Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

reporting-fixing-violations.nl.xhtml 6.4KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Freedom Task Force (FTF)</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>
 8. FTF: Richtlijnen voor het rapporteren en herstellen van
 9. licentieovertredingen
 10. </h1>
 11. <localmenu/>
 12. <p>
 13. In dit document vindt u enkele praktische tips voor het oplossen
 14. van veel voorkomende Vrije Softwarelicenties. Dit is geen
 15. juridisch advies. Als u twijfelt raden wij u aan een
 16. gekwalificeerd advocaat te raadplegen.
 17. </p>
 18. <a name="reporting"></a>
 19. <h3>Overtredingen rapporteren</h3>
 20. <p>
 21. Wees voorzichtig als u overtredingen
 22. rapporteert. Beschuldigingen en verdachtmakingen op een publieke
 23. mailinglist leiden tot achterdocht en helpen een oplossing voor
 24. het probleem niet vooruit. Ga op zoek naar feitenmateriaal, zo
 25. kan je specialisten helpen bij het zoeken naar een snelle
 26. oplossing.
 27. </p>
 28. <p>
 29. Bruikbare rapporten aan een bedrijf over een product dat
 30. eventueel in overtreding is, zouden zeker het volgende moeten
 31. bevatten:
 32. </p>
 33. <ul>
 34. <li>De naam van het product</li>
 35. <li>De reden waarom u denkt dat er een probleem is</li>
 36. <li>De naam van het project waartegen u een inbreuk vermoedt</li>
 37. <li>De licentie waaronder deze code verdeeld wordt</li>
 38. <li>De link naar de website van het project</li>
 39. </ul>
 40. <p>
 41. Bruikbare rapporten aan organisaties zoals gpl-violations.org of
 42. de FTF zouden zeker het volgende moeten bevatten:
 43. </p>
 44. <ul>
 45. <li>De naam van het project waartegen u een inbreuk vermoedt</li>
 46. <li>De licentie waaronder deze code verdeeld wordt</li>
 47. <li>De link naar de website van het project</li>
 48. <li>De naam en de website van de partij die mogelijk een licentie
 49. overtreed</li>
 50. <li>De reden waarom u een inbreuk vermoed</li>
 51. </ul>
 52. <p>Bijkomende tips:</p>
 53. <ul>
 54. <li>Stuur geen ellenlange e-maildiscussies. Ze maken het vaak
 55. moeilijker om de situatie juist in te schatten.</li>
 56. <li>Als u een duidelijk bewijs hebt van een inbreuk kan je dat
 57. best aan houders van het auteursrecht overmaken. Indien nodig
 58. kunnen zij juridische stappen zetten.</li>
 59. </ul>
 60. <p>U kan rapporten sturen naar:</p>
 61. <ul>
 62. <li>gpl-violations.org:
 63. <a href="mailto:license-violation@gpl-violations.org">
 64. license-violation@gpl-violations.org</a></li>
 65. <li> FSFE's Freedom Task Force:
 66. <a href="mailto:legal@lists.fsfe.org">legal@lists.fsfe.org</a></li>
 67. </ul>
 68. <a name="handling"></a>
 69. <h3>Reageren op een rapport</h3>
 70. <p>
 71. Als u een rapport krijgt van een licentieovertreding dient u
 72. bedachtzaam te handelen. Vrije Software wordt meestal ontwikkeld
 73. in geëngageerde gemeenschappen waar men de gewoonte heeft om
 74. ondubbelzinnig te communiceren. Dit betekent ook dat het
 75. belangrijk is om op zo'n melding te reageren. Dit kan initieel
 76. om een korte reactie gaan. Zo voorkomt u dat de zaak escaleert.
