Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

127 lines
7.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE 15de verjaardag</title>
</head>
<body class="article">
<div class="image" id="badge" style="background: url('/activities/15years/fsfe-15-badge.png') no-repeat top left transparent; height: 233px; width: 233px; float: left; margin-left: -6em; margin-right: 1.5em; margin-top: -2em;">
<img style="display: none;" src="/activities/15years/fsfe-15-badge.png" alt="FSFE 15 jaren badge"/>
</div>
<h1>FSFE's 15de verjaardag!</h1>
<div id="introduction">
<p>
<!-- The FSFE is celebrating its 15th anniversary this year and we would
like you to be part of it.-->
Sinds de oprichting in 2001 hebben we veel bereikt. De FSFE is instrumenteel
geweest in een succesvolle mededingingszaak tegen een groot softwarebedrijf dat van
plan was om de markt voor thuiscomputers te domineren; we hebben het voor elkaar
gekregen dat softwarepatenten niet afdwingbaar bleven in Europa waarmee we
een onafwendbare apocalyps voor kleine en middelgrote technologiebedrijven
wisten te voorkomen; en we hebben samen met gpl-violations.org gewerkt aan het
verdedigbaar maken van vrije licenties in Duitse gerechtshoven, waarmee we baanbrekende precedenten
hebben geschept voor de hele EU.
U kan meer over ons werk te weten komen door een bezoek aan
<a href="/timeline/timeline.html">FSFE's tijdlijn</a>.
</p>
</div>
<div style="clear: both;"><br/></div>
<center>
<video controls="controls" width="640" height="360" poster="poster.png" crossorigin="crossorigin">
<source src="https://download.fsfe.org/videos/15years/15years-FSFE.mp4" type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;"/>
<source src="https://download.fsfe.org/videos/15years/15years-FSFE.webm" type="video/webm; codecs=&quot;vp8, vorbis&quot;"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.nl.vtt" kind="subtitle" srclang="nl" label="Nederlands" default="default"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.de.vtt" kind="subtitle" srclang="de" label="Deutsch"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.el.vtt" kind="subtitle" srclang="el" label="Ελληνικά"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.es.vtt" kind="subtitle" srclang="es" label="Español"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.fr.vtt" kind="subtitle" srclang="fr" label="Français"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.nl.vtt" kind="subtitle" srclang="nl" label="Nederlands"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.sq.vtt" kind="subtitle" srclang="sq" label="Shqip"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.tr.vtt" kind="subtitle" srclang="tr" label="Türkçe"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.en.srt" kind="subtitle" srclang="en" label="English"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.de.srt" kind="subtitle" srclang="de" label="Deutsch"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.el.srt" kind="subtitle" srclang="el" label="Ελληνικά"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.es.srt" kind="subtitle" srclang="es" label="Español"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.fr.srt" kind="subtitle" srclang="fr" label="Français"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.nl.srt" kind="subtitle" srclang="nl" label="Nederlands"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.sq.srt" kind="subtitle" srclang="sq" label="Shqip"/>
<track src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.tr.srt" kind="subtitle" srclang="tr" label="Türkçe"/>
</video>
</center>
<p>
Dus voelen we de noodzaak om dit te vieren. Daartoe hebben we een
"<em>Maak kennis met uw lokale Vrije Softwareheld</em>" bewustmakingscampagne.
Het idee is om leden van de gemeenschap in aanraking te laten komen met
de pers in de regio waar u woont. <em>Lokale helden</em> kunnen aan
journalisten uitleggen hoe de Vrije Softwaregemeenschap van invloed is
op de mensen om u heen, wat de voordelen zijn voor het onderwijs, het
gezondheidssysteem, de lokale economie en het leven van de burgers in
het algemeen. Als u een journalist, blogger, vlogger, podcaster of
privépersoon bent die ons in contact kan brengen met media groot of klein,
<a href="/press/press.html">neemt u dan contact met ons op</a> en we
zullen u duidelijk maken wie uw lokale helden zijn en hoe u ze kan ontmoeten.
</p>
<p>
Het thema van onze vijftiende verjaardag wordt ook prominent uitgelicht
op onze <a href="/community/events/2016/summit/frontpage">Top in 2016</a>.
We houden deze top van 2 tot 4 september dit jaar in Berlijn en we zien
graag dat u komt. We hebben een
<a href="/community/events/2016/summit/frontpage#business">lijst met
eersteklas sprekers</a> en we besteden aandacht aan alle dringende onderwerpen
betreffende Vrije Software in Europa en over de hele wereld. Dus
<a href="/community/events/2016/summit/attendance#registration">reserveer uw plaats</a> door u aan te melden op onze
<a href="https://conf.qtcon.org/en/session/new?conference_acronym=qtcon">registratiepagina</a>.
</p>
<p>
Maar waarschijnlijk is het worden van Fellow het belangrijkste dat u kan
doen om dit voor ons een belangrijk jaar te maken. Als u ons direct
wilt steunen en deel uit wil maken van de FSFE meld u zich dan
alstublieft <a href="https://my.fsfe.org/donate">nu aan als duurzaam lid</a>.
Er zijn geen vaststaande lidmaatschapsgelden, u kan het aanpassen aan
wat voor u gemakkelijk is en wat u ook kiest, het zal ons helpen om software
vrij te houden.</p>
<p>Dus <a href="https://my.fsfe.org/donate">word een duurzaam lid</a>, vertel het verder en <a href="/community/events/2016/summit/frontpage">kom naar ons evenement</a>!
Waar u ook voor kiest, het zal ons helpen om gebruikers in staat te stellen
om zelf de controle over technologie te krijgen.
</p>
</body>
<description>De FSFE viert dit jaar zijn 15de verjaardag en we zouden graag willen dat u daar deel van uitmaakt.</description>
<sidebar>
<h2>Verwante links</h2>
<ul>
<li><a href="https://my.fsfe.org/donate">Word lid van de FSFE</a></li>
<li><a href="/summit16">FSFE Top 2016</a></li>
<li><a href="/contribute">Doe mee met ons werk</a></li>
<li><a href="/timeline">FSFE's tijdlijn</a></li>
<li><a href="/press">Perscontact</a></li>
<li><a href="/contribute/spreadtheword#15y-fsfe-sticker">Kom aan de 15 years FSFE sticker</a></li>
<li><a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2016/FSFE-15years-birthday/info">Neem deel aan ons officiële verjaardagsfeest</a></li>
<li><a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2016/FSFE-15years-birthday/spread-the-word">Help ons het verder te vertellen</a></li>
</ul>
</sidebar>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->