You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/activities/mankind/links.ca.xhtml

166 lines
7.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Projecte «Programari lliure = Herència mundial»: enllaços</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<h2>Enllaços</h2>
</div>
<h3>Perills sobre el programari lliure</h3>
<p>Patents de programari:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.april.org/actions/brevets/">Documents en
francès sobre patents de programari a APRIL</a></li>
<li><a href="http://www.eurolinux.org/">EuroLinux alliance</a></li>
<li><a href="http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/index.en.html">Museu dels horrors
de les patents de programari</a></li>
<li><a href="http://www.freepatents.org/">Free Patents</a></li>
<!-- The next link was added by the Catalan translator -->
<li><a href="http://patents.caliu.cat/">Patents de programari a Caliu</a></li> (en català)
</ul>
<p>Digital Millennium Copyright Act (DMCA, Acta de Copyright del Mil·lenni Digital):</p>
<ul>
<li><a href="http://anti-dmca.org/">http://anti-dmca.org/</a></li>
<li><a href="http://www.eff.org/issues/dmca">http://www.eff.org/issues/dmca</a></li>
</ul>
<p>Directiva de drets d'autor de la Unió Europea (EUCD):</p>
<ul>
<li><a href="http://www.eurorights.org/eudmca/WhyTheEUCDIsBad.html">
http://www.eurorights.org/eudmca/WhyTheEUCDIsBad.html</a></li>
<li><a href="/activities/eucd/eucd.html">
https://fsfe.org/activities/eucd/</a></li>
<li><a href="http://silvaneves.org/eucd/eucd-fs.en.html">
http://silvaneves.org/eucd/eucd-fs.en.html</a></li>
<li><a href="http://uk.eurorights.org/issues/eucd/">
http://uk.eurorights.org/issues/eucd/</a></li>
</ul>
<p>Security Systems Standards and Certification Act (SSSCA, també coneguda com a CBDTPA - Consumer Broadband and Digital Television Promotion Act.):</p>
<ul>
<li><a href="http://cryptome.org/sssca.htm">
http://cryptome.org/sssca.htm</a></li>
<li><a href="http://www.eff.org/alerts/20010921_eff_sssca_alert.html">
http://www.eff.org/alerts/20010921_eff_sssca_alert.html</a></li>
</ul>
<p>TCPA/Palladium/DRM:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/tcpa-faq.html">
Trusted Computing Platform Alliance/Palladium FAQ</a></li>
<li><a href="http://www.counterpane.com/crypto-gram-0208.html#1">
Palladium and TCPA</a></li>
<li><a href="http://newsforge.com/newsforge/02/10/21/1449250.shtml?tid=19">
<i>Can you trust your computer?</i>, per R. Stallman</a></li>
<li><a href="http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html">
<i>The Right to Read</i>, per R. Stallman</a></li>
<li><a href="http://www.osopinion.com/Opinions/MarkSummerfield/MarkSummerfield3.html">
<i>Letter from 2020</i>, per M. Summerfield</a></li>
</ul>
<h3>Referències</h3>
<p>[Francès] <a href="http://www.rfi.fr/Kiosque/Proces/fiches/fiche9.html">
http://www.rfi.fr/Kiosque/Proces/fiches/fiche9.html</a>: «La creació de
programari s'hauria de veure com a recurs com les descobertes científiques, i no com a
producte de la indústria. La recerca en programari s'ha de prendre com a model de recerca en
matemàtiques, en el que les feines fonamentals han esdevingut herència mundial.» (sense
data)</p>
<p>[Francès] <a href="http://www.april.org/articles/communiques/pr-bresil.html">
http://www.april.org/articles/communiques/pr-bresil.html</a>: «És la
mateixa lògica que funciona avui en dia en el camp del genoma humà, el menjar i
la recerca agricultura (amb els transgènics), en programari o documents numèrics, i
que porta a la multiplicació de patents, reservant a uns pocs els drets exclusius
de l'explotació comercial del coneixement que pertany a l'herència
comuna de la humanitat.» 12 de febrer de 2001</p>
<p>[Francès]
<a href="http://lsm2000.abul.org/program/topic03/aull_fr.html">
