Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

87 lines
3.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Näidiskiri - PDF-lugejad - Euroopa Vaba Tarkvara Fond</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="pdfreaders.html">Vabavaralised PDF-lugejad</a></p>
<h1>Näidiskiri võtmaks ühendust avaõiguslike asutustega</h1>
<!-- Commented out references to the FSFE
<p class="image">
<img src="/graphics/logo.png" alt="FSFE logo" />
</p>
<p>
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
(Euroopa Vaba Tarkvara Fond)<br />
Linienstr. 141<br/>
10115 Berlin<br/>
Germany
</p>-->
<p class="half last">
Your Name<br/>
Your Address<br/>
Your Address 2nd line<br/>
Your Country
</p>
<p>
Asutuse nimi<br/>
Postiaadress<br/>
Riik
</p>
<p>Lugupeetud härra või proua</p>
<p>Teema: kinnise tarkvara reklaam Teie veebilehel</p>
<p>Me oleme saanud
<!-- Commented out because buglist will soon be closed<a href="/activities/pdfreaders/buglist.html">-->teate<!--</a>-->, et Teie asutus
tegeleb kinnise tarkvara reklaamimisega. Nimelt soovitate Te oma
veebilehe kasutajatel alla laadida kinnine PDF-lugeja $PDF-LUGEJA, mille
tootjaks on $TOOTJA; selline soovitus leidub näiteks järgneval aadressil:
$URL. Kuigi selle programmi allalaadimine pole tasuline, on tegu
ühe kindla ettevõtte reklaamimisega, täpselt nagu tasuta proovisõit autoga
on reklaam autotootjale. Seega eelistate Te selle reklaamiga üht ettevõtet
ning tema tooteid teistele turuosalistele, moonutades seeläbi konkurentsi
tarkvaraturul.</p>
<p>Üks võimalus probleemi lahendamiseks on eelviidatud reklaami eemaldamine
oma veebilehelt.
Aadressil https://fsfe.org/activities/pdfreaders/petition.html saate tutvuda
nimekirjaga organisatsioonidest, ettevõtetest ning indiviididest, kes
toetavad seda palvet, olles allkirjastanud "Petitsiooni eemaldamaks kinnise
tarkvara reklaam avaõiguslike asutuste veebilehtedelt." Järgides PDFi
<a href="/freesoftware/standards/def.html">avatud standardit</a> saate kindlustada,
et Teie dokumendid avanevad kõigis programmides, mis järgivad PDF
standardit, olenemata tootjast. Kui Te soovite oma veebilehe külastajatele
nõu anda, soovitame üles lugeda mitu PDF-lugejat. Selleks võite näiteks
öelda, et "PDF-failide avamiseks vajate PDF-lugejat. Näiteks võite Te alla
laadida mõne järgnevatest programmidest (nimekiri pole ammendav)." Mõlemad
alternatiivid oleksid oluliselt õiglasemad kui ainult ühe tootja ühe
programmi soovitamine.</p>
<p>Veebilehel http://www.pdfreaders.org leiate näiteid PDF-lugejatest,
millele võiksite oma veebilehel viidata. Kõik sellel leheküljel toodud
PDF-lugejad on vaba tarkvara, mis tähendab, et igaühel on õigus neid kasutada mis tahes
eesmärgil, uurida, kuidas need töötavad, jagada neid tasuta või tasu eest
ning neid täiendada. Need PDF-lugejad on edasimüüjate suhtes erapooletud:
iga ettevõte võib neid müüa, kohandada oma lahenduste jaoks ning muuta
osaks enda pakutavatest teenustest.</p>
<p>Kui Teil on küsimusi või Te soovite vabast tarkvarast ning avatud standarditest
rohkem teada saada, siis oleme valmis pakkuma oma igakülgset toetust.</p>
<p>
Südamlike tervitustega<br />
<!-- Commented out references to the FSFEKarsten Gerloff<br />
Euroopa Vaba Tarkvara Fondi president-->
Your Name
</p>
</body>
<translator>Heiki Ojasild</translator>
</html>