Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

68 lines
3.7 KiB

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!-- For testing purposes, I need it marked up to date. -->
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Petitsioon - PDF-lugejad - Euroopa Vaba Tarkvara Fond</title>
</head>
<body>
<p id="category">
<a href="pdfreaders.html">Vabavaralised PDF-lugejad</a>
</p>
<h1>Petitsioon eemaldamaks kinnise tarkvara reklaam avaõiguslike asutuste veebilehtedelt</h1>
<p>Käesolevaga anname meie, allakirjutanud, sõnaselgelt ning ühemõtteliselt teada, et oleme vastu kinnise tarkvara reklaamimisele valitsusasutuste veebilehtedel.</p>
<p>Kinnise tarkvara reklaam on erapoolik ning ergutab kodanikke kasutama tehnoloogilisi lahendusi, mis piiravad tarbetult nende vabadust. Valitsuse ülesandeks pole toetada teatud turuosalisi ning mitte toetada teisi. Iseäranis juhul, kui selline tegevus aitab säilitada ülemaailmsete tarkvaraettevõtete monopole.</p>
<p>Valitsusasutuste juhistes, kuidas kasutada nende pakutavaid digitaalseid ressursse, tuleks selgitada, et on olemas mitmeid võimalusi. Eelistada tuleks lahendusi, mis ei piira kasutajate digitaalseid õiguseid. Näiteks <a title="Kuidas viidata leheküljele PDFreaders.org" href="http://pdfreaders.org/graphics.en.html">viidates</a> leheküljele
<a href="http://pdfreaders.org">PDFreaders.org</a>.</p>
<p>Vaba tarkvara kindlustab kasutajatele õiguse kasutada (mis tahes eesmärgil), uurida (ilma saladusteta), jagada (ükskõik kellega) ning täiendada tarkvara, mida nad kasutavad. Avaõiguslikud asutused peaksid oma dokumente avaldades kasutama dokumendivorminguid, mida on võimalik lugeda vaba tarkvaraga. Selliste dokumentide lugemiseks leidub mitmeid vabavaralisi rakendusi. Valitsus peaks andma kodanikele vabaduse ja julgustama neid kasutama vabavaralisi tarkvaralahendusi.</p>
<p>Siiralt</p>
<p>allakirjutanud</p>
<!-- Commented out in order to close the petition <hr/>
<form action="/cgi-bin/pdfpetition.pl" method="post" accept-charset="utf-8">
<p>
<label for="name">Eesnimi<span class="required-asterisk">*</span></label>
<input id="name" name="name" type="text"/>
</p>
<p>
<label for="surname">Perenimi<span class="required-asterisk">*</span></label>
<input id="surname" name="surname" type="text"/>
</p>
<p>
<label for="email">Teie meiliaadress<span class="required-asterisk">*</span></label>
<input id="email" name="email" type="text"/>
</p>
<p>
<label for="group">Organisatsioon, mille nimel</label>
<input id="group" name="group" type="text"/>
</p>
<p>
<label for="country">Maa<span class="required-asterisk">*</span></label>
<country-list/>
</p>
<p>
<label><a href="/news/newsletter.html">Soovin tellida uudiskirja</a></label>
<input name="newsletter" type="checkbox" checked="checked"/>
</p>
<p class="n">
<label for="url">Kui Sa oled robot, siis on see Sulle.</label>
<input id="url" name="url" type="text"/>
</p>
<p>
<input type="submit" value="Allkirjasta petitsioon"/>
</p>
<add-language />
</form>
<hr/>
<p>Läbi selle ankeedi kogutud teavet kasutatakse ainult PDF-lugejate kampaania läbiviimiseks. Kui Te soovite oma nime eemaldamist allakirjutanute nimekirjast või lisainformatsiooni kogutud andmete hoiustamise kohta, siis võtke ühendust aadressil <a href="mailto:pdfreaders@lists.fsfe.org">pdfreaders@lists.fsfe.org</a>.</p>-->
<h2>Allakirjutanute nimekiri</h2>
<include-signatures/>
</body>
<text id="bsig">Ettevõtted</text>
<text id="osig">Organisatsioonid</text>
<text id="isig">Indiviidid</text>
<translator>Heiki Ojasild</translator>
</html>