You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/activities/mankind/help.ca.xhtml

34 lines
892 B

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Com ajudar el projecte «Programari lliure com a herència cultural mundial»</title>
</head>
<body>
<p>Com ajudar?</p>
<ul>
<li>parleu sobre el projecte i doneu-lo a conèixer</li>
<li>preneu part a les discussions (mireu a <a href="contact.html">Contacte</a>)</li>
<li>doneu suport des d'altres associacions (mireu a <a href="support.html">Suports</a>)</li>
<li>contacteu la vostra comissió nacional de la UNESCO (pertany a Afers Estrangers
a França, per exemple) per a que ho sàpiguen</li>
<li>traduïu les pàgines del projecte (.xhtml) a d'altres idiomes</li>
<li>manteniu-vos en contacte amb les <a href="press.html">publicacions</a> relatives al projecte</li>
</ul>
</body>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->