Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

226 lines
9.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE en de antitrustzaak tegen Microsoft</title>
<meta name="project-complete" content="true" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/activities.html">Onze werken</a></p>
<h1>FSFE en de antitrustzaak tegen Microsoft</h1>
<div id="introduction">
<p class="background">
In de samenwerking met het Samba-team kreeg de FSFE als taak er
zorg voor dragen dat Vrije Softwareontwikkelaars niet gehinderd
zouden worden in het gebruiken van de informatie die
gepubliceerd moest worden ten gevolgde van de antitrustzaak die
de Europese Commissie voerde tegen Microsoft. Zie ook:
<a href="background">Achtergrondinformatie</a>.
</p>
</div>
<h2>De belangen van ontwikkelaars vertegenwoordigen</h2>
<p>
De FSFE heeft op dat gebied twee belangrijke taken vervuld. Ten
eerste als vertegenwoordigers van de belangen van de Vrije
Softwareontwikkelaars. Dankzij onze officiële positie in deze
zaak hebben we de Europese Commissie kunnen overtuigen om alle
vormen van vergoeding die niet compatibel zijn met Vrije
Softwareontwikkeling te verwerpen. We hebben er ook voortdurend
op gewezen dat de gepubliceerde technische informatie van goede
kwaliteit moet zijn en dat de documentie Vrije
Softwareontwikkelaars niet mag uitsluiten door het toepassen van
eenzijdige manipulaties op de formaten of de standaarden.
</p>
<h2>Niet corrumpeerbaar</h2>
<p>
Ten tweede bleek de FSFE een organisatie van publiek belang die
niet kon omgekocht worden. Toen de zaak begon zijn veel
bedrijven komen getuigen over de overtredingen die Microsoft
beging tegen de antitrustwetgeving. Eén voor één maakten deze
bedrijven een overeenkomst met Microsoft en trokken zich terug
uit de zaak. FSFE en SIIA zijn de enige organisaties die van het
begin tot het einde voor deze zaak hebben gestreden. Later
werden we nog bijgetreden door ECIS die fantastisch werk
leverden. Maar vaak hadden we het gevoel heel eenzaam voor de
Commissie te staan.
</p>
<h2>Interoperabiliteitsinformatie verkrijgen</h2>
<p>
De essentie van de zaak was dat de Europese Commissie van
Microsoft zou eisen dat ze interoperabiliteitsinformatie
beschikbaar maakten. Net zoals wij woordenboeken en
grammaticaboeken nodig hebben om te communiceren tussen
verschillende gewone talen, is soortgelijke informatie ook nodig
voor niet-Microsoft software, zoals Samba dat werkt op
GNU/Linux, om te communiceren en gebruik te maken van alle
functionaliteiten van Microsoft's netwerk.
</p>
<p>
Vroeger moesten Samba-ontwikkelaars deze informatie proberen te
achterhalen door het protocol te analyseren. De informatie die
Microsoft had, werd niet geheim gehouden omdat ze waardevol
was. De informatie was waardevol omdat ze geheim was.
</p>
<h2>De resultaten van het onderzoek werden in elke uitspraak bevestigd</h2>
<p>
Dankzij het onverzettelijk werk van Carlo Piana, Andrew
Tridgell, Jeremy Allison, volker Lendecke, Georg Greve en nog
verschillende andere mensen die optraden in naam van de FSFE en
het Samba-team werden de onderzoeksresultaten door elke
uitspraak bevestigd, vanaf de uitspraak bij de Europese
Commissie in Brussel tot bij het Europees Hof in Luxemburg.
</p>
<h2>Interoperabele toepassingen zijn nu mogelijk</h2>
<p>
De informatie is nu gepubliceerd en wordt gebruikt door de
ontwikkelaars van Samba en verschillende andere Vrije
Softwareprojecten om de netwerkinteroperabiliteit van Vrije
Softwaretoepassingen te verbeteren. Dit zal het overstappen naar
Vrije Software voor velen vergemakkelijken. De uitspraken van
het Hof vormen ook belangrijke precedenten over onaanvaardbare
bedrijfspraktijken.
