Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

251 lines
12 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>E ♥ Software-in e Lirë - Dëshmi</title>
</head>
<body class="article valentine-ilovefs" microformats="h-entry">
<!-- Breadcumb -->
<p id="category"><a href="/activities/ilovefs/">E dua Software-in e Lirë</a></p>
<!-- / Breadcumb -->
<h1 class="p-name">Pse e duan Software-in e Lirë</h1>
<div class="e-content">
<div class="p-summary">
<p>Fushata jonë internetore synon shtimin e ndërgjegjësimit mbi Software-in
e Lirë dhe personat e pasionuar, të palodhur, pas tij. Tregojuni atyre se
e vlerësoni punën e tyre – kjo mund të ndryshojë shumë gjëra! Këtë e kanë bërë
të tjerë para jush, dhe këtu mund të lexoni pse e duan Software-in e Lirë.</p>
</div>
<!-- 2014 -->
<!--1 SCHULTE Stefanie-->
<div class="testimonial" style="margin-bottom:3em">
<img src="/activities/ilovefs/whylovefs/photos/schulte.png"/>
<p><em>"E dua software-in e lirë ngaqë ka kaq shumë gjëra të përbashkëta
me lëvizjen për bashkëpunim. Që të dyja - lëvizja Raiffeisen që zuri fill
më shumë se 150 vjet më parë - dhe Bashkësia e Software-it të Lirë e vënë
theksin te demokracia, transparenca, pluralizmi, vazhdueshmëria,
besueshmëria dhe përqendrimi mbi diçka. Që të dyja u japin mundësi
njerëzve të zgjidhni tok probleme të rëndësishme. Software-in e Lirë e dua
edhe ngaqë jam përdoruese prej kohësh e GNU/Linux-it dhe një pjesëmarrëse
te projekti PmWiki."</em><br/>
<strong>Stefanie Schulte</strong>, specialiste marrëdhëniesh publike
</p>
</div>
<!-- 2013 -->
<!--1 BARBIERI Massimo-->
<div class="testimonial" style="margin-bottom:3em">
<img src="/activities/ilovefs/whylovefs/photos/barbieri.jpg"/>
<p><em>"Pak dhjetëvjeçarë më parë, fjala "Liri" kish një kuptim shumë
të ndryshëm nga i sotmi. Jetojmë në një shoqëri dixhitale, në të cilën, shumë
aspekte të jetës sonë, dhe të Lirisë sonë, kalojnë përmes një mediumi dixhital.
Pasja e kontrollit të plotë të software-it që përdorim është atëherë e vetmja rrugë
për të ushtruar kontroll të plotë të Lirisë sonë. E dua Software-in e Lirë ngaqë
kujdesem për Lirinë time."</em><br/>
<strong>Massimo Barbieri</strong>, anëtar i
<a href="http://lug.42019.it/index.php/Pagina_principale">LUG Scandiano</a> dhe
anëtar shok i FSFE-së
</p>
</div>
<!--2 CONSONNI Christian-->
<div class="testimonial" style="margin-bottom:3em">
<img src="/activities/ilovefs/whylovefs/photos/consonni_sm.jpg"/>
<p><em>"E dua software-in e lirë sepse fuqizon njerëzit, software-i
i lirë ju vë në kushte që mund të bëni gjëra që s’mund t’i bënit më parë,
ngaqë shton dijen tuaj, dhe ju bën më të ndërgjegjshëm mbi mundësitë
tuaja. Software-in e Lirë e zbulova në universitet, dhe prej ahere
para meje u shpalos një botë e tërë; dhe është aty, në pritje që të përdoret
dhe në pritje të ndihmëtarëve të rinj. Me software-in e lirë kam bërë diçka
që në të kaluarën e kam bërë shumë më pak: të nxënit! Kam mësuar
më tepër jo vetëm mbi shkencat e kompjuterit, por edhe aftësi të çmuara
për studimet dhe punësimin tim. Ndaj më duhet të them një "Faleminderit"
të madh për krejt personat që shpenzojnë kohë nga e tyrja dhe na ofrojnë
software të mrekullueshëm."</em><br/>
<strong>Christian Consonni</strong>, zëvendëspresident i Wikimedia Italy.
</p>
</div>
<!--3 GRATZER Franz-->
<div class="testimonial" style="margin-bottom:3em">
<img src="/activities/ilovefs/whylovefs/photos/gratzer_sm.jpg"/>
<p><em>"Si web designer, shpenzoj shumicën e kohës në kompjuter.
Përdorshmëria është problem me shumë rëndësi për mua. Dhe një pjesë
shumë e rëndësishme e përdorshmërisë është përputhshmëria me standarde
të hapura të përkufizuara mirë, ngaqë çdo program mund të ngrihet
mbi këto norma. Është marrëzi të mos respektohen, nëse doni t’i ofroni
një publiku të larmishëm me një dizajn të caktuar, dhe një mundësi
ndërveprimi të qartë dhe të besueshme. Software-i i Lirë ngrihet
mbi standarde të hapura. Për fat të keq, tregtuesit e mëdhenj të software-it
pronësor i shpërfillin këto standarde, duke krijuar zgjidhje që funksionojnë
vetëm me produktet e tyre. Nuk dua ta mbështes këtë lakmi dhe dal në krah
të arsyes dhe bashkëpunimit duke përdorur software të lirë dhe duke ofruar
punë në formate që mund të përdoren lirisht, pa qenë nevoja të pranohen
kufizime të pafavorshme.
