Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

65 lines
3.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>PDFreaders - predložak pisma</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <p id="category"><a href="pdfreaders.html">Slobodan softver za čitanje PDF-a</a></p>
 9. <h1>Predložak pisma za kontaktiranje institucija</h1>
 10. <!-- Commented out references to the FSFE
 11. <p class="image half">
 12. <img src="/graphics/logo.png" alt="FSFE logo" />
 13. </p>
 14. <p class="half last">
 15. Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
 16. Linienstr. 141<br/>
 17. 10115 Berlin<br/>
 18. Germany
 19. </p>-->
 20. <p class="half last">
 21. Your Name<br/>
 22. Your Address<br/>
 23. Your Address 2nd line<br/>
 24. Your Country
 25. </p>
 26. <p>
 27. Ime institucije<br/>
 28. Poštanska adresa<br/>
 29. Država
 30. </p>
 31. <p>Predmet: Reklama vlasničkoga softvera na Vašim web-stranicama</p>
 32. <p>Poštovani,</p>
 33. <p>Primili smo <!-- Commented out because buglist will soon be closed<a href="/activities/pdfreaders/buglist.html">-->izvješće da Vaša institucija<!--</a>--> reklamira programsku podršku vlasničkoga softvera. Trenutno preporučujete korisnicima svojih web-stranica preuzimanje vlasničkog preglednika PDF-a <var>PDFREADER</var> tvrtke <var>COMPANY</var>, na primjer na <var>URL</var><!-- for the rare cases they
 34. promote Foxit or another reader we can add that
 35. here-->. Iako je taj program besplatan, on je reklama za određenu tvrtku, baš kao što je i besplatna test-vožnja automobilom reklama za proizvođača. Ovom reklamom dajete prednost jednoj tvrtki i njezinom softveru na štetu svih ostalih te time narušavate natjecanje na softverskom tržištu.</p>
 36. <p>Jedno je rješenje ovoga problema uklanjanje reklame s Vaše web-stranice. Na https://fsfe.org/activities/pdfreaders/petition.html možete
 37. pronaći popis organizacija, tvrtki i pojedinaca koji podržavaju ovaj zahtjev svojim potpisom Peticije za uklanjanje reklama vlasničkoga softvera na web-stranicama javnih institucija.
 38. Pridržavajući se <a href="/freesoftware/standards/def.html">otvorenog standarda</a> PDF-a, osiguravate mogućnost otvaranja svojih dokumenata svim programima koji implementiraju PDF standard, bez obzira od kojega proizvođača dolaze. Ako posjetiteljima želite pružiti smjernice, preporučamo da navedete nekoliko preglednika PDF-a koristeći pristup poput ovoga: "Za otvaranje ove PDF datoteke, potreban vam je preglednik PDF-a. Možete preuzeti jedan od sljedećih programa (popis nije potpun)". Obje su varijante pravednije od one u kojoj preporučate samo jedan preglednik iza kojeg stoji jedna tvrtka.</p>
 39. <p>Na http://www.pdfreaders.org možete pronaći nekoliko primjera preglednika PDF-a, a korisnike na njih možete uputiti na svojim web-stranicama. Svi tamo navedeni preglednici čine slobodan softver što znači da ih svatko slobodno može koristiti u bilo koju svrhu, može proučavati njihov rad, dijeliti ih besplatno ili uz naknadu te ih unapređivati. Ti su preglednici neovisni o proizvođačima i svaka tvrtka može prodavati programe, prilagoditi ih svojim rješenjima ili ugraditi softver u usluge koje pruža.</p>
 40. <p>Ako imate bilo kakvih pitanja ili ako želite više saznati o slobodnom softveru i otvorenim standardima općenito, voljni smo pružiti Vam svoju punu podršku.</p>
 41. <p>
 42. Lijep pozdrav,<br />
 43. <!-- Commented out references to the FSFEKarsten Gerloff<br />
 44. Predsjednik, Free Software Foundation Europe-->
 45. Your Name
 46. </p>
 47. </body>
 48. </html>