Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

53 lines
1.5KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>FSFE - Grafik - Sponsorknapper</title>
 6. </head>
 7. <body class="article">
 8. <h1>Sponsorknapper</h1>
 9. <p id="introduction">Free Software Foundation Europe takker alle <a
 10. href="/donate/thankgnus.html">donorer</a>, der har støttet FSFE's arbejde
 11. gennem deres <a href="/help/donate.html">donationer</a>; med disse
 12. sponsorknapper, prøver vi at give vores donorer en mulighed for offentligt
 13. at annoncere med deres bidrag til Free Software Foundation Europe.</p>
 14. <buttons />
 15. <h3>Anvendelsesbetingelser</h3>
 16. <pre>
 17. FSFE donorer gives tilladelse til at anvende det uændrede billede
 18. svarende til deres niveau (oplysninger om sponseringsniveau findes på
 19. <a href="/help/donate.html">donationssiden</a>) i et hvilket som helst
 20. medie, forudsat at de ikke anvendes i forbindelse med reklamer for
 21. proprietær software. Når de anvendes på en hjemmeside eller i andre
 22. interaktive medier, bør det være med et link til
 23. <a href="/donate/thankgnus.html"
 24. >https://fsfe.org/donate/thankgnus.html</a>
 25. </pre>
 26. </body>
 27. <sidebar promo="donate">
 28. <h3>FSFE’s Midler</h3>
 29. <ul>
 30. <li><a href="/donate/thankgnus.html">Vores donorer</a></li>
 31. <li><a href="/about/funds/funds.html">Pengestrøm</a></li>
 32. <li><a href="/donate/hardware.html">Hardware donationer</a></li>
 33. </ul>
 34. </sidebar>
 35. </html>
 36. <!--
 37. Local Variables: ***
 38. mode: xml ***
 39. End: ***
 40. -->