Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

64 lines
3.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>PDFreaders - Model letter</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="pdfreaders.html">Free Software PDF Readers</a></p>
<h1>Model letter to contact the institutions</h1>
<!-- Commented out to remove references to FSFE
<p class="image half">
<img src="/graphics/logo.png" alt="FSFE logo" />
</p>
<p class="half last">
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
Linienstr. 141<br/>
10115 Berlin<br/>
Germany
</p>
-->
<p class="half last">
Your name<br/>
Your address<br/>
Your city<br/>
Your country
</p>
<p>
Name of the institution<br/>
Postal address<br/>
Country
</p>
<p>Geachte heer/mevrouw,</p>
<p>Betreft: Reclame voor onvrije software op uw website</p>
<!-- TODO: Change here to remove the refernce to the bug list -->
<p>We hebben een <a href="/activities/pdfreaders/buglist.html">rapport</a> ontvangen waarin staat dat uw organisatie reclame maakt voor onvrije software. In het huidige geval worden bezoekers van uw website geadviseerd om de onvrije PDF lezer <var>PDFREADER</var> van het bedrijf <var>COMPANY</var> te gebruiken, onder andere op de pagina <var>URL</var>. Alhoewel dit programma gratis is, is het desalniettemin reclame voor een zeker bedrijf, net als dat reclame voor een gratis proefrit met een auto tevens reclame is voor het automerk in kwestie. Met deze reclame stelt u dus één bedrijf en zijn software boven alle alternatieven, waarmee de competitie in de vrije software markt verstoord wordt.</p>
<p>Een oplossing is om de reclame van uw website te verwijderen. Op https://fsfe.org/activities/pdfreaders/petition.html treft u een petitie met een lijst van organisaties, bedrijven en individuen die dit verzoek ondersteunen met hun ondertekening van de "Petition For The Removal Of Proprietary Software Advertising On Public Websites". Door vast te houden aan <a href="/freesoftware/standards/def.html">open standaard</a> PDF, zorgt u ervoor dat uw documenten door alle programma's geopend kunnen worden die de PDF standaard ondersteunen, ongeacht de maker. Als u uw bezoekers hulp wilt bieden, adviseren we u om verschillende PDF lezers te noemen, bijvoorbeeld door te zeggen "<em>om dit PDF bestand te openen heeft u een PDF lezer nodig. U kunt hiervoor één van de volgende programma's downloaden (de lijst is niet uitputtend)</em>". Beide alternatieven zijn een stuk eerlijker dan het adviseren van slechts één lezer van de hand van één bedrijf.</p>
<p>Op http://www.pdfreaders.org kunt u een aantal voorbeelden van PDF lezers vinden waar u op uw website naar kunt verwijzen. Alle lezers die hier genoemd worden zijn vrije software, wat betekent dat het een ieder vrij staat om het voor elk doeleinde te gebruiken, het te bestuderen, te delen met anderen, gratis of tegen betaling, en het programma te verbeteren. Deze lezers zijn makerneutraal en elk bedrijf kan het programma verkopen, aanpassen voor één van hun oplossingen of het onderdeel maken van de diensten die ze aanbieden</p>
<p>Als u vragen heeft, of meer wilt weten over vrije software en open standaarden in het algemeen, dan zijn wij geheel en al beschikbaar om u volledige ondersteuning te bieden</p>
<p>
Met vriendelijke groet,<br />
<!--
Karsten Gerloff<br />
President, Free Software Foundation Europe
-->
Your signature
</p>
</body>
</html>