Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

40 lines
8.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><html>
<version>0</version>
<head><title>Allibera el teu Android!</title> <link type="text/css" href="/activities/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" /><meta name="cc-license" content="Portions of this page are
modifications based on work created and shared by Google and
used according to terms described in the Creative Commons 3.0
Attribution License. Android is a trademark of Google Inc." /></head><body><h1>Allibera el teu Android!</h1><div id="introduction"><div class="image" id="hello-free-droid"><img src="/activities/android/robot.png" alt="Liberated Android Robot" /></div><p>Android és un sistema operatiu<a href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html" title="Android and Users' Freedom">majoritàriament lliure</a> principalment desenvolupat per Google. Desafortunadament, els drivers per a la majoria de dispositius i aplicacions en els "mercats" no són <a href="/freesoftware/freesoftware.html" title="What is Free Software?">lliures como en llibertat</a>. Freqüentment treballen en contra els interesos dels usuaris, espiant-los i de vegades no es poden esborrar.</p><p>Aquesta campanya et pot ajudar a <strong>recuperar el control</strong> del teu dispositiu Android i de les teves dades. Recull informació sobre l'execució d'un sistema Android tan lliure com sigui possible i intenta coordinar els esforços en aquesta àrea.</p></div>
<center>
<video controls="controls" width="100%">
<source src="https://download.fsfe.org/videos/Free%20Your%20Android%20-%20EP.webm" type="video/webm" />
<source src="https://download.fsfe.org/videos/Free%20Your%20Android%20-%20EP.mp4" type="video/mp4" />
</video>
</center>
<div id="subpages"><div class="half"><h3><a href="/activities/android/liberate.html">Allibera el teu dispositiu</a></h3><p>Aprèn com alliberar el teu dispositiu i com recupera el control de les teves dades canviant a un sistema operatiu Android lliure amb aplicacions lliures (com en llibertat) Recollim tota la informació necessària.</p><div class="action"><a href="/activities/android/liberate.html">Recupera el Control</a></div></div><div class="half last"><h3><a href="/activities/android/help.html">Ajuda a fer l'alliberació més fàcil</a></h3><p>Alliberar dispositius pot ser més fàcil, de manera que tothom pugui gaudir de la llibertat. Hi han diferents formes d'ajudar a aconseguir aquest objectiu, encara que no sàpigues com programar.</p><div class="action"><a href="/activities/android/help.html">Contribueix</a></div></div><div class="grid clean">&#160;</div></div><h2 id="Why">Per què el teu Dispositiu Mòbil Necessita Ser Lliure</h2>Els dispositius mòbils són petits computadors que portem a sobre tot el temps. Coneixen la nostra posició actual i contenen fotografies privades. Els utilitzem per comunicar-nos amb els nostres amics, la nostra família i potser amb el nostre amor secret. També ens proporcionen accés a Internet i tenen integrada una càmera i un micròfon. Sent eines tan potents, poden portar grans riscos en la privacitat, però al mateix temps podem aconseguir grans coses amb ells: tot depèn de qui les controla.<h3>Llibertat i Control</h3><p>La majoria de dispositius mòbils són controlats pel fabricant i l'operador i no pels usuaris. El programari que s'executa no és Programari Lliure. Inclús els telèfons Android venen amb programari no lliure i complements propietaris que sovint no treballen en els total interès de l'usuari. Les actualitzacions del programari només seran disponibles sempre i quan el fabricant encara tingui un interès comercial en el teu dispositiu. Les aplicacions (apps) disponibles a través del mercat oficial són la majoria de les vegades no-lliures. Ningú està autoritzat a estudiar com funcionen i què realment fan en el teu telèfon. De vegades simplement no funcionen exactament com tu voldries, però de vegades inclús contenen característiques malicioses.</p><p>Executant exclusivament Programari Lliure en el teu dispositiu et dóna control total. Encara que no tinguis les habilitats per exercir directament tota la teva llibertat, et beneficiaràs d'una comunitat vibrant que ho pot fer conjuntament.</p><h3>Privacitat</h3><p>Els nostres dispositius mòbils contenen més informació personal que la majoria de diaris privats. Però sistemes propietaris, inclús la majoria de telèfons Android, ´son dissenyats per deixar aquesta informació en control de companyies com Google o Apple. La majoria d'usuaris no tenen un control total sobre les dades personals en el seu dispositiu. Solucions convenients per a la sincronització i la realització de còpies de seguretat de les dades engalipen a més i més gent en guardar totes les seves dades en servidors centrals explotats per alguna organització comercial. Aquestes corporacions normalment són dels EUA i són obligats a entregar les teves dades al govern dels EUA. Si així ho demanen. Qui té informació personal sobre nosaltres és capaç de manipular-nos. Per tant els dispositius no-lliures són una amenaça a la democràcia i a la nostra societat.</p><p>La privacitat és una de les raons més importants per donar suport al Programari Lliure. Els complements (add-ons) propietaris com <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_IQ">Carrier IQ</a> espien els usuaris dels telèfons intel·ligents (smart-phones) sense el seu conneixement. Moltes aplicacions del mercat contenen característiques malicioses. Llegeixen les teves dades privades, com ara <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2012/feb/15/apple-iphone-address-book-privacy" title="Apple faces US inquiry over iPhone address book privacy">la teva agenda</a> i "el telèfon de casa", o utilitzen <a href="https://code.google.com/apis/analytics/docs/mobile/android.html#overview">Google Analytics</a> per enviar dades a Google. Aquests són només exemples que s'han descobert fins ara. La manca de llibertat impedeix inspeccions independents i l'espionatge secret només és descobreix per accident</p><p>La majoria de telèfons intel·ligents et demanen connectar-te i identificar-te en un servidor centralitzat abans de poder utilitzar-los de manera adequada. Els usuaris han de confiar sense saber quina informació s'emmagatzema i com es processada o relacionada amb unes altres dades. Un telèfon executant només Programari Lliure no et demanarà que proporcionis dades a una companyia poc fiable o et pressionarà a que ho facis – si més no això és molt improbable, ja que les accions del programari serien molt òbvies i la comunitat seria capaç de desenvolupar una versió alternativa. La conveniència de serveis de “valor afegit” que sovint són aparellats amb connexions d'aquest tipus es pot realitzar també utilitzant el Programari Lliure. Això et dóna control de les teves dades personals, els teu diari es manté en el teu poder. Pots tenir el pastís i menjar-te'l també.</p>
<!-- Removed for now due to request by RMS
<h2>Other Related Initiatives</h2>
<p>
Even though this campaign is about Android, there are other important
initiatives that also have the goal to allow you using small mobile
computers in freedom. There is the spiritual Openmoko continuation <a
href="http://projects.goldelico.com/p/gta04-main/">GTA04 from Golden
Delicious</a>. It builds a free phone without the need for proprietary
drivers. The <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Maemo">Maemo</a>/<a
href="https://meego.com/">MeeGo</a> initiative has now moved into <a
href="http://merproject.org/">Mer</a> and <a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Tizen">Tizen</a> and tries to be an
alternative free operating system. Also WebOS is <a
href="http://developer.palm.com/blog/2011/12/open-source/">about to be
liberated</a>.
</p>
--><h2>Organitzacions Participants</h2><p><div class="image"><a href="https://digitalcourage.de"><img src="/activities/android/DC.png" alt="digitalcourage" title="digitalcourage" /></a>
<a href="http://ansol.org/"><img src="/activities/android/ansol.png" alt="Associação Nacional para o Software Livre" title="Associação Nacional para o Software Livre" /></a>
</div></p></body>
<translator>Raül</translator> </html>