaders.org/graphics.hr.html">poveznicu</a> na <a href="http://pdfreaders.org">PDFreaders.org</a>.</p>
<p>Slobodan softver korisnicima jamči pravo na korištenje (za bilo koju svrhu), proučavanje (bez tajni), dijeljenje (s bilo kime) i poboljšanje softvera kojeg koriste. Javne institucije bi trebale objavljivati dokumente u formatima koji se mogu pregledavati slobodnim softverom. Dapače, postoje mnoge aplikacije koje su slobodan softver koje služe kao preglednici takvih dokumenata. Vlade građane trebaju voditi prema slobodi i poticati ih da koriste takve aplikacije. </p>
<p>Sa štovanjem,</p>
<p>Potpisnici</p>
<!-- Commented out in order to close the petition<hr />
<form action="/cgi-bin/pdfpetition.pl" method="post" accept-charset="utf-8">
<p>
<label for="name">Ime <span class="required-asterisk">*</span></label>
<input id="name" name="name" type="text" />
</p>
<p>
<label for="surname">Prezime <span class="required-asterisk">*</span></label>
<input id="surname" name="surname" type="text" />
</p>
<p>
<label for="email">Vaša E-pošta <span class="required-asterisk">*</span></label>
<input id="email" name="email" type="text" />
</p>
<p>
<label for="group">Pred organizacijom/tvrtkom</label>
<input id="group" name="group" type="text" />
</p>
<p>
<label for="country">Država<span class="required-asterisk">*</span></label>
<country-list/>
</p>
<p>
<label><a href="/news/newsletter.html">Pretplati se na brošuru</a></label>
<input name="newsletter" type="checkbox" checked="checked" />
</p>
<p class="n">
<label for="url">If you're a bot please enter something here to have our system happily ignore all of your efforts</label>
<input id="url" name="url" type="text" />
</p>
<p>
<input type="submit" value="Potpiši peticiju" />
</p>
<add-language />
</form>
<hr />
<p>Sve prikupljene informacije kroz ovaj obrazac služe isključivo za kampanju
PDF readers. Ako želite da se Vaše ime ukloni s liste potpisnika ili ako
želite više informacija o tome kako su pohranjene informacije, molimo
kontaktirajte <a
href="mailto:pdfreaders@lists.fsfe.org">pdfreaders@lists.fsfe.org</a></p>-->
<h2>Popis potpisnika</h2>
<include-signatures/>
</body>
<text id="bsig">Tvrtke</text>
<text id="osig">Organizacije</text>
<text id="isig">Pojedinci</text>
</html>