Franz Gratzer, aktiv për veganizëm, mjedisin dhe anëtar shok i
FSFE-së"</em><br/>
<strong>Franz Gratzer</strong>.
</p>
</div>
<!--4 JELMORINI, Nicola-->
<div class="testimonial" style="margin-bottom:3em">
<img src="/activities/ilovefs/whylovefs/photos/jelmorini_sm.jpg"/>
<p><em>"Arsyeja pse "E dua Software-in e Lirë" gjendet te vetë togfjalëshi.
Të jesh i lirë është e rëndësishme, të jem i lirë të administroj kompjuterin
tim siç dua është e rëndësishme, të jesh i lirë të mësosh përherë diçka prej
të tjerëve është e rëndësishme, të jesh i lirë përherë t’u mësosh diçka të tjerëve
është e rëndësishme. E gjithë kjo është e mundshme vetëm me Software-in e Lirë,
dhe qëkur iu bashkova kauzës, s’rroj dot më pa të. Linux, Ubuntu, Gnome,
LibreOffice, Gimp, Blender, Chromium, sa për të përmendur një dorë, dhe mjaft
programe të tjera të lira që përdor çdo ditë, më lejojnë të bëj ç’të dua, në mënyrën
si dua. Pavarësisht se ç’dëshiroj të bëj, të shkruaj një dokument, të bëj përllogaritje,
të shkruaj kod software-i, të krijoj punë grafike, ose thjeshtë të kënaqem duke luajtur
një lojë apo të shoh një film. Software-i i Lirë është gjithnjë gati për mua , me
një zgjidhje të efektshme dhe të thjeshtë për çdo fushë."</em><br/>
<strong>Nicola Jelmorini.</strong>
</p>
</div>
<!--5 KRETSCHMANN Kai-->
<div class="testimonial" style="margin-bottom:3em">
<img src="/activities/ilovefs/whylovefs/photos/kkretschmann_sm.jpg"/>
<p><em>"E dua, e përkrah dhe kam nevojë për "Free Software".
Ai është pjesë themelore e Internetit që njohim, parakusht bazë
për një Internet të lirë dhe madje edhe mbështetës i demokracisë, në një farë mënyre,
anembanë botës. Software-i i Lirë s’është thjesht vetëm një rrugë ekonomike për të patur një
klon të Word-it. Është një pohim politik dhe, për disa programues, madje edhe fe."</em><br/>
<strong>Kai Kretschmann</strong><!--,përkrahës krenar i FSFE-së, anëtar aktiv i Partisë
Pirate në Gjermani dhe programues ditë&amp;natë.-->
</p>
</div>
<!--6 OBERG Jonas-->
<div class="testimonial">
<img src="/about/people/avatars/oberg.jpg"/>
<p><em>"Ditën e Shën Valentinit, Shoqëria për Kulturë dhe Software të Lirë, e shtrin
dashurinë e saj në projekte të tillë si Audacity, GIMP, Inkscape dhe të tjera mjete audiovizive.
Këto mjete formojnë shtyllën kurrizore të infrastrukturës së nevojshme për të mbuluar
kulturën e lirë dhe, edhe pse teknikisht Kultura e Lirë mund të ekzistonte pavarësisht
nga Software-i i Lirë, dy lëvizjet kanë të përbashkët një filozofi të lirisë, çka i bën të dy
të pandashëm. Pa Software të Lirë, do të ishte shumë më e vështirë të realizonim
veprimtaritë tona, dhe asnjë projekt i Kulturës së Lirë s’do të ishte në gjendje të gëzonte
liri të plotë pa infrastrukturën e krijuar nga projekte Software i Lirë, si ata të përmendur
më sipër. Gjithkujt që është përfshirë në mbështetjen e kësaj infrastrukture: faleminderit!
Ju duam!"</em><br/>
<strong>Jonas Oberg</strong>, <a href="http://www.ffkp.se/">Shoqëria për
Kulturë dhe Software të Lirë (Föreningen fri kultur och programvara)</a></p>
</div>
<!--7 RUSU Valentin -->
<div class="testimonial" style="margin-bottom:3em">
<img src="/activities/ilovefs/whylovefs/photos/rusu_sm.jpg"/>
<p><em>"Pse e dua Software-in e Lirë? Sepse më lejon të bëj gjëra
të lezetshme pa u dashur të punoj në ndonjë kompani të madhe
software-i me bazë në ShBA."</em><br/>
<strong>Valentin Rusu</strong>
</p>
</div>
<!--8 SCHUMACHER Cornelius-->
<div class="testimonial">
<img src="/activities/ilovefs/whylovefs/photos/schumacher.jpg"/>
<p><em>"Software-i i Lirë është pjesë qendrore në gjithçka që bën KDE-ja
dhe pa Software-in e Lirë KDE-ja s’do të ekzistonte.</em></p>
<p><em>KDE-ja bazohet në masë dërrmuese në ndihmesën vullnetare
nga njerëz prej anembanë botës, të cilët fillimisht, s’e njohin njëri-tjetrin.
