Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

161 lines
9.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Karsten Gerloff</title>
<meta name="description" content="About Karsten Gerloff"/>
</head>
<body>
<div class="image right">
<img src="gerloff.jpg" alt="" />
</div>
<h1>Karsten Gerloff</h1>
<h2>Contact</h2>
<ul>
<li>Mobile: +49 176 9690 4298</li>
<li><a href="mailto:gerloff@fsfe.org">gerloff@fsfe.org</a> (<a href="gerloff-public.asc">public key</a>)</li>
</ul>
<h2>Over Karsten Gerloff</h2>
<p>
Karsten Gerloff is een Vrije Software-activis en focust zich op technologiebeleid en
digitale rechten. Hij diende als voorzitter van FSFE van 2009
tot 2015.
</p>
<h2>Presentaties</h2>
<ul>
<li><a href="https://lwn.net/Articles/523537/">Allemaal volledig bewaakt door machines van liefdevolle genade?</a> - Samenvatting door Michael Kerrisk voor <a href="http://lwn.net">LWN.net. 14 November 2012.</a></li>
<li><a
href="https://download.fsfe.org/presentations/20120918.OKFest.Gerloff.PubSecFS-GettingItRight.pdf">Vrije
Software in de publieke sector op de juiste manier &amp; waarde verkrijgen</a> (OKFestival, Helsinki, Finland. 18 Sept. 2012</li>
<li><i> more to come</i></li>
<li><a href="SoftwarePatents-BattleForFreeSoftwaresSoul.pdf">Softwarepatenten: De strijd voor de ziel van Vrije Software</a> (Vigo, Spanje, 9 sept. 2011)</li>
<li><a href="https://download.fsfe.org/presentations/Gerloff.20120925.WCC2012.swpat.pdf">Hoe softwarepatenten de toekomst uitstellen</a> (Panel georganiseerd door het Europees Patentbureau, Wereld Computercongres, Amsterdam, 25 sept. 2012</li>
</ul>
<h2>Geselecteerde publicaties </h2>
<ul>
<li><a
href="http://irights.info/artikel/neu-und-doch-nur-mittelmass-die-open-source-strategie-der-eu-kommission/25302">Nieuw en toch slechts middelmatig: De 'open bron'-strategie van de Europese Commissie</a>. irights.info, 4 mei 2015.</li>
<li>Input voor de Europese Commissie: <a
href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20141215.FSFE.EC_OSS_Strategy-input.pdf">Overwegingen aangaande het bijwerken van de open bron-strategie van de Europese Commissie</a>. [<a href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20141215.FSFE.EC_OSS_Strategy-input.pdf">pdf</a>]</li>
<li>Publieke inkoop: De wilde grens van Vrije Software. In: Shane Coughlan
(ed.): Gedachten over open innovatie. Essays over open innovatie van leidende denkers in het veld. OpenForumAcademy, 2013. Beschikbaar als
<a
href="http://www.openforumacademy.org/research/library/ofa-research/Thoughts_on_Open_Innovation%20-%20Chapter%207.pdf">download</a>
(PDF, 320 kB).</li>
<li>Software, Macht, Controle. In: Kaitlyn Braybrooke, Jussi
Nissilä (eds.): Het Open Boek. Het Finse Instituut in Londen, 2013. Beschikbaar als <a
href="http://archive.org/download/TheOpenBook/TheOpenBook_issuu_FINAL.pdf">download</a>
(PDF, 5.7 MB). <a href="http://www.fossoffice.com/blog/2013/07/11/software-power-and-control/">Griekse vertaling</a>.</li>
<li><a
href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2012/11/01/the-uks-new-open-standards-policy/">Verenigd Koninkrijk neemt enorme stap naar
Open Standaarden</a> (1 november 2012)</li>
<li><a
href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2011/06/06/the-european-commissions-locked-in-syndrome/">Het lock-in syndroom van de Europese Commissie</a> (juni 2011).</li>
<li> <a
href="http://www.groklaw.net/article.php?story=20110530202005299">Interview met Groklaw</a> over <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">EU versus Microsoft</a> anti-mededingingzaak (de 'Samba-zaak'), 31 mei 2011</li>
<li><a
href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2010/12/17/assessing-the-new-european-interoperability-framework/">Het nieuwe Europese interoperabiliteits-raamwerk beoordelen</a> (17 december 2010)</li>
<li><a href= "http://www.ict-innovation.fossfa.net/node/4252">Bevrijd uw IT-bedrijf in Afrika!</a>
ict@innovation trainingshandboek over geavanceerde Afrikaanse FOSS Bedrijfsmodellen (juni 2010)<br/>
ict@innovation (ed.)
