Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/activities/ilovefs/index.nl.xhtml

75 lines
3.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>2</version>
<head>
<title>I love Free Software Dag</title>
</head>
<body class="article valentine-ilovefs" microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">I love Free Software Dag</h1>
<!-- This page is intended as the general IloveFS Page which is not linked to one specific year-->
<!-- For translators: Have a look at the previous years' campaigns. The
IloveFS pages normally don't change that much and you probably can
reuse many parts of them -->
<div class="e-content">
<div class="p-summary">
<p>
Wij onderschatten vaak de kracht van een eenvoudige <strong>Dank u</strong>. Bijdragers aan Vrije Software doen belangrijk werk voor onze samenleving en zij verdienen
aandacht. De "I love Free Software Dag" op 14 februari (ook bekend als
Valentijnsdag) is voor u de perfecte gelegenheid om uw speciale
dankbaarheid te uiten.
</p>
</div>
<figure class="float-right">
<img
src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/034f1543bb453326d62cc4ecf9318be2.jpeg"
alt="ILoveFS 3D kaart" />
</figure>
<p>
In de Vrije Softwaregemeenschap verwachten wij veel werk van Vrije Software-projectbeheerders. Wij willen dat onze foutmeldingen snel behandeld worden en
eisen nieuwe functies van mensen die vaak hun schaarse vrijwilligerstijd besteden aan
Vrije Software-code, -vertalingen, -tests, of -ontwerp. Daar is niets mis mee, want constructieve feedback helpt ons om verder te verbeteren en houdt
Vrije Software-projecten levendig. Maar het is ook belangrijk om enige
waardering te tonen voor hen die het hele jaar door zo onbaatzuchtig voor ons werken! U
kunt uw liefde voor Vrije Software tonen door uw favoriete Vrije
Software-project of -bijdrager te bedanken.
</p>
<p>
De jaarlijkse "I love Free Software Dag" maakt het mogelijk om van 14 februari een dag
te maken vol positieve, creatieve en mooie boodschappen voor de hele gemeenschap.
Samen kunnen wij de softwarevrijheid die ons versterkt vieren.
</p>
<div class="captioned center" style="width: 604.724px;"> <!-- change to actual width of pictures -->
<picture-box from="1" to="13" />
<!-- See ilovefs.xsl for image selection options and more -->
<footer>
<p>Veel mensen zijn om verschillende redenen verliefd op Vrije Software.</p>
</footer>
</div>
<!--
flexible drop-in module for changing year. Text can be found in
/activities/ilovefs/current-year.**.xml
-->
<current-year />
</div><!--/e-content-->
</body>
<description>Op de jaarlijkse "I love Free Software dag" betuigen wij onze dankbaarheid aan alle bijdragers aan Vrije Software. Doe mee aan dit speciale evenement en maak deel uit van een prachtige gemeenschap! #ilovefs</description>
<sidebar promo="our-work">
<h2>Meer #ilovefs</h2>
<dynamic-content />
<ul>
<li><a href="/news/podcast/episode-13.html">Onze nieuwe podcast-aflevering over het spel 0 A.D.:Empires Ascendant</a></li>
<li><a href="https://sharepic.fsfe.org/">Onze nieuwe "SharePic generator"</a></li>
<li><a href="/events/">Ons evenement gewijd aan Vrije Software-spelletjes</a></li>
<li><a href="/activities/ilovefs/latest-report">Laatste #ilovefs verslag</a></li>
<li><a href="/activities/ilovefs/whylovefs/whylovefs.html">Waarom mensen van Vrije Software houden</a></li>
<li><a href="/activities/ilovefs/whylovefs/gallery.html">Ontleen een beetje inspiratie uit onze fotogalerij van mensen die van Vrije Software houden</a></li>
<li><a href="/activities/ilovefs/artwork/artwork.html">Afbeeldingen om op uw website te gebruiken</a></li>
<li><a href="/contribute/spreadtheword.html#ilovefs">Ontvang gratis promotiemateriaal</a></li>
<li><a href="/order/order.html">Bestel #ilovefs fan-artikelen</a></li>
</ul>
</sidebar>
<image url="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/034f1543bb453326d62cc4ecf9318be2.jpeg" alt="ILoveFS 3D kaart" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>