Software-i i Lirë ofron kontratën sociale që i bën të mundshme ndihmesa të tilla,
ngaqë vullnetarët tanë e dinë se po ndihmojnë të krijohet një e mirë e përbashkët
që mund të ndahet me të tërë.</em></p>
<p><em>Software-i i Lirë dhe qëllimi i tij i lehtësimit të të përbashkëtës i jep gjithashtu
KDE-së strukturën e vet dalluese jo-hierarkike, meritokratike. Pa parimet e
Software-it të Lirë, KDE-së do t’i ish dashur kontroll i përqendruar i të drejtave të kopjimit të
software-it dhe, për pasojë, një grup drejtuesish që përcaktojnë drejtimin e software-it
që ne prodhojmë. Ndihmëtarët tanë do të kishin më pak aftësi për të provuar ide të reja,
për të punuar në gjëra që vërtet u interesojnë dhe mbi, të gjitha, për të qenë të Lirë.</em></p>
<p><em>Pa Software të Lirë, s’do të kish KDE. Software-i i Lirë i jep jetë KDE-së.
KDE-ja e do Software-in e Lirë."</em><br/>
<strong>Cornelius Schumacher</strong>, <a href="http://ev.kde.org">President
i KDE e.V.</a> </p>
</div>
<!--9 WOOLFREY Chris-->
<div class="testimonial" style="margin-bottom:3em">
<img src="/activities/ilovefs/whylovefs/photos/woolfrey_sm.jpg"/>
<p><em>"E dua Software-in e Lirë ngaqë përfaqëson një alternativë, kur ndjesitë
janë që s’mund të ketë kurrë një alternativë."</em><br/>
<strong>Chris Woolfrey</strong><!--, Gazetar dhe shkrimtar.-->
</p>
</div>
<!--10 ZACCHIROLI Stefano-->
<div class="testimonial" style="margin-bottom:3em">
<img src="/activities/ilovefs/whylovefs/photos/zack_sm.jpg"/>
<p><em>"E dua Software-in e Lirë ngaqë ne varemi gjithnjë e më shumë nga software-i, në
çdo çast të jetës sonë. Është software-i ai që merret me email-et tona dhe veprimtaritë
e rrjeteve shoqërore kur komunikojmë; është software-i ai që kontrollon furrat dhe
frigoriferët tanë, kur përgatisim ushqimin; është software-i ai që drejton automjetet
dhe aeroplanët kur udhëtojmë nëpër botë; është software-i ai që mban gjallë mjaft
prej nesh kur kemi nevojë për pajisje spitalore ose pajisje bio-mjekësore të tilla
si stimuluesit kardiakë. Një botë pa Software të Lirë nënkupton të qenët rob i autorëve
të software-it pronësor që përdoret në jetën tonë. E dua Software-in e Lirë ngaqë mund
të na çlirojë."</em><br/>
<strong>Dr. Stefano Zacchiroli</strong>, Drejtues në Projektin Debian, shkencëtar dhe zhvillues i Software-it të Lirë
</p>
</div>
<!--11 ZUTHER Martin-->
<div class="testimonial" style="margin-bottom:3em">
<img src="/activities/ilovefs/whylovefs/photos/mzuther_sm.jpg"/>
<p><em>"E dua software-in e Lirë ngaqë është si një makinë që të vjen
me një doracak të plotë shërbimi dhe me çdo mjet që mund t’ju duhet -- mund
ta riparoj vetë dhe madje edhe t’i shtoj veçori të reja! Nëse ia dal, përdorues
të tjerë mund të përfitojnë nga ndryshimet e mia, dhe nëse s’mundem, ka
gjithmonë një bashkësi që është e lumtur të ndihmojë."</em><br/>
<strong>Martin Zuther</strong>
</p>
</div>
</div>
</body>
<sidebar promo="our-work">
<h2>Më tepër #ilovefs</h2>
<dynamic-content />
<ul>
<li><a href="/activities/ilovefs/">Fushata e tanishme #ilovefs</a></li>
<li><a href="/activities/ilovefs/latest-report">Raporti më i fundit #ilovefs</a></li>
<li><a href="/activities/ilovefs/whylovefs/gallery.html">Galeri personash që e duan Software-in e Lirë</a></li>
<li><a href="/activities/ilovefs/artwork/artwork.html">Elementë grafikë për t’i përdorur në sajtin tuaj</a></li>
<li><a href="/contribute/spreadtheword.html#ilovefs">Merrni falas material promocioni</a></li>
<li><a href="/order/order.html">Porositni artikuj #ilovefs</a></li>
</ul>
</sidebar>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->