 77. </p>
 78. <p>Hier volgen enkele nuttige stappen die u kan ondernemen: </p>
 79. <ul>
 80. <li>Bevestig dat u het rapport ontvangen hebt en meld aan de
 81. rapporteur dat u de zaak verder bekijkt</li>
 82. <li>Als het rapport op een publieke mailinglist werd gepost,
 83. probeer de discussie dan zo vlug mogelijk naar de private sfeer
 84. te verplaatsen</li>
 85. <li>Bepaal het precieze probleem. Indien de volgende informatie
 86. nog niet in uw bezit is, vraag het dan aan de rapporteur:
 87. <ul>
 88. <li>De naam van het product of de code die voor problemen
 89. zorgt</li>
 90. <li>De reden waarom men een inbreuk vermoedt</li>
 91. <li>De naam van het project waartegen u eventueel inbreuk
 92. gepleegd hebt</li>
 93. <li>De licentie waaronder deze code verdeeld wordt</li>
 94. <li>De link naar de website van het project</li>
 95. </ul></li>
 96. <li>Houd de rapporteur op de hoogte van alle
 97. ontwikkelingen</li>
 98. </ul>
 99. <p>Houdt de volgende zaken steeds in je achterhoofd:</p>
 100. <ul>
 101. <li>Niet elke rapporteur begrijpt de volledige licentie, er
 102. kunnen dus fouten zitten in hun rapport</li>
 103. <li>Licentievoorwaarden zijn niet optioneel, het niet naleven
 104. ervan kan ernstige gevolgen hebben</li>
 105. <li>Indien nodig kan u specialisten in deze materie of de
 106. diensten van een derde partij inhuren</li>
 107. </ul>
 108. <p>
 109. Als u meer informatie wil over goede praktijken in verband met
 110. licenties kan u contact opnemen met:
 111. </p>
 112. <ul>
 113. <li> FSFE's Freedom Task Force:
 114. <a href="mailto:legal@lists.fsfe.org">legal@lists.fsfe.org</a></li>
 115. </ul>
 116. <p>
 117. Voor gespecialiseerde hulp met licentiesproblemen kan u contact
 118. opnemen met:
 119. </p>
 120. <ul>
 121. <li> Tjaldur Software Governance Solutions:
 122. <a href="http://www.tjaldur.nl"
 123. class="external free"
 124. title="http://www.tjaldur.nl"
 125. rel="nofollow">http://www.tjaldur.nl</a></li>
 126. </ul>
 127. <a name="preventing"></a>
 128. <h3>Licentieovertredingen voorkomen</h3>
 129. <p>
 130. De beste manier om overtredingen op te lossen is ze voorkomen.
 131. </p>
 132. <p>Nuttige tips:</p>
 133. <ul>
 134. <li>Lees de tekst van de licentie die u gebruikt</li>
 135. <li>Lees websites waar u meer uitleg vindt over de licentie</li>
 136. <li>Vraag advies aan specialisten</li>
 137. </ul>
 138. <p>Nuttige tips voor het aankoopmanagement:</p>
 139. <ul>
 140. <li>Als u code gebruikt van een derde partij, zorg dat er goede
 141. afspraken over het naleven van licenties in uw contract vermeld
 142. staan</li>
 143. <li>Vraag aan de leverancier om de kosten van het oplossen van
 144. licentieproblemen zelf te dragen.</li>
 145. </ul>
 146. <p>Voor meer informatie kan u contact opnemen met:</p>
 147. <ul>
 148. <li> gpl-violations.org:
 149. <a href="mailto:legal@lists.gpl-violations.org">
 150. legal@lists.gpl-violations.org</a></li>
 151. <li> FSFE's Freedom Task Force:
 152. <a href="mailto:legal@lists.fsfe.org">legal@lists.fsfe.org</a></li>
 153. </ul>
 154. <h3>Over deze tekst:</h3>
 155. <p>Copyright (c) 2008 Armijn Hemel, Shane Coughlan</p>
 156. <p>Dit werk is beschikbaar onder
 157. de <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/"
 158. class="external free"
 159. title="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/"
 160. rel="nofollow">Creative Commons Attribution-No Derivative
 161. Works 3.0 Unported</a> licentie.
 162. </p>
 163. </body>
 164. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 165. </html>
 166. <!--
 167. Local Variables: ***
 168. mode: xml ***
 169. End: ***
 170. -->