Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

52 lines
1.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Wij zijn de FSFE</title>
</head>
<body class="article">
<p id="category"><a href="/about/about.html">Over de FSFE</a></p>
<h1>“Wij zijn de FSFE”<br/><small>Getuigenissen van de gemeenschap</small></h1>
<div id="introduction">
<p>
FSFE is een liefdadigheidsorganisatie die zich toewijdt aan het door
gebruikers laten controleren van technologie. Samen met onze gemeenschap
vormen we door Europa heen een gemeenschap die op basis van de vrijheid
van gebruikers en software bouwt aan digitale samenlevingen. Hoewel er
nooit genoeg ruimte zal zijn om licht te werpen op alle creatieve
geesten en gemotiveerde mensen die hebben geholpen bij het groeien van
onze beweging en het uitleven van onze missie willen we toch een aantal
van onze onbetaalbare gemeenschapsleden die op een of andere manier het
profiel van de FSFE hebben gevormd en hebben geholpen om te worden wat
we nu zijn uitlichten.
</p>
<p>
Op deze pagina vindt u verschillende mensen uit de FSFE-gemeenschap die
bereid zijn om de wereld te laten weten dat ze
<a href="/about/mission.html">onze missie</a> steunen en willen
weerspiegelen wat Vrije Software voor hen betekent. Ze lieten allemaal een
getuigenis achter: verschillende lieten zich interviewen en enkelen
maakten zelfs een video. Veel plezier bij het leren kennen van onze
gemeenschap!
</p>
<p>
PS: voelt u inspiratie om ook op deze pagina te willen verschijnen?
<a href="mailto:contact@fsfe.org">Neem dan contact met ons op</a>.
</p>
</div>
<dynamic-content/>
</body>
<sidebar promo="support"/>
<text id="photograph">Foto</text>
<translator>André Ockers</translator>
</html>