Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

55 lines
1.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Grafikák és logók</title>
</head>
<body>
<h1>Grafikák és logó</h1>
<h2>Szponzorgombok</h2>
<p>
Az FSFE lehetővé teszi a <a href="/help/thankgnus.html">támogatóinak</a>,
hogy a hozzájárulásuk tényét közhírré tegyék az alábbi hivatkozással
elérhető <a href="sponsoring/sponsoring.html">szponzorgombok</a>
segítségével.
</p>
<h2>Logó</h2>
<p style="text-align:center">
<img src="logo.png" border="0" alt="logó"/>
<br />
vektoros formátum: [<a href="logo.svg">svg</a>]
</p>
<p style="text-align:center">
<img src="stars.png" border="0" alt="stars"/>
<br />
vektoros formátum: [<a href="stars.svg">svg</a>]
</p>
<h3>Felhasználás feltételei</h3>
<p>
Az FSFE Logóját tilos olyan módon felhasználni, amely felfogható úgy,
hogy az FSFE jóváhagy bizonyos tevékenységeket, honlapokat, termékeket
vagy entitásokat. Ehhez az FSFE előzetes jóváhagyása szükséges. Lépjen
kapcsolatba az FSFE-pal a
&lt;<a href="mailto:contact@fsfe.org?subject=Logo">contact@fsfe.org</a>&gt;
címen, ha szeretné megtudni, hogy a tervezett felhasználás megfelelő-e,
és a logó használható-e az adott kontextusban.
</p>
</body>
<translator>FSF.hu Alapítvány</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->