Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

90 lines
2.4 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı Hakkında</title>
 6. </head>
 7. <body class="subsite">
 8. <h1 class="heading">Hakkında</h1>
 9. <div id="introduction">
 10. <!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
 11. <p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları, teknolojiyi denetimleri
 12. altında tutmaları yönünde güçlendiren bir vakıftır.</p>
 13. <p>Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını derinliğine kuşatmış durumda.
 14. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan ziyade güçlendirmesi önemlidir.
 15. <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Özgür Yazılım</a> herkese
 16. yazılımı kullanma, anlama, uyarlama ve paylaşma hakkını verir.
 17. Bu haklar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mahremiyet gibi
 18. diğer özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur.</p>
 19. </div>
 20. <ul class="subheadings">
 21. <li>
 22. <h3><a href="/about/principles.html">İlkeler</a></h3>
 23. <p>
 24. İşbirliği ve şeffaflığa inanıyoruz.
 25. </p>
 26. </li>
 27. <li>
 28. <h3><a href="/about/team.html">Kişiler</a></h3>
 29. <!-- should be /about/people/... later -->
 30. <p>
 31. Biz kimiz.
 32. </p>
 33. </li>
 34. <li>
 35. <h3><a href="/associates/associates.html">Ortaklar</a></h3>
 36. <p>
 37. Bu örgütlerle ortak amaçlarımız var.
 38. </p>
 39. </li>
 40. <li>
 41. <h3><a href="/press/press.html">Basın</a></h3>
 42. <p>
 43. Basın bültenleri, haberler, fotoğraflar ve iletişim bilgileri.
 44. </p>
 45. </li>
 46. <li>
 47. <h3><a href="/contact/contact.html">İletişim</a></h3>
 48. <p>
 49. Genel talepler için iletişim bilgisi.
 50. </p>
 51. </li>
 52. <li>
 53. <h3><a href="/donate/donate.html">Bağışlar</a></h3>
 54. <p>
 55. Özgür Yazılım adına bağımsız bir ses olabilmek için, bağışlarınız ihtiyacımız
 56. var. <a href="/about/funds/funds.html">Parayı nasıl kullandığımızı</a>
 57. ve <a href="/donate/thankgnus.html">bize bağışta bulunanları</a> inceleyebilirsiniz.
 58. </p>
 59. </li>
 60. <li>
 61. <h3><a href="/about/legal/legal.html">Hukuk</a></h3>
 62. <p>
 63. Tüzüğümüz ve resmi yıllık toplantı tutanaklarımız.
 64. </p>
 65. </li>
 66. <li>
 67. <h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Şeffaflık Taahhüdü</a></h3>
 68. <p>
 69. Tüzüğümüz ve toplantı tutanaklarımızla birlikte şeffaflık taahhüdümüz.
 70. </p>
 71. <div style="max-width: 300px;">
 72. <img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Transparency International Germany" />
 73. </div>
 74. </li>
 75. </ul>
 76. </body>
 77. </html>