</p>
<h2 id="more">Meer informatie</h2>
<p>
<ul>
<li>2011-05-31 [INTERVIEW] <a href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20110530202005299">European Commission vs. Microsoft – The On-going Saga. Groklaw interview with Karsten Gerloff and Carlo Piana</a></li>
<li>2011-05-27 [BLOG] <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2011/05/27/samba-case-hearing-how-microsofts-gamble-backfired-2/">Samba case hearing: How Microsoft’s gamble backfired</a> - A summary of the hearing</li>
<li>2011-05-25 [NEWS] <a href="/news/2011/news-20110525-01.html">FSFE in Samba case: Microsoft's defiance backfired</a> - FSFE PR about the hearing</li>
<li>2008-02-28 [NEWS] <a href="/news/2008/news-20080228-01.html">FSFE calls on Microsoft to release interoperability information without restrictions</a></li>
<li>2007-12-20 [NEWS] "<a href="/news/2007/news-20071220-01.html">EU antitrust case over: Samba receives interoperability information</a>"</li>
<li>2007-09-17 [INTERVIEW] <a href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20070919214307459">Interview with Georg Greve of FSFE, Jeremy Allison and Volker Lendecke of Samba, and FSFE's lawyer Carlo Piana (audio and transcript)</a></li>
<li>2007-09-17 [NIEUWS] FSFE: "<a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2007q3/000186.html">
FSFE, Samba: Een overwinning voor de vrije keuze en voor
vrije concurrentie.</a>"</li>
<li>28-04-2006 [INTERVIEW] <a
href="http://www.groklaw.net/article.php?story=2006042816483566">
Georg Greve geeft uitleg over de hoorzitting (audio en
afschrift)</a></li>
<li>27-04-2006 [NIEUWS] Microsoft: "<a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q2/000138.html">
Onze softwarepatenten verhinderen samenwerking</a>"</li>
<li>21-04-2006 [NIEUWS] FSFE: "<a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q2/000136.html">
Microsoft neemt zijn klanten in de tang en eist
softwarepatenten om concurrentie te voorkomen.</a>"</li>
<li>21-04-2006 [ARTIKEL] <a
href="article-20060421.html">
Softwarepatenten kunnen de Microsoft antitrustzaak nutteloos
maken</a></li>
<li>31-03-2006 [INTERVIEW] <a
href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20060401001402147">
Carlo Piana geeft uitleg over de zaak (audio en
afschrift)</a></li>
<li>07-03-2006 [DOCUMENT] <a
href="non_paper.pdf">
Brief van Carlo Piana, advocaat voor de FSFE(PDF).</a></li>
<li>07-03-2006 [DOCUMENT] <a
href="fsfe_art18_reply_published_sourcecode.pdf">
Antwoord van het FSFE/Samba-team op de Art. 18 brief. (PDF)
</a></li>
<li>07-03-2006 [DOCUMENT] <a
href="fsfe_art18_reply-source_code_reference_license.pdf">
Het antwoord van het FSFE/Samba-team op de vragen over
"broncode" in de Art. 18 brief. (PDF)</a></li>
<li>16-02-2006 [NIEUWS] "<a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q1/000129.html">
FSFE tegen Microsoft: stop complaining, and start complying!
</a>"</li>
<li>26-01-2006 [NIEUWS] "<a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q1/000126.html">
FSFE: "Microsoft schenkt vergiftigde appel" - "lofspraak
bleek voorbarig"</a>"</li>
<li>23-11-2005 [NIEUWS] "<a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2005q4/000122.html">
FSFE files application for leave to intervene in antitrust suit
against Microsoft</a>"</li>
<li>14-10-2005 [NIEUWS] "<a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2005q4/000118.html">
Real Networks - Microsoft: "De FSFE is niet, en zal ook nooit
te koop zijn."</a>"</li>
<li>07-06-2005 [NIEUWS] "<a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2005q2/000105.html">
FSFE : "Microsoft misbruikt de toegeeflijkheid van Mvr. Kroes"
- "De Europese Commissie komt in het stadium van de juridische
huis-aan-huis gevechten!"</a>"</li>
<li>01-04-2005 [NIEUWS] "<a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2005q2/000098.html">
Hoe kunnen we Microsoft de Europese overheden laten respecteren
- de FSFE beveelt een systeem van permanente monitoring aan.
</a>"</li>
<li>21-03-2005 [NIEUWS] "<a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2005q1/000097.html">
De FSFE wil helpen om Microsoft terug in beweging te krijgen.
</a>"</li>
<li>24-11-2004 [NIEUWS] "<a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2004q4/000083.html">
Vrijheid is onbetaalbaar, maar heeft wel een prijs!</a>"</li>
<li>09-11-2004 [NIEUWS] "<a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2004q4/000081.html">
Voor de FSFE gaat het gevecht gewoon verder</a>"</li>
<li>01-10-2004 [NIEUWS] "<a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2004q4/000075.html">
De eerste hoorzitting in de zaak van Microsoft tegen de
antitrustzaak van de EC</a>"</li>
<li>30-09-2004 [DOCUMENT] <a
href="intervention-20040930.html">
Tussenkomst voor het Hof van de Europese Unie in naam van de
Free Software Foundation Europe.</a></li>
<li>29-09-2004 [NEWS] "<a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2004q3/000074.html">
De FSFE is niet van plan de juridische kosten van Microsoft
te betalen.</a>"</li>
<li>27-07-2004 [NEWS] "<a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2004q3/000067.html">
De FSFE blijft een tegenpartij voor Microsoft in haar beroep
tegen de Europese Commissie.</a>"</li>
</ul>
</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->