You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/activities/mankind/press.ca.xhtml

41 lines
2.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Projecte «Programari lliure = Herència mundial»: enllaços</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<h2>El que ha dit la premsa</h2>
</div>
<ul>
<li>2003/06/02&#160;: mencionat a France Inter radio (una de les primeres ràdios franceses) a <a href="http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/information/chroniques/chronique/fiche.php?numero=14718&amp;chronique_id=20020145">«&#160;Odyssée&#160;» (Francès)</a></li>
<li>2003/06/01&#160;: <a href="http://ansol.org">ANSOL</a> afegit a <a href="support.html">suports</a></li>
<li>2003/03/18: <a href="http://www.debian.org/News/weekly/2003/11/">Debian Weekly News - 18 de març de 2003</a> (multilingüe)</li>
<li>2003/02/27: <a href="http://italy.indymedia.org/news/2003/02/189043.php">Indymedia Italia: Software libero patrimonio dell'umanità?</a> (Italià)</li>
<li>2003/02/26: <a href="http://gnu.org.in/">Notícies al lloc web de l'FSF Índia</a> (Anglès). Afegit a <a href="support.html">suports</a></li>
<li>2003/01/02: <a href="http://www.adullact.org">ADULLACT</a> afegit a <a href="support.html">suports</a></li>
<li>2002/07: molts mitjans van publicar la nostra <a href="lsm2002/press-release">nota de premsa des de LSM 2002</a>, per exemple <a href="http://news.zdnet.fr/story/0,,t118-s2119207,00.html">ZDNet</a>, <a href="http://www.uzine.net/breve1007.html">uZine</a>, <a href="http://www.linuxfrench.net/article.php3?id_article=976">LinuxFrench</a>, <a href="http://linuxfr.org/2002/07/13/8967.html">LinuxFr.org</a> i la revista Science et Vie Micro (Francès)</li>
<li>2002/04: entrevista per a NewBiz mag (Francès)</li>
<li>2002/01: <a href="http://mail.gnu.org/archive/html/fsfe-france/2002-01/msg00019.html">anunci del projecte</a> (Francès)</li>
</ul>
<p>Aquesta llista és òbviament incompleta perquè no estem informats de tots els articles en tots els mitjans del món. De fet, estem interessats en aquestes informacions per a completar <a href="press.txt">la nostra llista</a>. Els arxius d'aquests documents els desa <a href="contact.html">la persona a càrrec del grup de treball</a>.</p>
</body>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->