Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

98 lines
5.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>2</version>
<head>
<title>Max Mehl</title>
<style type="text/css">
/* this is just a small hack to avoid spams */
.zzz {display: none;}
.desc {font-size: 0.9em;font-style:italic;}
</style>
</head>
<body class="bio">
<p id="category"><a href="/about/team.html">Team</a></p>
<h1>Max Mehl</h1>
<p style="text-align:center;"><a href="#work">Werkgebieden</a> | <a href="#publications">Lezingen en publicaties</a> | <a href="#contact">Contact</a></p>
<p>
Max is programmamanager bij de FSFE en coördineert initiatieven op de gebieden juridisch en licenties, lobby, informatiebeveiliging en publiek bewustzijn. Maar hij is ook regelmatig te vinden in de virtuele serverruimtes van de FSFE. Hij ziet Vrije Software als een belangrijk onderdeel bij het oplossen van urgente technische en sociale problemen. Hij is iedere dag gefascineerd door de hoeveelheid voordelen van softwarevrijheid voor verschillende aspecten zoals ethiek, politiek, economie en beveiligingstechnologie.
</p>
<p>
Hij begon in 2011 actief te worden binnen de FSFE als vrijwillig vertaler. Later liep hij zes maanden stage. Sindsdien is hij als vrijwilliger en later als deeltijdwerker betrokken geweest bij verschillende campagnes, publieke evenementen en beleidsaangelegenheden.
</p>
<p>
Naast zijn werk studeerde Max politiek en overheid in
Konstanz en Münster, richtte hij een klein IT-bedrijf op, leefde en deed hij vrijwilligerswerk in Tanzania en is hij uit overtuiging scout. Van tijd tot tijd werkt hij in <a
href="https://blog.mehl.mx">zijn blog</a> de informatie over zijn huidige privé- en professionele activiteiten bij.
</p>
<h2 id="work">Werkgebieden</h2>
<p>
Max werkt(e) mee aan vele FSFE-campagnes en -activiteiten, zoals bijvoorbeeld:
<a href="https://reuse.software">REUSE</a>,
<a href="https://publiccode.eu">Publiek Geld? Publieke Code!</a>,
<a href="/activities/radiodirective/">Radio Afschermingsrichtlijn</a>,
<a href="/activities/routers/">Routervrijheid</a>,
<a href="/activities/ilovefs/">I love Free Software Day</a>,
<a href="/activities/android/">Bevrijd uw Android</a>,
<a href="/activities/drm/">DRM (Digitaal Beperkingen Beheer)</a>,
de <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/System-Hackers">server- en diensteninfrastructuur</a> van de FSFE,
<a href="/contribute/translators/">vertalingen</a>, <a href="/contribute/web/">webpagina's</a>
en vele persberichten, gast-artikelen, lezingen, kramen...
</p>
<p>
Voel u vrij om met Max contact op te nemen over welk onderwerp dan ook waar hij aan werkt of interesse in zou kunnen hebben.
</p>
<h2 id="publications">Lezingen en publicaties</h2>
<p>
U kunt een deel van Max' FSFE-gerelateerde audio- en video-opnamen en geschreven publicaties <a href="https://mehl.mx/links">op zijn website</a> vinden.
</p>
<h2 id="contact">Contact</h2>
<address>
E-mail: max<span class="zzz">SPAM</span>.mehl@fs<span class="zzz">REMOVE</span><span class="y">fe.org</span><br />
Telefoon: +49 30<span class="zzz">SPAM</span> 60 98 99<span class="zzz">REMOVE</span> 265<br />
Matrix: @max<span class="zzz">SPAM</span>.mehl:fs<span class="zzz">REMOVE</span><span class="y">fe.org</span><br />
XMPP/Jabber: max<span class="zzz">SPAM</span>.mehl@jabber.fs<span class="zzz">REMOVE</span><span class="y">fe.org</span><br />
IRC: mxmehl@irc.libera.chat in <a href="https://web.libera.chat/?channels=#fsfe">#fsfe</a><br />
<br />
Twitter: <a href="https://twitter.com/mxmehl">@mxmehl</a><br />
Fediverse (Mastodon): <a href="https://mastodon.social/@mxmehl" rel="me">@mxmehl@mastodon.social</a><br />
Weblog: <a href="https://mehl.mx/blog">blog.mehl.mx</a><br />
<br />
OpenPGP/GPG: <a href="https://keys.fsfe.org/max.mehl@fsfe.org.asc">A942 CD00 386B 3CB2 6BA9 BB65 2704 E4AB 371E 2E92</a><br />
OMEMO: <a href="https://up.mehl.mx/mehl-omemo.asc">OMEMO vingerafdrukken</a> (OTR niet ondersteund)
</address>
</body>
<sidebar promo="none">
<div class="image">
<img src="mehl.jpg" alt="Afbeelding van Max Mehl" width="100%" title="Max Mehl" />
</div>
<h2>Activiteiten in de FSFE</h2>
<p class="desc">De officiële posities van Max in de FSFE zijn/waren:</p>
<ul>
<li>10/2015 - nu: programmamanager</li>
<li>08/2015 - 07/2017: coördinator <a href="/de">Duitsland</a></li>
<li>10/2013 - 03/2014: <a href="/about/jobs/internship.html">assistent van de voorzitter</a> op FSFE's kantoor in Berlijn</li>
</ul>
<h3>Teamlidmaatschappen</h3>
<p class="desc">Max is actief binnen de volgende FSFE-teams. Doe met hem mee!</p>
<ul>
<li><a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/GA">Algemene Vergadering</a> (vanaf 04/2017)</li>
<li><a href="/contribute/web/web.html">Webmasters</a> (vanaf 10/2013)</li>
<li><a href="/de">Team Duitsland</a> (vanaf 03/2013)</li>
<li><a href="/fellowship">Supporter</a> (vanaf 04/2012)</li>
<li><a href="/contribute/translators/translators.html">Vertalers</a> (vanaf 12/2011)</li>
</ul>
</sidebar>
<translator>André Ockers</translator>
</html>