Eindredacteur en curriculum-ontwikkelaar</li>
<li><a href="http://opensource.com/government/10/3/document-freedom-day-passion-and-politics">
Document Vrijheidsdag: passie en politiek</a> (maart 2010)</li>
<li><a href="/freesoftware/standards/eifv2.html">EIFv2 - Het verlies van interoperabiliteit nagaan</a><br/>
Karsten Gerloff, Hugo Roy (2010)
</li>
<li>
FLOSSInclude Vrije/Libre/Open bron Software: plan voor internationale samenwerking. <a href="http://www.flossinclude.eu/socio-economic-technical-requirements/d3.4-requirements-report/at_download/file">D3.4 Rapport met voorlopige vereisten</a>en <a href="http://www.flossinclude.eu/context-report-problem-areas/d1.2-list-of-problem-areas/at_download/file">D1.2 Lijst met probleemgebieden</a><br/>
Gerloff, Ghosh en anderen (2009)
</li>
<li>
Studie naar het effect op de ontwikkeling van de informatiesamenleving wanneer Europese overheden hun eigen software beschikbaar stellen als open bron. <a href="http://www.osor.eu/idabc-studies/oss-impact-study-on-the-effect-on-the-development/at_download/file">Eindrapport</a>. (januari 2008)<br/>
Rishab A. Ghosh, Rüdiger Glott, Karsten Gerloff, Patrice Emmanuel Schmitz, Kamini Aisola, Abdelkrim Boujraf</li>
<li>
<a href="http://www.ip-watch.org/weblog/2007/02/15/inside-views-the-development-agenda-of-free-software/">
Inside Views: de ontwikkelingsagenda van Vrij Software</a>
(Ghosh/Gerloff, februari 2007)
</li>
<li>
<a href="a2k.netsoc.pdf">Toegang tot kennis in een netwerksamenleving. Een perspectief uit de culturele wetenschappen op de discussie over de ontwikkelingsagenda voor de Wereld Intellectueel Eigendomsorganisatie.</a>
Gerloff (2006). Master-proefschrift. (<a href="a2k.netsoc.tar.gz">LaTeX source</a>)
</li>
</ul>
<h4>Specifiek onderzoek</h4>
<ul>
<li><a href="https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/best-software-purpose-softwareb%C3%B8rsendk">De beste software voor het doel: softwarebørsen.dk</a>. (mei 2008)</li>
<li><a href="https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/migration-xxl-large-scale-gnu/linux-roll-out-lower-saxonys-tax-authority">Migratie XXL: de grootschalige GNU/Linux invoering van de belastingdienst van Saksen-Anhalt</a> (juli 2007)
</li>
<li><a href="https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/sharing-attitude-programverket-sweden">Een houding van delen: programmaverkenning in Zweden</a> (december 2007) </li>
<li><a href="https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/networks-effects-plone-belgium-and-beyond">Netwerkeffecten: Plone voor Belgie en verder</a> (februari 2008) </li>
<li><a href="https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/rock-solid-school-servers-powys-county-wales-uk">Solide als een rots: servers op scholen in het Powys-district in Wales, Verenigd Koninkrijk</a> (oktober 2008) </li>
<li><a href="https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/building-market-floss-ososs-project-netherlands">Een markt voor FLOSS bouwen: het OSOSS-project in Nederland</a>(oktober 2007)
</li>
<li><a href="https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/hub-open-source-coks-centre-slovenia">Een hub voor open bron: het COKS-centrum in Slovenië</a> (juli 2008)</li>
<li><a href="https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/building-networks-mancom%C3%BAn-project-galicia-spain">Netwerken bouwen: Het Mancomún-project in Galicië, Spanje</a> (augustus 2008) </li>
<li><a href="https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/declaration-independence-limux-project-munich">Onafhankelijkheidsverklaring: het LiMux-project in München</a> (augustus 2008) </li>
<li><a href="https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/low-cost-high-tech-bbc-tries-out-open-source-based-tapeless-recording">High tech tegen lage kosten: BBC probeert open bron-gebaseerde opnamen zonder banden</a> (maart 2008)</li>
<li><a href="https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/upgrade-freedom-schools-south-tyrol-have-their-own-gnu/linux-distribution">Upgraden naar vrijheid</a> - Scholen in Zuid-Tirol hebben hun eigen GNU/Linux-distributie (juni 2007) </li>
<li><a href="https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/andalusia-floss-tool-information-society">Andalusië: FLOSS als gereedschap voor de informatiesamenleving</a> (mei 2007) </li>
</ul>
<h2>Video's</h2>
<ul>
<li>Macht en Vrijheid (<a href="https://download.fsfe.org/torrents/TEDxEutropolis-Karsten_Gerloff-Power_and_Freedom.ogv.torrent">download</a>)op het TEDx-evenement in Eutropolis (u hebt <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bittorrent">bittorrent</a> nodig om dit bestand te downloaden; als alternatief kan u het ook op <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hNhlOlGInHE">YouTube</a> bekijken).</li>
</ul>
<h2>Meer informatie over Karsten Gerloff</h2>
<ul>
<li><a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/">Blog</a></li>
<li><a href="http://identi.ca/karsten">Identi.ca-feed</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/kgerloff">Twitter-feed</a></li>
<li><a href="http://www.linkedin.com/in/karstengerloff">LinkedIn-profiel</a></li>
</ul>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->