Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

102 lines
4.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Max Mehl</title>
 6. <style type="text/css">
 7. /* this is just a small hack to avoid spams */
 8. .zzz {display: none;}
 9. .desc {font-size: 0.9em;font-style:italic;}
 10. </style>
 11. </head>
 12. <body class="bio">
 13. <p id="category"><a href="/about/team.html">Team</a></p>
 14. <h1>Max Mehl</h1>
 15. <p style="text-align:center;"><a href="#work">Werkgebieden</a> | <a href="#publications">Lezingen en publicaties</a> | <a href="#contact">Contact</a></p>
 16. <p>
 17. Max is FSFE's programmamanager en verantwoordelijk voor enkele beleidsgebieden en publiekscampagnes. Hij coördineert bijvoorbeeld de
 18. <a href="https://publiccode.eu">Publiek Geld, Publieke Code</a>-campagne en onze activiteiten betreffende
 19. <a
 20. href="/activities/radiodirective/">Radio Afscherming ("Lockdown")</a>. Hij neemt ook deel aan de webmasters-, systeembeheerders- en vertalersteams.
 21. </p>
 22. <p>
 23. Hij begon in 2011 actief te worden binnen de FSFE als vrijwillig vertaler. Later liep hij zes maanden stage. Sindsdien is hij als vrijwilliger en later als deeltijdwerker betrokken geweest bij verschillende campagnes, publieke evenementen en beleidsaangelegenheden.
 24. </p>
 25. <p>
 26. Naast zijn werk studeerde Max politiek en overheid in
 27. Konstanz en Münster, richtte hij een klein IT-bedrijf op, leefde en deed hij vrijwilligerswerk in Tanzania en is hij scout uit overtuiging. Van tijd tot tijd werkt hij de informatie over zijn hedendaagse privé- en professionele activiteiten bij op <a
 28. href="https://blog.mehl.mx">zijn blog</a>.
 29. </p>
 30. <h2 id="work">Werkgebieden</h2>
 31. <p>
 32. Max werkt(e) mee aan vele FSFE-campagnes en -activiteiten, zoals bijvoorbeeld:
 33. <a href="https://publiccode.eu">Publiek Geld? Publieke Code!</a>,
 34. <a href="/activities/radiodirective/">Radio Afschermingsrichtlijn</a>,
 35. <a href="/de">Vrije Software in Duitsland</a>,
 36. <a href="/activities/routers/">Verplichte Routers</a>,
 37. <a href="/activities/ilovefs/">I love Free Software Day</a>,
 38. <a href="/activities/android/">Bevrijdt Uw Android</a>,
 39. <a href="/activities/drm/">DRM (Digitaal Beperkingen Management)</a>,
 40. FSFE <a href="/contribute/translators/">vertalingen</a> en <a href="/contribute/web/">webpagina's</a>
 41. en vele persberichten, gast-artikelen, lezingen, kramen...
 42. </p>
 43. <p>
 44. Voel u vrij om met Max contact op te nemen over welk onderwerp dan ook waar hij aan werkt of interesse in zou kunnen hebben.
 45. </p>
 46. <h2 id="publications">Lezingen en publicaties</h2>
 47. <p>
 48. U kunt een deel van de FSFE-gerelateerde audio- en video-opnamen en geschreven publicaties van Max vinden <a href="https://mehl.mx/links">op zijn website</a>.
 49. </p>
 50. <h2 id="contact">Contact</h2>
 51. <address>
 52. E-mail: max<span class="zzz">SPAM</span>.mehl@fs<span class="zzz">REMOVE</span><span class="y">fe.org</span><br />
 53. Telefoon: +49 30<span class="zzz">SPAM</span> 60 98 99<span class="zzz">REMOVE</span> 265<br />
 54. XMPP/Jabber: max<span class="zzz">SPAM</span>.mehl@jabber.fs<span class="zzz">REMOVE</span><span class="y">fe.org</span><br />
 55. IRC: mxmehl@irc.freenode.net in <a href="http://webchat.freenode.net/?channels=#fsfe">#fsfe</a><br />
 56. <br />
 57. Twitter: <a href="https://twitter.com/mxmehl">twitter.com/mxmehl</a><br />
 58. Fediverse (Mastodon): <a href="https://mastodon.social/@mxmehl" rel="me">@mxmehl@mastodon.social</a><br />
 59. Weblog: <a href="https://blog.mehl.mx">blog.mehl.mx</a><br />
 60. Diaspora: <a href="https://diasp.eu/u/mxmehl">mxmehl@diasp.eu</a><br />
 61. <br />
 62. GnuPG: <a href="https://up.mehl.mx/mehl-current.pub.asc">0x371E2E92</a><br />
 63. OMEMO: <a href="https://up.mehl.mx/mehl-omemo.asc">OMEMO vingerafdrukken</a> (OTR niet ondersteund)
 64. </address>
 65. </body>
 66. <sidebar>
 67. <div class="image">
 68. <img src="mehl.jpg" alt="Afbeelding van Max Mehl" width="100%" title="Max Mehl" />
 69. </div>
 70. <h2>Activiteiten in de FSFE</h2>
 71. <p class="desc">De officiële posities van Max in de FSFE zijn/waren:</p>
 72. <ul>
 73. <li>10/2015 - nu: programmamanager</li>
 74. <li>08/2015 - 07/2017: coördinator <a href="/de">Duitsland</a></li>
 75. <li>10/2013 - 03/2014: <a href="/contribute/internship.html">assistent van de voorzitter</a> op het FSFE-kantoor in Berlijn</li>
 76. </ul>
 77. <h3>Teamlidmaatschappen</h3>
 78. <p class="desc">Max is actief binnen de volgende FSFE-teams. Doe met hem mee!</p>
 79. <ul>
 80. <li><a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/GA">Algemene Vergadering</a> (vanaf 04/2017)</li>
 81. <li><a href="/contribute/web/web.html">Webmasters</a> (vanaf 10/2013)</li>
 82. <li><a href="/de">Team Duitsland</a> (vanaf 03/2013)</li>
 83. <li><a href="/fellowship">Supporter</a> (vanaf 04/2012)</li>
 84. <li><a href="/contribute/translators/translators.html">Vertalers</a> (vanaf 12/2011)</li>
 85. </ul>
 86. </sidebar>
 87. <translator>André Ockers</translator>
 88. </html>