Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

169 lines
6.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>
DRM.info - Wat je zeker moet weten over Digital
Restrictions Management
</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/activities.html">Onze werken</a></p>
<h1>Digital Restriction Management</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<a href="http://drm.info"><img src="logo.png" border="0"
alt="DRM.info -- Wat je zeker moet weten over het beheer van digitale beperkingen, Digital Restrictions Management" /></a>
</div>
<p style="indent">
<b>Disney </b>: <q>If People know about DRM, we've already
failed!</q>(Als mensen weten dat DRM bestaat, is ons opzet nu
al mislukt) <br />
<b>FSFE: </b>: <q>DRM.info beïndigt het stilzwijgen over
DRM!</q>
</p>
<p>
<a href="/freesoftware/freesoftware.html">Vrije Software</a> is
software die de gebruikers controle geeft over hun computer en
toestellen. In tegenstelling tot de Digital Restriction
Management technologie, die de gebruikers onder controle brengt
van een derde partij die 'producten' aanbiedt, zoals muziek,
video en teksten. Voor de FSFE lijken deze twee benaderingen
fundamenteel incompatibel.
</p>
</div>
<p>
En het is niet alleen de FSFE die een probleem maakt van DRM. De
Duitse vereniging voor computerwetenschappen ("Gesellschaft für
Informatik") formuleerde het als volgt: <a
href="http://www.gi-ev.de/fileadmin/redaktion/Download/GI-Position_Urheberrecht2006.pdf">"Als DRM de bovenhand
krijgt in de markt, dan verliezen de gebruikers de controle over
hun eigen computers"</a>. Symantec deelt deze visie:<a
href="http://www.symantec.com/enterprise/security_response/weblog/2006/08/assessment_of_vista_kernel_mod.html">
"Uiteindelijk verliezen klanten over heel de wereld de
mogelijkheid om vrij te kiezen welke veiligheidspakketten ze
gebruiken voor hun besturingssysteem, en worden ze verplicht
gebruik te maken van de pakketten die Microsoft aanbiedt of
pakketten die door Microsoft geduld worden. </a>.
</p>
<p>
Dit verlies van controle betekent dat uitgeverijen, TV zenders,
regeringen (en hun administraties), banken, productiehuizen en
particulieren niet alleen de controle zullen verliezen over hun
grafische kaarten, computerschermen en harde schijven maar ook
over hun mobiele telefoons, digitale camera's en alle andere
digitale toestellen die ze alleen nog in theorie zullen bezitten.
</p>
<p>
En alhoewel de FSFE ervan overtuigd is dat er geen enkele
gerechtvaardigde reden is voor een gemeenschap die gebouwd is op
vrijheid en democratie, om aan derden het recht te geven controle
te nemen over iemands persoonlijk gebruik van zijn eigen computer
en toestellen, moeten we erkennen dat er over heel de wereld al
uitgebreide juridische maatregelen zijn ingesteld, die deze
handelswijze al toestaan of opleggen.
</p>
<p>
Om deze reden vinden wij het noodzakelijk dat Internationale
verdragen en nationale wetgeving, zoals TRIPS, DMCA, EUCD en vele
anderen, herzien worden. Wij gaan dit proberen te verwezenlijken
via relevante forums, al zijn we er ons van bewust dat dit een
moeilijke taak wordt, die waarschijnlijk lang zal aanslepen.
</p>
<p>
Aangezien we zeer goed beseffen over welk tijdsbestek we hier
spreken en aangezien we het weinig waarschijnlijk achten dat
DRM-technologie plotseling vanzelf zal verdwijnen, hebben we ons
de volgende juridische doelen op korte- en middellange termijn
gesteld:
</p>
<dl>
<dt>Een DRM waarschuwingsteken op toestellen en
producten. </dt>
<dd> Consumenten moeten een eerlijke kans krijgen om niet per
ongeluk een product te kopen dat hem zal onderwerpen aan de
controlerende macht van een derde. Om de consument in staat te
stellen een weloverwogen aankoop te doen, moet deze informatie
makkelijk (op de verpakking) te vinden zijn op het moment van
de aankoop.</dd>
<dt>Omzeiling toestaan voor gewettigde doeleinden </dt>
<dd>Het gewettigd gebruik van zijn eigen computer en toestellen mag
men nooit illegaal maken. En toch gebeurt dat door de
"anti-omzeilingsvoorziening" in sommige wetgeving; handelingen
die je wettelijk kan uitvoeren, worden illegaal, niet door de
handeling zelf, maar wel door wat je moest omzeilen om je
wettelijk recht uit te kunnen oefenen.</dd>
<dt>Geen DRM in de politieke arena </dt>
<dd> Overheden moeten altijd volledige soevereine controle hebben
over hun gegevens, procedures en beslissingen. Gebruikers
van DRM-software, ook overheden, hebben nooit volledige
controle over hun eigen computer. Door dit gegeven kunnen
DRM -systemen nooit een plaats krijgen in de politieke
arena.</dd>
<dt>Openbare diensten voor het publiek </dt>
<dd> Openbare diensten moeten toegankelijk zijn voor alle burgers,
ook voor diegene die gebruik willen maken van <a
href="/freesoftware/freesoftware.html">Vrije Software</a>. Het zou
verplicht moeten worden dat openbare diensten en informatie met
Vrije Software geraadpleegd kunnen worden.</dd>
</dl>
<h2>DRM.info</h2>
<p>
Om deze zaken aan te kaarten en onder publieke aandacht te
brengen, heeft de FSFE het initiatief genomen voor <a
href="http://drm.info">DRM.info</a>, een gemeenschappelijk
informatieplatform van deelnemende organisaties uit verschillende
sectoren, waaronder Digitale rechten, bibliotheken, creatieve
gemeenschappen en consumentengroeperingen.
</p>
<p>
Bezoek <a href="http://drm.info">DRM.info</a> vandaag nog en wijs
anderen de weg naar deze site. Help ons deze boodschap uit te
dragen.
</p>
<h2>Steun DRM.info</h2>
<p>
De portaalsite <a href="http://drm.info">DRM.info</a> wordt
onderhouden door de Free Software Foundation Europa (FSFE), zij
financieren zichzelf vooral door middel van <a
href="/contribute/donate.html">schenkingen</a> en bijdragen van
<a href="https://my.fsfe.org/donate" target="_blank">de Fellowship
of FSFE</a>. Je kan ook <a
href="/contribute/contribute.html">meewerken</a> als
vrijwilliger.
</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->