http://lsm.abul.org/archive2000/program/topic03/aull_fr.html</a>: «Sota
el lideratge de l'AAUL, els països africans també poden col·laborar i anar units als
fòrums internacionals i les reunions per a encoratjar un ús just del programari lliure
i promocionar la seva classificació com a herència humana.» 2000</p>
<p>[Francès] <a href="http://www.freescape.eu.org/pipermail/escape_l/2000-April/000091.html">
http://www.freescape.eu.org/pipermail/escape_l/2000-April/000091.html</a>
Freescape Manifesto</p>
<p>[Francès]
<a href="http://france.fsfeurope.org/news/article2001-07-23-01.fr.html">
http://france.fsfeurope.org/news/article2001-07-23-01.fr.html</a>:
«Olivier: classificació del programari lliure com a herència humana mundial.»</p>
<p>[Francès] <a href="http://linuxfr.org/2001/10/06/5301,0,1,0,0.html">
http://linuxfr.org/2001/10/06/5301,0,1,0,0.html</a>: Notícies de Pierre
Jarillon a Linuxfr: «Algunes notícies a la UNESCO».</p>
<p>[Francès] <a href="http://www.freepatents.org/liberty/euro.html">
http://www.freepatents.org/liberty/euro.html</a> : «La llibertat de còpia
té un munt de virtuts sense les quals no ens en podem estar. La majoria de l'herència
cultural mundial, des de les històries medievals a les arts gràfiques de l'Àsia, es van construir
gràcies a la llibertat de còpia i d'inspirar-se d'altri.»</p>
<p>[Anglès] <a href="http://www.unesco.org/culture/copyright">
http://www.unesco.org/culture/copyright</a>:
comitè de copyright intergovernamental</p>
<p>[Francès] <a href="http://france.fsfeurope.org/donations/howto.fr.html">
http://france.fsfeurope.org/donations/howto.fr.html</a>: «El programari lliure
pertany a l'herència científica. Aquest punt s'explica al preàmbul dels
estatuts.» (estatuts http://france.fsfeurope.org/about/statute.fr.html).<br/>
«El programari lliure és un vector per a l'enteniment de l'espai virtual a les escoles i
universitats. Aquest punt s'explica al preàmbul dels estatuts.<br/>
El programari lliure representa, en molts camps, un coneixement i és una font per a
l'ensenyament. Les universitats l'usen com a base per a les classes d'informàtica, és
objecte d'estudi, és una base per a la feina pràctica i pot ser objecte per a
un programa. FSFE França participa en la creació de programari lliure perenne
de tota mena, i tot es pot usar per a l'ensenyament.»</p>
<p>[Francès] <a href="http://www.autrans2003.org/">http://www.autrans2003.org/
</a>: «Per què la gent fa programari lliure?»<br/>
«Per a Moglen, aquesta és una qüestió d'humanitat. Per la mateixa raó per la qual
Figaro canta, Mozart escriu música, i per la qual tots construïm
noves paraules: perquè podem. Homo ludens meets home faber. La
condició social d'interconnexió global que anomenem Internet fa
possible la creativitat per a cadascú de nosaltres de maneres noves, i ni tan sols les hem
vistes en somnis. A no ser que permetem interferir la "propietat
privada».</p>
<p>[Francès] <a href="http://www.unesco.org/comnat/france/presentation1.htm">
Comissió nacional francesa per a la UNESCO</a>, with an
<a href="http://www.unesco.org/comnat/france/organigramme1c.htm">organisational chart</a>
</p>
<p>[Anglès] <a href="http://www.unesco.org/webworld/portal_freesoft/">Portal de
la UNESCO sobre programari lliure</a></p>
<p>[Anglès] <a href="http://www.unesco.org.uy/informatica/consorcio/index.html">Accions de
la UNESCO sobre programari lliure a Latinoamèrica</a></p>
<p>[Francès] <a href="http://www.linux-france.org/~cphil/election2002.html">
Opinions de partits polítics francesos sobre programari lliure i pantentabilitat
de programari</a></p>
<p>[Espanyol] <a href="http://www.gnu.org.pe/resmseng.html">Resposta de Dr. Edgar David Villanueva
Núñez, congressista peruà, a MS Perú, o una bona argumentació pel programari lliure</a></p>
</body>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->